Proiectul de hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice

Contact local

EY Romania

16 iun. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Proiectul de hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice

Proiectul de hotărâre propune instituirea unei scheme de ajutor de stat cu obiectivul de dezvoltare regională prin investiții în noi activități economice a căror costuri eligibile sunt în valoare de cel puțin 500 milioane RON.

Acordarea ajutoarelor de stat se va realiza respectând prevederile referitoare la ajutorul de stat regional din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014- 2020.

Prezenta schemă va fi inclusă în "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Intensity and cumulation of state aid

Regiune Intensitate maximă
  2021 2022-2025
Regiunea Bucureşti  10% Conform prevederilor hărții ajutoarelor regionale care va fi adoptată de Comisia Europeană

Regiunea Vest şi

Regiunea Ilfov 

35%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%

Cheltuielile eligibile

Cheltuielile eligibile sunt considerate costurile fără TVA aferente realizării, respective achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale noi. Atât activele corporale, cât și cele necorporale se supun următoarelor condiții:

  • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
  • trebuie să fie amortizabile;
  • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței;
  • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care primește ajutorul și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul.

Bugetul schemei și numărul estimate de beneficiari

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de  3.750 milioane RON, respectiv echivalentul a aproximativ 750 milioane EUR.

Ajutorul de stat regional se calculează conform formulei:

valoarea maximă a ajutoarelor = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), unde:

  • R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona respectivă, excluzând intensitatea majorată a ajutoarelor pentru IMM-uri;
  • B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane EUR;
  • C este partea din costurile eligibile peste 100 de milioane EUR.

Numărul total estimat al beneficiarilor este de 15 întreprinderi, urmând ca plată să se efectueze în perioada 2022 – 2030.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați Proiectul de Hotărâre.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare și clarificări referitoare la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Andreea Cosmănescu ― Senior Manager Taxe , Impozite Directe  
  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suprilementare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică