Reformarea Regulamentului Uniunii Europene privind produsele cu dublă utilizare

Contact local

EY Romania

17 iun. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Indirect Tax
Jurisdicții Romania

În data de 11 iunie 2021 s-a publicat în Jurnalul oficial  Regulamentul (UE) 821/ 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare, care abroga Regulamentul (UE) 428/2009. Regulamentul (UE) 821/ 2021 intră în vigoare începând cu 9 Septembrie 2021.

Această reformare a Regulamentului privind produsele cu dubla utilizare aduce câteva modificări semnificative pentru companii, printre care menționăm:

  • introducerea de două noi autorizații generale de export ale UE (pe lângă cele 6 deja existente) - pentru produsele criptografice și pentru transferurile de tehnologie intra-grup, ce pot fi utilizate în anumite condiții, reducând astfel semnificativ pentru companii timpul de obținere a licenței;
  • introducerea „autorizației pentru proiecte de mare anvergură” o autorizație individuală sau  globală de export acordată unui anumit exportator, în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați, dintr-una sau mai multe țări terțe specificate, pentru un anumit proiect de mare anvergură;
  • serviciile de intermediere sunt deja supuse controlului exporturilor. În prezent, numai entitățile stabilite în UE care acționează ca „intermediari” se supun legislației produselor cu dublă utilizare. Pentru a reduce riscul evitării controalelor, definiția „intermediarului” a fost extinsă și la entitățile care nu sunt stabilite în UE;
  • a fost introdusă noțiunea de măsuri de diligență ca parte a „programului intern de conformitate”.

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?

Recomandăm agențiilor economici să analizeze în ce măsură activitatea pe care o desfășoară este impactată de modificările aduse de noul Regulament și să-și actualizeze Programul intern de conformitate conform noilor prevederi.

Echipa EY vă poate oferi asistență în efectuarea acestei analize privind implicațiile pe care modificările aduse prin noul regulament le are asupra activității dumneavoastră.

 

Pregătit de:

  • Daniela Neagoe – Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre – Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: 

  • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
  • Georgiana Iancu, Partener – Lider al Departamentului de Taxe indirecte