Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 16/2017 care reglementează detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României

Contact local

EY Romania

29 iun. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent publicată, Hotararea nr. 654/2021 aduce următoarele modificări și completări:

 

  • actualizarea modelului de notificare/ declaraţie privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, pe care întreprinderile din statele memebre UE au obligația de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea în Romania;
  • introducerea unui nou model de notificare / declarație pentru situațiile în care elementele comunicate în notificarea inițială au fost modificate. În acest caz, companiile sunt obligate să înregistreze o notificare separată la inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în ziua în care are loc schimbarea respectivă a elementului. Anterior, termenul era stabilit la 5 zile de la data la care modificarea a produs efecte juridice;
  • modelele de notificare menționate mai sus pot fi găsite în Anexele Normelor Metodologice;
  • ca noutate oferită în modelul actualizat al notificării, putem sublinia faptul că acum a fost introdusă posibilitatea de a alege în mod clar motivul/ natura detașării lucrătorilor în România. În acest sens, s-a adăugat un nou paragraf care permite selectarea (bifează căsuța) unul dintre următoarele motive pentru care are loc detașarea transnațională, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 16/ 2017 în Articolul 5:

a. detașarea către un beneficiar al prestării de servicii;

b. detașarea la o întreprindere din grup;

c. punerea la dispoziție a salariatului la o întreprindere utilizatoare (lucrător temporar), dacă există o relație de muncă între angajatul închiriat și agentul de muncă temporară;

  • declarațiile/notificările pot fi transmise către inspectoratele teritoriale de muncă fie în format letric, electronic sau prin completarea unei notificări on-line (aceasta din urmă opțiune este încă in curs de dezvoltare/ implementare).

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 611 din 18 iunie 2021.

Vă recomandăm să aveți în vedere aceste modificări/completări.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare referitoare la cele menționate de mai sus.

 

Pregătit de:

  • Dan Răuț – Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale
  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică