Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pe 28 iunie 2021 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 630 OUG nr. 59/2021, prin care sunt introduse o serie de modificări cu impact asupra comercianților care vând bunuri la distanță către consumatori finali, interfețelor electronice care facilitează astfel de operațiuni, precum și asupra operatorilor care prestează servicii către consumatori finali. Amendamentele adoptate privesc, în principal, următoarele aspecte:

(i) Regimul special aplicabil pentru prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune realizate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre (Mini One Stop Shop) este extins pentru următoarele regimuri speciale și devine One Stop Shop (OSS),  respectiv Import One Stop Shop (IOSS):

 • Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană (One Stop Shop);
 • Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum (One Stop Shop);
 • Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe (Import One Stop Shop).

Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

 • Conform regimului special, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană se poate înregistra în scopuri de TVA într-un singur stat membru, în vederea declarării și plății TVA datorate în statele membre de consum, pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană.

Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum

 • Regimul special permite înregistrarea persoanelor impozabile într-un singur stat membru  în vederea declarării și plății TVA datorate în alte state membre pentru operațiunile menționate mai sus;
 • Plafonul prevăzut până acum pentru vânzări la distanță (i.e. 35.000 EUR) se abrogă, aplicându-se același plafon de 10.000 EUR/an la nivelul întregii Uniuni Europene.

Regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe

 • Vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe acoperă numai bunurile, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro;
 • Persoanele impozabile care aplică acest regim special vor putea să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru, în vederea declarării și plății TVA datorate în statele membre de consum;
 • Importul de bunuri, în situația în care TVA trebuie declarată în cadrul regimului special, este scutit de TVA (în anumite condiții).

(ii) Noi prevederi referitoare la persoanele impozabile care facilitează livrări de bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice

 • În cazul unei persoane impozabile care facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR, prin intermediul unei interfețe electronice (e.g. piață online, platformă, portal etc.), se consideră că această persoană a primit și a livrat ea însăși bunurile respective;
 • În cazul unei persoane impozabile care facilitează livrarea de bunuri în Uniunea Europeană de către o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană către o persoană neimpozabilă, prin intermediul unei interfețe electronice, se consideră că persoana care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective.

(iii) Noi prevederi privind mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import

 • Se introduce un mecanism special pentru declararea și plata TVA la import aplicabil atunci când nu se utilizează regimul special  pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe;
 • Acest mecanism poate fi utilizat de către persoana care prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României (in anumite condiții);
 • Persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul României încasează TVA de la persoana destinatară a bunurilor (persoana obligată la plata TVA) și efectuează plata TVA.

Modificările adoptate prin OUG nr. 59/2021 vor avea un impact semnificativ asupra multor categorii de operatori economici, în special în contextul accelerării continue a comerțului electronic.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 630 din data de 28 iunie 2021

Echipa EY vă stă la dispoziție cu detalii suplimentare referitoare la cele menționate mai sus

 

Pregătit:

 • Andra Tăbăcaru ― Manager, Taxe indirecte 

Pentru mai multe detalii, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
 • Georgiana Iancu, Partener ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte