Ordin pentru aprobarea normelor privind autorizarea și utilizarea Mecanismului Special pentru declararea și plata TVA la import

Recent, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1019/ 2021 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală care reglementează procedura de autorizare și de utilizare a mecanismului special privind declararea și plata TVA la import.

Practic, Ordinul aprobă Normele privind autorizarea și utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, modelul și conținutul declarației speciale de TVA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

Acesta poate fi folosit în situațiile în care se importă bunuri, cu excepția celor care fac obiectul accizelor, cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR și a căror expediere sau transport se încheie în România.

Biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în libera circulație este cel care emite autorizația pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import, doar dacă solicitantul îndeplinește condițiile următoare:

  • își declară intenția de a utiliza mecanismul special;
  • are statutul de „operator poștal”  conform definiției din  Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/ 2.446;
  • este înregistrat în scopuri de TVA;
  • nu  este înregistrat cu obligații fiscale restante administrate de ANAF;
  • nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;
  • nu se află în insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Ce este important de știut: persoana impozabilă care intenționează să aplice mecanismul special trebuie să constituie o garanție, care să acopere cuantumul maxim a TVA datorat pentru punerea în liberă circulație a bunurilor, și a cărei plată va putea fi amânată în baza mecanismului special.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 652 din 01 iulie 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare referitoare la cele menționate de mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca ― Senior Consulant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
  • Georgiana Iancu, Partener ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte