Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1071/ 2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Contact local

EY Romania

22 iul. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1071/2021 („Ordinul”) a fost aprobată Procedura („Procedura”) privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Procedura stabilește pașii ce trebuie urmați de organele fiscale în situația în care în cadrul unei inspecții fiscale se fac constatări cu privire la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale și care determină sesizarea organelor de urmărire penală.

I. Pașii ce trebuie urmați de organele fiscale

Această procedură stabilește derularea mai multor etape de către organele fiscale în cadrul unei inspecții fiscale:

  • Încheierea unui proces-verbal prin care se sesizează organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală, în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare. Acest proces-verbal va conține, printre altele, și punctul de vedere al contribuabilului cu privire la constatările echipei de inspecție fiscală;
  • Stabilirea obligațiilor fiscale și a perioadelor impozabile a cărora bază de impozitare este influențată de constatările efectuate de echipa de inspecție fiscală și pentru care a fost încheiat procesul-verbal;
  • Întocmirea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală (pentru obligațiile fiscale ce sunt vizate prin constatările din procesul-verbal) sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite tipuri de obligații fiscale sau anumite perioade impozabile (pentru obligațiile fiscale ce nu sunt vizate prin constatările din procesul-verbal încheiat);
  • Înștiințarea contribuabilului cu privire la întocmirea /neîntocmirea raportului de inspecție fiscală, precum și cu privire la suspendarea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale pe perioada cuprinsă între data comunicării către organele de urmărire penală a procesului-verbal şi data rămânerii definitive a soluției de rezolvare a cauzei penale pentru obligațiile fiscale pentru care nu s-a întocmit raport de inspecție fiscală;
  • Înscrierea în evidența specială organizată la nivelul organelor de inspecție fiscală a datelor și informațiilor contribuabilului pentru care nu a fost întocmit raport de inspecție fiscală, respectiv a fost întocmit raport de inspecție fiscală doar pentru anumite obligații fiscale/ perioade impozabile. 

CONCLUZII

Procedura detaliază pașii ce trebuie urmați de organele fiscale, precum și actele care se emit dacă, în urma finalizării inspecției fiscale, se dispune sesizarea organelor de urmărire penală.

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ, cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind situațiile și impactul asupra societății în situația în care în cadrul inspecției fiscale se efectuează constatări cu privire la fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 703 din 15 iulie 2021 sau ne puteți contacta direct la datele de contact de mai jos.

 

Pregătit de:

  • Emanuel Băncilă, Partener ― Practica de Dispute și Litigii Fiscale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică