Modificări contabile aduse prin Ordinul nr. 762/2021

16 aug. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În data de 14 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 697 Ordinul nr. 762/2021 pentru modificarea și completarea Reglementarilor contabile aprobate de Ordinului 1802/2014.

Prin Ordinul nr. 762 sunt introduse prevederi referitoare la  contabilitatea operațiunilor efectuate de către:

  • sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
  • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Astfel, situațiile financiare anuale și raportările contabile  ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate care își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, se întocmesc de către sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

În  plus se introduce o secțiune noua 4.151 Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

În cadrul acestei secțiuni se menționează aspectele generale referitoare la modalitatea de raportare de către persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, în principal:

  • primul exercițiu financiar de aplicare a noilor prevederi, inclusiv în cazul entităților care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  • contabilizarea operațiunilor derulate începând cu al doilea exercițiu financiar

În primul exercițiu financiar de aplicare a prezentelor reglementări, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România raportează informațiile determinate potrivit reglementărilor contabile aplicabile în statul în care au fost înființate şi evaluate utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României

Din al doilea exercițiu financiar de raportare, operațiunile derulate se contabilizează conform reglementări contabile aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014.

În cazul entităților care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, situațiile financiare anuale corespunzătoare primului exercițiu financiar de raportare se întocmesc la sfârșitul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2021.

Situațiile financiare anuale prevăzute de secțiunea 4.151 sunt situații financiare cu scop special, fiind destinate îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Codul fiscal

Echipa EY vă stă la dispoziție cu detalii suplimentare referitoare la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Diana Lupu ― Partener Asociat, Global Compliance and Reporting 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică