Ordonanța nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

Contact local

EY Romania

9 sept. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanță nr. 11/2021 care aduce modificări Codului de procedură fiscală și reglementează unele măsuri fiscale.

 

Comunicarea prin Spațiul Privat Virtual

Cu scopul îmbunătățirii comunicării dintre organele fiscale și contribuabili, precum și a întregului aparat administrativ fiscal, Ordonanța vine cu obligativitatea, începând cu data de 1 martie 2022, de înrolare în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de ANAF pentru persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent.

În acest moment, Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea, nu obligativitatea contribuabilului de a transmite organului fiscal cereri, înscrisuri sau alte documente prin SPV.

Ordonanța nu stabilește în mod expres ce documente vor fi depuse în mod obligatoriu prin intermediul SPV, ci că vor fi comunicate prin această platformă toate cererile, înscrisurile sau documentele ce puteau fi transmise înainte doar opțional.

Ordonanța vine și cu stabilirea sancțiunii în cazul nedepunerii documentelor prin SPV, respectiv daca acestea vor fi depuse în format letric prin poștă sau registratură, iar nu prin intermediul SPV, organele fiscale nu le vor lua în considerare.

Cu toate acestea, în cazul documentelor transmise în format letric, organul fiscal are obligativitatea de a notifica plătitorii cu privire la obligativitatea depunerii prin intermediul electronic.

Noua amnistie fiscală

Modificările privind amnistia fiscală este că actul normativ lărgește sfera contribuabililor care pot beneficia de amnistie fiscală după cum urmează:

  • o primă categorie care poate beneficia de anularea accesoriilor sunt contribuabilii în sarcina cărora au fost stabilite obligații fiscale principale (cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020), în urma unei inspecții fiscale sau verificări a situației fiscale personale care a început după data de 14 mai 2020 (intrarea în vigoare a OUG 69/2020) și care s-a finalizat până la data de 29 martie 2021 (intrarea în vigoare a OUG 19/2021);
  • a doua categorie de contribuabili ce pot beneficia de noua amnistie fiscală sunt cei care au fost supuși unei verificări documentare, finalizată prin emiterea unei decizii de impunere prin care au fost stabilite obligații fiscale principale (de asemenea, cu scadența anterioară datei de 31 martie 2021) și care a fost emisă între data de 14 mai 2020 și data de 31 ianuarie 2022.

Pentru ambele categorii pentru a beneficia de anularea accesoriilor contribuabilii trebuie să stingă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizia de impunere (în termenele stabilite de Ordonanță, diferite pentru fiecare nouă categorie de beneficiari ai amnistiei), precum și să depună o cerere de anulare a obligațiilor fiscale.

Eșalonare la plată

Referitor la eșalonarea la plată Ordonanță transformă eșalonarea simplificată în măsură permanentă începând cu 1 ianuarie 2022.

Eșalonarea se poate obține în cazul obligaților fiscale principale și accesoriilor restante, nu mai vechi de 12 luni, contribuabilii având posibilitatea unei eșalonări simplificate de cel mult 12 luni.

Pentru a fi eligibil pentru eșalonare, debitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  • să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare; 
  • să nu se afle în procedura falimentului; 
  • să nu se afle în dizolvare;
  • să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma reprezentând obligații fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 RON în cazul persoanelor fizice, 2.000 RON în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 RON în cazul persoanelor juridice.

Pentru mai multe modificări și completări aduse de Ordonanță vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021.

În acest sens, echipa EY vă stă la dispoziție pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Knowledge Management Department

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
  • Emanuel Băncilă, Partner ― Practica de Dispute și Litigii Fiscale