Proiectul de Ordin OPANAF privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili

13 oct. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent pe site-ul ANAF a fost publicat Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.

Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) va avea competența de administrare a următorilor contribuabili mari:

 • Contribuabilii mari aflați în administrarea DGAMC la data de 31 decembrie 2021;
 • Contribuabilii mari care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Ordin.

Categorii de contribuabili care sunt considerați eligibili:

 • Contribuabilii din domenii specifice de activitate precum: (Banca Națională a României, instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României – cu excepția cooperativelor de credit din cadrul organizațiilor cooperatiste de credit, Societățile de asigurări autorizate de ASF, Societățile de investiții financiare, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuzare);
 • Persoanele juridice române înființate potrivit Legii nr. 31/1990 a societăților, inclusiv entități rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;
 • Sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;
 • Institutele naționale de cercetare - dezvoltare organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

Reamintim, criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:

 • Cifra de afaceri – 50%
 • Volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%
 • Volumul cheltuielilor cu personalul – 20%

Ordinul prin care se aprobă lista marilor contribuabili și lista sediilor secundare se actualizează anual în baza criteriilor de selecție, până la data de 10 decembrie a fiecărui an și se publică pe site-ul ANAF. În situația în care se constată erori, acestea vor fi îndreptate prin Ordin al președintelui ANAF.

Protocolul de predare - primire a dosarelor fiscale se va finaliza până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se face selecția/actualizarea. Contribuabilii care fac obiectul protocolului de predare - primire sunt notificați de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecției/actualizării.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Proiectul de Ordin publicat pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență Decizională.

În acest sens, Echipa EY vă stă la dispoziție pentru detalii suplimentare cu privire la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică