Ordonanţă de Urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Contact local

EY Romania

21 dec. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent s-a publicat Ordonanța de Urgență nr. 130/2021 care aduce modificări importante la nivel fiscal-bugetar, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative, după cum urmează:

Impozit pe profit

Creditul fiscal pentru cheltuielile aferente unităților de învățământ timpuriu este suspendat în perioada 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022. Cheltuielile pentru buna funcționare a creșelor și grădinițelor care sunt sub administrarea contribuabililor sau cheltuielile achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor salariaților în unități de educație timpurie sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată, însemnând că  vor fi deductibile în limita unei cote de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Impozit pe venit și contribuții sociale

Cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, sunt considerate venituri neimpozabile și nu sunt subiect de contribuții sociale obligatorii în limita a 300 RON, față de 150 RON anterior:

 • cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
 • cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
 • cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

În cazul în care acestea sunt acordate potrivit legii, în afara ocaziilor menționate mai sus, acestea sunt subiect de impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

Prin modificările aduse legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, se interzice acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaților proprii pentru cheltuieli sociale.

În consecință, sunt eliminate din categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

Ordonanța de Urgență  aduce modificări privind veniturile din pensii, introducându-se obligativitatea reținerii la sursă, a declarării și plății a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru partea ce depășește suma de 4.000 RON lunar.

Aplicarea prevederilor privind tratamentul fiscal favorabil aplicabil sumelor plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților se suspendă până la data de 31 decembrie 2022.

De asemenea, este explicit reglementată exceptarea de la contribuțiile sociale obligatorii a sumelor reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești și care sunt acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora.

Taxa pe valoare adăugată

Referitor la modificările aduse privind Taxa pe valoare adăugată, cele mai relevante sunt următoarele:

 • Aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrarea de locuințe (maximum 120 mp) către persoane fizice (individual sau în comun cu alte persoane fizice), pentru locuințe a căror valoare depășește suma de 450.000 RON, dar nu mai mult de 700.000 RON. În acest sens, orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 RON, dar nu depășește suma de 700.000 RON, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

În vederea aplicării dispozițiilor referitoare la achiziționarea unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 RON (maxim 700.000 Ron), se va înființa Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, în format electronic. În acest sens, notarii publici vor avea obligația să verifice prin consultarea acestui registru îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 RON, dar nu depășește suma de 700.000 RON, exclusiv TVA, cu cota de TVA de 5%, precum și să înscrie în acest registru actele juridice încheiate în acest sens  etc.

Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% se va stabili prin ordin al Președintelui ANAF, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în termen de 10 zile de la data publicării Ordonanței de Urgență în Monitorul Oficial.

Conform Ordonanței de Urgență, de la 1 ianuarie 2022, se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (i.e. 1 noiembrie – 31 martie) către anumite categorii de consumatori: populație, spitale publice și private, ONG-uri, furnizori publici și privați de servicii sociale.

Clarificări cu privire la Ordonanța de Urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

Prin Ordonanța de Urgență se aduc anumite clarificări cu privire la stabilirea sumelor acordate de la bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale cu titlu de compensație în vederea acoperirii consumului clienților. De asemenea, Ordonanța de Urgență prevede faptul că aceste sume oferite cu titlu de compensare nu sunt subvenții legate direct de preț și, respectiv, nu se includ în baza de impozitare a TVA.

Factura electronică RO e-factura

Cu privire la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, pentru produsele cu risc fiscal ridicat, stabilite prin ordin al președintelui ANAF, comercializate în relația B2B:

 1. furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
 2. furnizorii sunt obligați, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Ordinul președintelui ANAF se emite în termen de 30 de zile de la data publicării OUG în Monitorul Oficial.

Modificări privind Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Se introduce un nou articol, care prevede că reținerea și neplata sau încasarea și neplata în cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege*, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau amendă. Amenda se poate aplica dacă în cursul urmăririi sau judecății penale prejudiciul cauzat este acoperit integral și valoarea acestuia nu depășește 100.000 EUR, în echivalentul monedei naționale. Amenda se aplică dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 EUR, în echivalentul monedei naționale.

Dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, prejudiciul cauzat prin săvârșirea faptei – care nu depășește însă 100.000 EUR, majorat cu 20% din baza de calcul, plus dobânzi și penalități, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepsește.

Extinderea cu 5 luni a amnistiilor prevăzute de nr. OUG 169/2020 și nr. OUG 19/2021

Termenele limită inițial stabilite de cele două acte normative privind aplicarea amnistiei (anularea obligațiilor accesorii) ca fiind 31 ianuarie 2022 sunt înlocuite cu termenul de 30 iunie 2022.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Cristina Cristea - Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale
 • Tudor Ciocârlan - Manager, Taxe directe
 • Andreea Mitroi - Manager, Taxe indirecte
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax  Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului Taxe indirecte