Modificări aduse Codului Fiscal prin Ordonanța nr. 4/2022

Contact local

EY Romania

10 feb. 2022
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța nr. 4/ 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen.

Ordonanța aduce modificări privind Taxa pe Valoare Adăugată după cum urmează:

O noua operațiune va fi asimilată unei achiziții intracomunitare de bunuri cu plata, și anume: utilizarea de către forțele armatei române care participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune, pentru uzul acestora sau pentru uzul personalului civil care le însoțește, a unor bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, la a căror achiziție nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru, atunci când importul bunurilor respective nu poate beneficia de scutirea prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. (g1);

Următoarele operațiuni vor fi scutite de TVA:

  • importul de bunuri efectuat în România de către forțele armate ale altor state membre în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune;
  • livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune;
  • livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, consultați  Monitorul Oficial nr. 92 din 28 ianuarie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru detalii suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului Taxe Indirecte