Administrația Fondului pentru Mediu, instituția publică responsabilă cu gestionarea on-line a informațiilor privind transferul de deșeuri prin intermediul Registrului ROAFM

Contact local

EY Romania

25 mar. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Indirect Tax
Jurisdicții Romania

În data de 22 martie 2022 a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor proiectul de ordin prin care se instituie procedura de înregistrare, raportare și declarare on-line, a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate, prin intermediul Registrului ROAFM.

Proiectul de ordin conține procedura de utilizare a serviciului on-line pus la dispoziție de către Administraţia Fondului pentru Mediu (“AFM”) pentru înregistrarea operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate, precum și obligatiile de raportarea și declararea on-line de către aceștia a informațiilor solicitate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.

Printre cele mai importante prevederi din proiectul de ordin, menționăm următoarele:

 • obligația de înregistrare în serviciul on-line AFM  a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate, care presupune:
  • utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică;
  • depunerea unei cereri de înregistrare care va necesita și o declarație notarială, în cazul în care se optează pentru înregistrare, prin intermediul unui împuternicit al reprezentantului legal.
 • înregistrarea în Registrul ROAFM (după obținerea înregistrării în serviciul on-line AFM) a operatorilor economici  care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate, înainte de efectuarea importurilor/ transferurilor de deșeuri intracomunitare, care presupune:
  • completarea unei cereri de înregistrare on-line, în conformitate cu modelul din anexa la procedură;
  • existența unei autorizații de mediu valabile la momentul depunerii cererii și cu viza anuală obținută de la autoritatea de mediu competentă.
 • ori de câte ori termenii şi condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate cererii se modifică, operatorii economici sunt obligați să notifice AFM cu privire la acestea prin serviciul on-line, în caz contrar riscând să nu mai figureze în Registrul ROAFM;
 • raportarea și declararea importurilor/transferurilor de deșeuri intracomunitare în vederea valorificării se vor face numai prin intermediul Registrului ROAFM.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Vă recomandăm să analizați impactul acestui proiect de ordin asupra activității dumneavoastră și să luați măsurile necesare în vederea asigurării conformării cu prevederile legale în timp util, astfel încât activitatea să nu vă fie afectată. Observațiile la acest proiect pot fi transmise Ministerului în termen de 10 zile de la data publicării (22 martie 2022).

Înregistrarea on-line la AFM este un proces care poate dura și până la 45 de zile lucrătoare.

Echipa EY vă stă la dispoziție în cazul în care doriți să demarați procesul de înregistrare on-line la AFM și de asemenea pentru orice alte informații suplimentare.

 

Pregătit de:

 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte
 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe indirecte