Hotărârea nr. 1214/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Contact local

EY Romania

17 oct. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Indirect Tax
Jurisdicții Romania

În data de 7 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 979 Hotărârea nr. 1214/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile („SGR”).

Printre cele mai importante modificări și completări ale Hotărârii de Guvern menționăm următoarele:

 • amânarea datei de intrare în vigoare a SGR, acesta va fi funcțional începând cu data de 30 noiembrie 2023;
 • se va putea prelungi data de intrare în funcțiune a SGR, prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a administratorului SGR,  adresată autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu cel târziu 60 de zile înainte de împlinirea termenului de intrare în funcțiune a SGR;
 • obligaţiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea deşeurilor provenite de la ambalajele SGR se vor îndeplini exclusiv în cadrul SGR;
 • se modifică o parte dintre obligațiile producătorilor și comercianților care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR și anume:
  • înregistrarea în SGR se va realiza cu cel puţin 150 de zile înainte de data 30 noiembrie 2023;
  • ­după înregistrare vor transmite administratorului SGR o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată;
  • comercianţii nu vor putea să comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate corespunzator, adică: codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informaţiile necesare, suficiente şi verificabile astfel încât să permită cel puţin stabilirea apartenenţei ambalajului la SGR, greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului. Au fost eliminate informațiile referitoare la data fabricaţiei și numărul de lot din codul de bare;
  • stocurile existente produselor ambalate care nu sunt marcate SGR vor putea fi introduse pe piaţa națională, respectiv comercializate, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piaţa naţională, respectiv comercializarea lor este interzisă.
 • apar modificări și pentru administratorul SGR și anume:
  • va putea solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modificarea valorii garanţiei, inclusiv diferenţiat pe tip de ambalaj, respectiv pe tip de material, modificare care se va aproba prin hotărâre a Guvernului;
  • administratorul SGR căruia i s-a retras calitatea de administrator, va avea obligația să iși continue activitatea până la desemnarea unui alt administrator;
  • ­în termen de 30 de zile de la desemnarea noului administrator, fostul administrator SGR va transfera noului administrator SGR toate activele şi tot pasivul societăţii pe baza unui raport întocmit de un evaluator independent autorizat.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 979 publicat în 7 octombrie 2022. 

Echipa EY este disponibilă să vă ofere asistență și detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte
 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte