3 min. de citit 11 mai 2020
1154096035

Cum poți depune mai ușor declarația la Fondul pentru Mediu?

De Daniela Neagoe

Senior Manager, Taxe indirecte - Comerţ Internaţional

3 min. de citit 11 mai 2020
Teme conexe Tax

Disponibilă încă de la jumătatea anului trecut, dar obligatorie din acest an, depunerea declarației online la Administrația Fondului pentru Mediu permite agenților economici să economisească timp și resurse financiare și umane.

Î
n prezent, societățile nu mai sunt nevoite să trimită un angajat sau un curier pentru a înregistra fizic declarația lunară. Cu toate acestea, observăm că o parte dintre ele încă ezită să adopte acest nou mod de declarare. Comparativ cu metoda clasică de depunere, declarația online poate fi procesată și înregistrată în sistem în câteva minute.

Accesul la aplicație este securizat și se face după înrolarea în sistem a reprezentantului societății, în baza unei semnături electronice calificate. Înrolarea în serviciul "Depunere declarații on-line" se realizează prin completarea, tot on-line, a unui formular de pe site-ul AFM, la care se pot anexa copii ale documentelor solicitate. În cazul în care reprezentantul legal dorește să împuternicească o altă persoană pentru a declara, se anexează și o declarație notarială. Declarația notarială se depune ulterior și în original la sediul AFM. Condiția obligatorie este ca reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia să dețină semnătură electronică calificată.

Am experimentat această formă de declarare și putem să confirmăm că aplicația online a funcționat conform descrierii din ghidul publicat pe portalul Servicii online al AFM, fără să întâmpinăm probleme pe parcursul declarării.

Față de versiunea anterioară, am remarcat faptul că aplicația online permite depunerea declarației și în afara orelor de program ale AFM. Până acum, acest demers era restricționat după încheierea programului oficial de lucru.

În privința introducerii informațiilor, la constatarea unei erori, se primește automat un mesaj de ajutor în dreptul câmpului care necesită corecția. Astfel, nu e necesară reluarea încărcării fiecărui câmp pentru identificarea erorii semnalate. După depunerea declarației, am primit o notificare de confirmare pe email.

Alte beneficii:

  • vizualizarea istoricului și descărcarea situației declarațiilor depuse, precum și a plăților efectuate la Fondul pentru Mediu;
  • recepționarea on-line și descărcarea actelor administrativ-fiscale, precum și a altor documente și informații comunicate de AFM;
  • obținerea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, în formă electronică, cu semnătura electronică a AFM.

Aplicația on-line nu permite însă depunerea declarațiilor rectificative. Acestea se depun în continuare fizic la registratura AFM, în sistem clasic, pe hârtie. Ca urmare, trebuie acordată o atenție sporită completării declarației online pentru a evita necesitatea depunerii unei declarații rectificative.

În concluzie, depunerea declarației prin aplicația online ușurează mult procesul de depunere și de urmărire a declarațiilor și a plăților efectuate.

Rezumat

Depunerea declarației prin aplicația online ușurează mult procesul de depunere și de urmărire a declarațiilor și a plăților efectuate și, totodată, permite agenților economici să economisească timp și resurse financiare și umane. Am experimentat această formă de declarare și putem să confirmăm că aplicația online a funcționat conform descrierii din ghidul publicat pe portalul Servicii online al AFM, fără să întâmpinăm probleme pe parcursul declarării. 

Despre articol

De Daniela Neagoe

Senior Manager, Taxe indirecte - Comerţ Internaţional

Related topics Tax