Siseaudit, kui ettevõtte usaldusväärsuse kuvandi looja ja hoidja.

13. jaanuar 2020
Autor: Teet Tamme

EY Eesti sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonna juht

EY Eesti pettuste uurimise valdkonna juht. Aitab ettevõtetel sisekontrollisüsteeme parandada. Tegeleb fotograafiaga, mängib golfi ja võrkpalli.

13. jaanuar 2020

Uute tehnoloogiate ilmnemisel peavad siseauditifunktsioonid olema suurtest muutustest ees ning säilitama ettevõttesisest usaldust.

Nüüdsel ümberkujundamise ajastul räägitakse üha enam positiivsetest murrangutest, mis sunnivad ettevõtteid järjepidevalt arendama ning rakendama uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid. Sealjuures on võtmeküsimuseks see, kuivõrd suudab organisatsioon selle ümberkujundamise käigus säilitada usaldust nii organisatsiooni sees kui ka selle investorite, klientide, tööandjate, tarnijate, seadusandjate ja laiema avalikkuse silmis.

Siseaudit, kui olulisim kindlustandev teenus, aitab ettevõtetel ümberkujundamise käigus usaldusväärset kuvandit luua ja hoida. See võimaldab veenduda, et kõik ettevõtet ohustavad riskid oleksid kaardistatud ja maandatud, ning teadvustada, kuidas mõjutavad tegevust näiteks innovatsioon, demograafilised muutused, kliimamuutused ja globaliseerumine.

Siseaudit ei saa ennast ümber kujundada enam väikeste sammudega nii nagu varem. Vajalik on läbimõeldud ja terviklik transformatsioon: tuleb muutuda andmepõhiseks, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid, dünaamilisi protsesse ja senisest paindlikumalt inimressurssi. Ümberkujundamine on aeganõudev protsess, mille käivitamine on paljudele ettevõtetele väga raske katsumus.

Oluline on panna paika pikaajaline uuenduste kava ning saada esimesed kiired võidud lihtsamate sammudega. Läbi selle on võimalik näidata muutuste positiivset mõju ning peale seda võtta käsile keerukamaid ja strateegilisemaid teemasid, mis nõuavad nii individuaalsete töölõikude kohandamist kui ka suurte mudelite ümbermõtestamist.

Iga organisatsiooni ümberkujundamise teekond on omanäoline. Siseauditi ümberkujundamisel tasub arvestada  kahe peamise aspektiga.

1. Tehnoloogia ja tegevusmudel. Küsi endalt, kuidas saab tehnoloogia tõhustada siseauditi üksuse tegevust alates riskihindamistest ja auditi kavandamisest kuni selle elluviimise ja aruandluseni. Selles töös on võimalik üha rohkem kasutada andmeanalüüsi, robootikat ja optilisi tekstituvastuse tööriistu, mis aitavad teavet kiirelt koguda, korrastada ja jooksvalt riske hinnata. Keerulisemates valdkondades, näiteks tehisintellekti ja protsessikaeve kasutuselevõtmisel, tasub luua auditeeritava organisatsiooniga ühismeeskond, mis omakorda aitab luua tihedamaid koostöösuhteid.

2. Talendid. Kõik algab inimestest, mistõttu on vaja veenduda, kas meeskonnaliikmete tänane oskuste pagas aitab saavutada edu ka tulevikus. Traditsioonilised ühe kabineti meeskonnamudelid tuleb asendada süsteemidega, mis tagavad piisava mitmekesisuse, liikuvuse, laia haarde ja paindlikkuse. Selleks võib rakendada erinevaid värbamisallikaid, rotatsioonipõhimõttel töötavat meeskonda, partnerlust kolmandate isikutega, kes pakuvad täiendavaid oskusi, või töötada välja töötajatele isiklikult kohandatud kogemus- ja õppekavasid.

Viide

Loe täispikka Esi Akinosho poolt kirjutatud inglise keelset artiklit siit.

Sellest artiklist

Autor: Teet Tamme

EY Eesti sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonna juht

EY Eesti pettuste uurimise valdkonna juht. Aitab ettevõtetel sisekontrollisüsteeme parandada. Tegeleb fotograafiaga, mängib golfi ja võrkpalli.