7 minuutin lukuaika 19 kesäk. 2020
Reframe your future lighthouse

Määritteletkö sinä tulevaisuutesi vai tulevaisuus sinut?

Kirjoittajat
EYQ

EYQ is EY’s think tank

By exploring “What’s after what’s next?”, EYQ helps leaders anticipate the forces shaping our future — empowering them to seize the upside of disruption and build a better working world.

John de Yonge

EY Global Markets EYQ Global Insights Director

Analyst and thought leader focused on disruption, sustainability and megatrends. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

Paikallinen kontakti

EY Finland, Partner, Head of Consulting

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.

7 minuutin lukuaika 19 kesäk. 2020
Samankaltaisia aiheita Megatrends COVID-19 Konsultointi

COVID-19 on siirtänyt maailmantalouden uudelle kehityskaarelle. EY-megatrendien ymmärtäminen voi auttaa sinua tekemään oikeita strategisia valintoja.

Maailmamme muuttui maaliskuussa. COVID-19-pandemia on rasittanut terveydenhuoltojärjestelmiä murtumispisteeseen, asettanut suuren osan maailmantaloudesta määrittelemättömälle tauolle ja muuttanut radikaalisti yhteiskunnallisia normeja ja vuorovaikutusta. Suuntaukset, jotka näyttivät kaukaisilta, saapuivat yhtäkkiä ja muuttivat vakiintuneita toimintamalleja sekä haastoivat yritykset ja niiden johdon etsimään uusia liiketoimintamalleja ja lähestymistapoja, jotka koskevat hyvin erilaista taloudellista, sosiaalista ja poliittista ympäristöä, kuin missä olimme aiemmin.

Miten voit vastata tähän uuteen ja muuttuvaan todellisuuteen? Disruptio ei synny pelkästään uusista teknologioista ja liiketoimintamalleista; sen voivat vapauttaa myös vaalit, ilmastonmuutos tai kuten tässä tapauksessa, pandemia. EY Megatrends - lähestymistavalla pyrimme tarjoamaan viitekehyksen, jonka avulla tuetaan strategian laatimista hakemalla uusia mahdollisuuksia sekä tunnistamalla uhat perinteisten sektoreiden ja tuttujen kilpailijoiden ulkopuolelta.

Tänä aikana tällainen lähestymistapa on tärkeämpi kuin koskaan. Ymmärtämällä mannerlaattojen liikehdintää ohjaavia voimia, yritykset voivat ottaa lähestymistavan, joka antaa mahdollisuuden mallintaa tulevaisuuden visiosta selkeitä, COVID-19 pandemian ylittäviä kasvunäkymiä, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden toimintasuunnitelman rakennuspaloina. Lyhyesti sanottuna, EY Megatrends voi hyödyttää organisaatiosi tulevaisuuden suunnittelua sekä tuottaa kilpailuetua pandemian jälkeisessä maailmassa.

Uusi S-käyrä

Nykytilanteen ymmärtäminen edellyttää selkeää käsitystä siitä missä olemme olleet. Toisen maailmansodan jälkeen maailmantalous on yleisesti ottaen ollut S-muotoisella kasvukäyrällä, joka perustuu vuosikymmenien mittaiseen globalisaation aaltoon, tietotekniikan ja teknologian kehitykseen sekä resurssien parempaan hyödyntämiseen. Menestys tarkoitti arvon luomista suuremmassa mittakaavassa, tehokkuuden parantamista sekä pyrkimystä maailmanlaajuiseen markkinajohtajuuteen. Tämä loi pitkäaikaista ​​ja puolustettavaa kilpailuetua. Järjestelmän kypsyessä ja kasvun hidastuessa, rajoittamattomaan "take-make-waste" -tuotantoon perustuva globaali talous tuotti yhä kestämättömämpiä yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä ja liiketoiminnan tuloksia.

Pandemia kiihdytti äkillistä siirtymistä uuteen S-käyrään. Siirryimme melkein yön yli uuteen ”renessanssiin” tai maailmanlaajuiseen nollaukseen - mahdollistaen sen, mikä tuntui aiemmin lähes mahdottomalta. Etätyö on levinnyt laajalti ja siitä on tullut uusi normi. Työntekijöiden ollessa yhtä tuotteliaita kuin normaaliympäristössä, on osa yrityksistä ajautunut jopa harkitsemaan pääkonttoreiden sulkemista. Myös fyysisten koulutusten tulevaisuus on vaakalaudalla, kun virtuaalikoulutusten on todettu toimivan. Muutokset, jotka olivat satunnaisia ​​tai joita vastustettiin, toteutettiin pakon edessä, ja osittain yllätyksellisesti ne ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi ja kestävimmiksi kuin uskoimmekaan. Monet näistä muutoksista tulevat todennäköisesti kestämään.

Pandemia on myös paljastanut taloudellisen epätasa-arvon ja tuonut korostetusti esiin sosiaalisten turvaverkkojemme heikkoudet, jotka tekevät meistä kaikista haavoittuvampia. Tämä voi katalysoida suuntauksia, joista olemme keskustelleet jo jonkin aikaa - populismia, sosiaalisten sopimusten muutoksia, pitkän aikavälin arvoa ja uusia taloudellisia mittareita - ja nopeuttaa siirtymistä uutta S-käyrää pitkin. Siksi yritysjohtajille on nyt oikea aika kyseenalaistaa näennäisesti positiivisia lyhytaikaisia toimia, jotka tuottavat kuitenkin huonoja pitkän aikavälin tuloksia. Parempi lähtötaso on tullut mahdolliseksi.

Megatrendit auttavat laajemman mahdollisuuksien kentän hahmottamisessa

Tämä uusi S-käyrä on ollut näkyvissä jo jonkin aikaa, vaikkakin pitkän aikavälin suuntauksissa, jotka sijaitsevat kaukaisella horisontilla. Se on tulevaisuus, jota kuvataan EY Megatrends -raportissa, jossa sosiaalisopimukset on kirjoitettu entistä osallistavammaksi ja kestävämmäksi, pakottaen yritykset ottamaan aktiivisemman roolin pitkäaikaisen arvon luomisessa. Tulevaisuus, jossa globaalia järjestelmää muokataan kaikella - voimasuhteiden muutoksesta 3D-tulostukseen. Missä augmentointiteknologiat, kuten tekoäly ja esineiden internet, muuttavat jokaista elämän osa-aluetta, kuluttajien käyttäytymisestä työn tekemiseen.

Kuten sanottua, emme kuitenkaan ole täysin uudella alueella. Itse asiassa, joistakin yrityksistä on viime vuosina tullut markkinajohtajia toimimalla uuden S-käyrän sääntöjen mukaisesti. Näitä yrityksiä kutsutaan ”disruptoreiksi” tai ”yksisarvisiksi”, joka saa nämä yritykset kuulostamaan harvinaisilta, jopa myyttisiltä. Uudessa normaalissa ne ovat kuitenkin kaikkea muuta - jokainen yritys uudistaa strategiansa ja lähestymistapansa toimiakseen uuden todellisuuden sääntöjen mukaisesti.

Miten voit hyödyntää EY Megatrends - viitekehystä? Ensinnäkin, sen avulla voit mahdollisesti tunnistaa lukemattoman kokoelman megatrendejä, sillä primäärivoimien kehitys luo jatkuvasti uutta. Primäärivoimat auttavat sinua mahdollisesti myös tunnistamaan muut vaikuttavat megatrendit. Design thinking ja palvelumuotoilupohjaiset innovaatiot voivat auttaa luovuuden ja analyysin yhtenäistämistä prosessissa. Näiden periaatteiden ympärille luodut ympäristöt, kuten EY WavespaceTM auttavat yritysjohtoa testaamaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia mukaansatempaavalla tavalla.

 

EY Megatrends auttaa yrityksiä haastamaan oletuksia, joiden pohjalta yritykset yleisesti rakentavat strategiaprosessinsa: kehitetään strategiaa 5-10 vuoden suunnitteluhorisontilla, jossa oletuksen pohjana pidetään nykypäivän toimialarakennetta, kilpailijoita ja tämän hetken liiketoiminnan tulosta. Megatrendit auttavat strategiatiimejä ymmärtämään trendejä ja voimia tavanomaisten analyysialueiden ulkopuolelta, vähentäen riskiä, ​​että "missataan se seuraava iso asia".

Yhteenveto

EY Megatrends -viitekehys erottaa erityyppiset voimat, joten voit priorisoida niitä, jotka ovat suhteellisen lyhytaikaisia, ja seurata muita, jotka ovat kauempana (kuten heikot voimat). Tämän avulla voit sijoittaa resursseja tehokkaammin ja seurata tarkkaan kehityssuuntia, jotka saattavat edellyttää investointeja tulevaisuudessa.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
EYQ

EYQ is EY’s think tank

By exploring “What’s after what’s next?”, EYQ helps leaders anticipate the forces shaping our future — empowering them to seize the upside of disruption and build a better working world.

John de Yonge

EY Global Markets EYQ Global Insights Director

Analyst and thought leader focused on disruption, sustainability and megatrends. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

Paikallinen kontakti

EY Finland, Partner, Head of Consulting

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.

Lisää aiheesta Megatrends COVID-19 Konsultointi