Comunicat de presă

12 mai 2022

Analiză sectorială EY România: Randamentele așteptate de investitori au înregistrat o tendință de creștere accelerată în prima parte a anului 2022

Persoană de contact pentru presă
EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

La nivelul industriilor analizate s-au remarcat valori maxime ale costului capitalului la finalul primului trimestru al anului 2022

Costul capitalului a continuat o tendință crescătoare în primul trimestru al anului curent, conturată încă din a doua parte a anului 2021, conform analizei sectoriale EY România.

Începutul anului 2022 a fost caracterizat de perspective îngrijorătoare la nivel global, determinate de contextul geopolitic și dezechilibrele provocate de pandemie, încă resimțite pe piață. Aceste aspecte s-au tradus în creșteri semnificative de prețuri ale bunurilor de consum, revizuirea și temperarea previziunilor de creștere economică, precum și în conturarea unei baze de creștere a ratelor dobânzilor de politică monetară.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a încetinit progresele înregistrate anterior privind normalizarea lanțului de aprovizionare. Contextul actual este caracterizat de incertitudine, evoluția conflictului dintre cele două țări fiind un factor de influență semnificativ, atât prin impactul sancțiunilor actuale, precum și al anticipării unor posibile măsuri suplimentare.

Sancțiunile impuse Rusiei afectează comerțul internațional și intermedierea financiară. Impactul este și va fi resimțit prin trei canale principale. În primul rând, dinamica accelerată a prețurilor privind mărfurile precum alimentele și energia vor împinge și mai mult inflația, erodând, la rândul său, valoarea veniturilor. În al doilea rând, economiile vecine, în special, se vor confrunta cu perturbarea activității comerciale, a lanțurilor de aprovizionare, precum și cu o creștere istorică a fluxurilor de refugiați. În cele din urmă, încrederea redusă a investitorilor va afecta prețurile activelor, va determina înăsprirea condițiilor financiare și va stimula potențiale ieșiri de capital de pe piețele emergente.

Investițiile sunt în continuare susținute prin pachete de instrumente de finanțare nerambursabilă promovate atât de Uniunea Europeană, cât și prin scheme de ajutor de stat la nivel național. De exemplu, finanțarea oferită prin Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini implementarea unor reforme și investiții cruciale în domenii cheie (cum ar fi energie verde, infrastructură, sănătate, administrație publică), propuse pentru a combate efectele pe termen lung ale pandemiei de COVID-19. Suplimentar, pentru a atenua impactul economic generat de conflictul Rusia-Ucraina, Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză, pentru a permite statelor membre să folosească flexibilitatea prevăzută de normele de ajutoare de stat pentru a sprijini economia, îndeosebi companiile și sectoarele puternic afectate. Ajutorul poate fi acordat sub formă de subvenții directe, avantaje fiscale și de plată sau alte forme de sprijin, cum ar fi avansuri rambursabile, garanții sau împrumuturi.

Contextul geopolitic și macroeconomic a determinat continuarea tendinței de creștere a randamentelor așteptate de investitori, conturată încă din a doua parte a anului 2021. Prima parte a anului 2022 a fost marcată de o accelerare a presiunilor inflaționiste și funcționarea cu sincope a lanțurilor de producție și aprovizionare, în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Deloc surprinzător, cea mai ridicată volatilitate a costului capitalului pe parcursul primului trimestru al anului se remarcă în sectorul materiilor prime, fiind urmată de sectorul serviciilor financiare

La finalul primului trimestru al anului 2022, sectoarele ale căror randamente au înregistrat cele mai scăzute valori sunt telecomunicațiile și tehnologia informației, în timp ce sectorul serviciilor financiare și al materiilor prime se află la limita superioară.

Analiza se bazează pe datele financiare disponibile la sfârșitului primului trimestru (T1) al anului 2022, publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum și de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informației, materii prime, proprietăți imobiliare și servicii de telecomunicații.   

Multiplicatorii financiari au variat diferit în funcție de industrie, însă poate fi observată o tendință de scădere la nivelul acestora, conturată încă de la finalul anului precedent

Sectoarele ale căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri în prima parte a anului 2022 sunt serviciile financiare, precum și sectorul bunurilor de larg consum, care înregistrează valori maxime de 22,1x pentru multiplicatorul profitului net și respectiv 11,3x pentru multiplicatorul EBITDA. Cel mai redus nivel este înregistrat de companiile din sectorul de tehnologie a informației, cu un nivel minim al multiplicatorului EBITDA de 4x.

În România, în anul 2021, Produsul Intern Brut a înregistrat un avans de 5,6%. Ultimul trimestru al anului trecut a fost primul marcat de încetinirea activității economice cu 0,5% față de perioada similară a anului anterior, în contextul creșterii prețurilor la energie și carburanți, care au pus presiune pe capacitatea de producție a companiilor. Estimările privind evoluția economiei în primul trimestru al anului curent sunt de creștere, efectele contextului geopolitic și macroeconomic urmând a fi observate din cel de-al doilea trimestru.

Lipsa predictibilității care domină piața și mediul investițional, precum și imposibilitatea fundamentării unor date de piață pot determina companiile să își redefinească planurile de investiții. Nu doar companiile cu operațiuni (sau active) în Rusia sau Ucraina, sau cele care tranzacționează cu aceste țări au fost afectate semnificativ. Companiile europene au resimțit impactul de asemenea – de ex. sectorul auto, producția de alimente, agricultură și transporturi. Asistăm la o fluctuație a multiplicatorilor în acele sectoare dependente de resursele și fluxurile economiilor implicate direct sau indirect în conflictul geopolitic

Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică și modelare financiară (Valuation, Modelling and Economics - VME) din cadrul departamentului de Strategie şi Tranzacții al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secțiunea site-ului EY “Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial. 

***

Despre Instrumentul de analiză sectorială:

Instrumentul oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare, pe baza datelor înregistrate începând cu 30 septembrie 2016 până în prezent (31 martie 2022). Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate). Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

Conform principiului că active similare sunt vândute pe piață la prețuri similare, prin utilizarea unor multiplicatori rezultați dintr-o analiză a unui grup de companii comparabile și aplicarea asupra unor indicatori specifici companiei subiect, se poate obține valoarea acesteia, dintr-o perspectivă de piață. Mai multe detalii referitoare la metodologia de calcul sunt disponibile aici.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursa citată. Mai multe detalii despre sectoarele analizate și principalii jucători din cadrul fiecăruia sunt disponibile aici.

De avut în vedere:

·         Prezentul exercițiu nu a inclus o analiză de lichiditate și nici o analiză privind caracteristicile individuale (ex: mărimea companiei, nivelul veniturilor) ale fiecărei companii din grupul de comparabile utilizat. Criteriile pe baza cărora a fost realizată selecția au în vedere regiunea geografică și încadrarea sectorială, așa cum este aceasta prezentată în baza de date utilizată (S&P Capital IQ).

·         Ratele de actualizare fundamentate nu cuprind prime specifice (de ex. prima pentru mărimea companiei subiect), întrucât prezenta analiză este sectorială și nu o analiză individuală, specifică unei companii anume. Această primă poate fi aplicată, dacă este cazul.

·         Nivelurile costului capitalului prezentate sunt exprimate în euro. Pentru a asigura o comparabilitate a datelor, cât și corectitudinea calculului, acestea ar trebui aplicate unor fluxuri de numerar exprimate în aceeași monedă.

·         În aplicarea multiplicatorilor trebuie luat în considerare faptul că nu există două companii identice, acestea fiind diferențiate de multiple caracteristici individuale. Astfel, abordarea ar trebui aplicată ținând cont de acest aspect cu ajustările necesare, dacă este cazul. De asemenea, în aplicarea multiplicatorilor este foarte relevant indicatorul financiar al companiei la care se aplică (de ex. venituri, EBITDA). Pentru a avea o perspectivă clară și cât mai aproape de realitate, indicatorul ar trebui să fie unul normalizat, adică să reflecte un nivel pe care compania se așteaptă să îl poată realiza în mod constant.

 

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.
Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com

 

Despre Departamentul de Strategie și Tranzacții

Răspunzând nevoilor din piață, prin serviciile EY de strategie și tranzacții, se acordă sprijin companiilor pentru dezvoltarea și convertirea viziunii strategice ale acestora în planuri concrete. Datele de ultimă oră, soluțiile tehnologice și accesul la o bază largă de investitori și soluții de finanțare, corelate cu informațiile strategice furnizate de echipele EY, vor sprijini companiile să abordeze aspecte complexe, ajutându-le să își redefinească ecosistemele, să își remodeleze portofoliile și să se reinventeze pentru un viitor mai bun.