Legea nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Contact local

Alex Milcev

31 mai 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 22 mai a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 125/2023 care aduce completări Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.  

Prezenta lege transpune art. 3 alin. (2) lit. d) din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din 28 iulie 2017 (așa numita „Directiva PIF”).

Scopul prevederilor nou introduse vizează lupta împotriva celor mai grave forme de fraudă în materie de TVA (de ex. frauda de tip carusel, firme fantomă, organizații criminale)

Astfel, reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase transfrontaliere având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro (în echivalentul monedei naționale) a resurselor bugetului UE.

Prejudicierea resurselor bugetare ale UE trebuie să survină din următoarele fapte:

  1. Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA
  2. Nedivulgarea de informații privind TVA atunci când acestea trebuie divulgate conform legii;
  3. Prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea dreptului de rambursare a TVA.  

Tentativa de infracțiune se pedepsește, de asemenea.                                         

Prevenirea implicării într-o fraudă de TVA, cunoașterea partenerilor comerciali, dovada bunei credințe vor fi critice în acele situații în care contribuabilii ar putea fi implicați fără voia lor în scheme de fraudă sau neplată a TVA.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 440 publicat în 22 mai 2023.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus. 

Pregătit de către:
Cristina Grigore, Senior Tax Consultant 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev, Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Lider al departamentului de Taxe Indirecte