Ordinul nr. 20463/3964/967/1415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Contact local

Alex Milcev

11 mai 2023
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 370, din data de 2 mai 2023, abrogă, începând cu 1 iunie 2023, Ordinul anterior, nr. 21813/6421/2246/4433/2022, și aduce câteva noutăți, după cum urmează:

  • pot beneficia de facilitatea de scutire de la impozit pe venit specifică activității de creare de programe pentru calculator și angajații din instituțiile publice locale, astfel cum sunt reglementate în noul Ordin;
  • față de Ordinul anterior, noul Ordin aduce noutăți specifice cu privire la aplicarea facilității pentru angajații din instituțiile publice și instituțiile publice locale, astfel cum sunt reglementate în acesta;
  • printre condițiile care trebuie îndeplinite în vederea acordării facilității este ca postul să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală;
  • cu privire la documentul “fișa postului”, necesar, printre altele, în vederea acordării facilității, noul Ordin menționează că poate fi și orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu;
  • se introduc prevederi cu privire la posibilitatea aplicării facilității și în baza actelor de delegare, fără a veni cu clarificări suplimentare față de prevederile Ordinului anterior.

Prevederile sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii iunie 2023.

 

Pregătit de către:

  • Andra Ciotic – Senior Manager, Departamentul de Impozit pe venit şi contribuţii sociale
  • Raluca Ivan – Senior Consultant, Departamentul de Impozit pe venit şi contribuţii sociale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică

Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com