Transakční poradenství

Řízení kapitálu a transakcí v dnešním rychle se proměňujícím světě

Potřebujete být více informovaní o tom, jak strategicky řídit kapitál a transakce v dnešním měnícím se světě? Dovolte nám pomoci:

 

 


 • Jak ochránit kapitál

  Usnout na vavřínech se nevyplácí – každá společnost by měla soustavně vyhodnocovat dopad, který by probíhající změny ekonomických podmínek mohly mít na její výsledky hospodaření a kapitálovou základnu. I v dobách hospodářského oživení se totiž může stát, že ekonomická situace podniku není ani zdaleka tak stabilní, jak si jeho vedení myslí.

  Zajištění dosavadní výkonnosti vlastních i cizích zdrojů, které vaše společnost má, vyžaduje důkladnou inventuru stávajících strategií, trhů i aktiv a pasiv rozvahy a posouzení vašich silných i slabých stránek.

  Na co je nutné se zaměřit:

  • Finanční problémy — např. problémy s likviditou, revitalizační plán
  • Analýza vztahů s odběrateli a dodavateli
  • Ochrana aktiv a minimalizace souvisejících nákladů
  • Refinancování a restrukturalizace úvěrů, vlastního kapitálu, jiných smluvních závazků
  • Vztahy s akcionáři, věřiteli, potenciálními investory, zaměstnanci, regulačními orgány atd.
  • Řešení sporů

  Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 • Jak optimalizovat kapitál

  Složité ekonomické podmínky posledních let už přiměly řadu podniků poctivě si přiznat, jak to s jejich finanční situací doopravdy vypadá.

  Prověrka provozní činnosti v takovém případě ale nestačí – je nutné objektivně posoudit celou podnikatelskou strategii.

  Na co je nutné se zaměřit:

  • Optimalizace portfolia aktiv
  • Zajištění synergického efektu z akvizic a jejich efektivní potransakční integrace
  • Optimalizace pracovního kapitálu a zvýšení likvidity
  • Optimalizace kapitálové struktury
  • Optimalizace daňových struktur a korporátní organizační struktury

  Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

 • Jak investovat kapitál

  Akcionáři kladou managementu stále častěji nepříjemné otázky. Zajímá je, proč společnost realizovala právě takovou a ne jinou transakci, proč zrovna teď a za tuhle cenu.

  Vedení společností musí při realizaci transakcí řešit celou řadu složitých záležitostí a najít optimální rovnováhu mezi často protichůdnými zájmy jednotlivých zainteresovaných stran.

  Na co je nutné se zaměřit:

  • Akvizice a společné podniky
  • Plánování a strukturování transakcí s cílem zajistit jejich optimální přínos pro všechny zainteresované strany
  • Předinvestiční prověrky (due diligence) zaměřující se na snížení rizik a zvýšení přínosu transakce
  • Oceňování aktiv
  • Daňově i nákladově efektivní transakční struktury
  Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.
 • Jak získat kapitál

  Budoucí růst a prosperita společnosti závisí na tom, jak rychle a efektivně dokáže získat nový kapitál, buď z vlastních, nebo cizích zdrojů. A to platí úplně stejně v dobrých i ve špatných časech.

  Ať už je důvod, proč sháníte kapitál, jakýkoli, důležitým předpokladem úspěchu je pečlivý plán. Naše poradenské služby vám zajistí efektivní přístup ke kapitálu, kdykoli ho budete potřebovat.

  Na co je nutné se zaměřit:

  • Zdroje – vlastní kapitál a úvěry: příprava na primární nabídky akcií (IPO), prodej akcií několika málo vybraným investorům (private placement), private equity a kapitálové trhy
  • Optimalizace struktur financování
  • Prodeje aktiv
  • Projekty zaměřující se na budování infrastruktury
  • Daňově i nákladově efektivní transakční struktury
  Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.


 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

 Register now for the EY Thought Center Webcast

Webcast: 2012 deal outlook

Are robust cash positions and easing credit markets enough to bring increased deal activity in 2012? Join us as we discuss the current market.