threads weaving

  Mūsų tikslas

  EY tikslas – kurti veiksmingesnį pasaulį. Mūsų įžvalgos ir kokybiškos paslaugos padeda užtikrinti efektyviai veikiančias kapitalo rinkas, skatina skaidrumą ir palaiko investuotojų pasitikėjimą. Mes ugdome puikius lyderius, kurie, dirbdami komandose, tesi mūsų pažadus visoms suinteresuotosioms šalims. Taip atliekame svarbų vaidmenį kurdami veiksmingesnį pasaulį savo darbuotojams, klientams ir bendruomenėms.

  EY komandoje visame pasaulyje dirba daugiau kaip 300 000 žmonių. Klientams šis didelis būrys specialistų nuolat padeda prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio ir kurti pridėtinę vertę. Mes padedame skaitmenizacijos lyderiams kovoti su duomenų piratavimu, vyriausybėms – įveikti pinigų srautų krizes. Naudodami duomenų analitiką įgaliname naujus gydymo būdus. Siekiame aukščiausios kokybės audito paslaugų, kad palaikytume ir stiprintume pasitikėjimą finansų rinkomis ir verslu. Kitaip tariant, dirbame kartu su verslininkais, įmonėmis ir valstybių vadovais, kad įveiktume aktualiausius ir sudėtingiausius iššūkius.

  Gerai išmanydami savo klientų veiklos sektorius ir teikdami keturias svarbiausias paslaugų kategorijas – Audito, Konsultacijų, Strategijos ir Sandorių bei Mokesčių – mes padedame organizacijoms pasinaudoti galimybėmis, vertinti ir valdyti rizikas, taip užtikrinant tvarų augimą. Mūsų ekspertų komandos klientams padeda vykdyti reglamentavimo reikalavimus, informuoti investuotojus ir atliepti suinteresuotųjų šalių poreikius.

  Nuolat gerindami savo paslaugų kokybę, investuodami į talentų ugdymą ir inovacijas mes prisidedame prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Didžiuojamės galėdami dirbti su savo klientais, partneriais ir išorės suinteresuotomis šalimis. Panaudodami savo žinias, įgūdžius ir patirtį, kasdien siekiame savo tikslo ir prisidedame prie teigiamų pokyčių versle ir visuomenėje.

  Carmine parašas
  Redagavo Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  Mūsų darbuotojai

  Mūsų tikslas — kurti veiksmingesnį pasaulį. Tai yra mūsų organizacinės kultūros pagrindas.

  EY savo žmonėms, turintiems tinkamą mąstyseną bei įgūdžius, suteikia galimybę žvelgti į ateitį, tapti pokyčių, kurių reikia pasauliui, lyderiais, siekti unikalios karjeros bei kurti išskirtinę savo patirtį dirbant EY.

  Mūsų daugiau kaip 300 000 darbuotojų ir 1 mln. alumnų tinklas įkvepia kitus ir kasdieniais darbais įgyvendina mūsų tikslą. Gebėjimas pasinaudoti bei pasimokyti iš skirtingų perspektyvų yra mūsų kokybiškų paslaugų klientams pagrindas. Mes tikime, kad įvairovė ir įtraukimas reiškia augimą. Informacija apie pastaruosius mūsų apdovanojimus, kuriuos mums suteikė žinomos organizacijos, įvertinusios mūsų pastangas.

  Mes investuojame daugiau laiko, technologijų ir pinigų, nei bet kada anksčiau, į mūsų darbuotojų mokymus bei įgūdžių tobulinimą. Tai apima ir naujos, pirmos tokios, EY Tech MBA programos pradžią, bendradarbiaujant su Hult International Business School. Ji paremta mūsų EY „Badges“ programos sėkme, kuri padeda mūsų žmonėms ugdyti į ateitį orientuotus įgūdžius tokiose srityse, kaip technologijos, tvarumas bei lyderystė.

  Spalvotos valtys Phewan ežere saulėlydyje

  Mūsų įsipareigojimas - įvairovė ir įtrauktis

   
  Siekiant parodyti savo įsipareigojimą įvairovei ir įtraukimui, EY pasaulinė vadovybė pasirašė D&I pareiškimą, kuriame pabrėžiamas mūsų susitelkimas.

  Skaityti D&I pareiškimą

  Gatvėse protestuoja grupės aktyvistai

  Mūsų įsipareigojimas žmogaus teisėms

  Sutelkdami dėmesį į savo įsipareigojimą ginti žmonių teises, Pasaulinė Vadovybė (angl. Global Executive (GE)) pasirašė EY GE Žmogaus teisių pareiškimą, kuriame pabrėžiamas mūsų pareiškimas kurti veiksmingesnį pasaulį.

  Perskaitykite GE pareiškimą apie žmogaus teises

  Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje EY kuria ilgalaikį pokytį, sutelkiant dėmesį į veiksmingesnio pasaulio kūrimą.

  Carmine Di Sibio

  EY prezidentas ir generalinis direktorius

   

  EY Realizuotos vertės ataskaita 2021

  Ataskaitoje skaitykite apie mūsų pažangą siekiant kurti veiksmingesnį pasaulį, padėti kurti ilgalaikę vertę savo darbuotojams, klientams ir bendruomenėms.

  Meniu

  Visapusiškas augimas

  Mes tikime, kad veiksmingesniame pasaulyje visi gali prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo ir dalytis nauda.

  Per kelis pastaruosius dešimtmečius sparčiai tobulėjančios technologijos, išaugusi globalizacija ir demografiniai pokyčiai atnešė didžiulę naudą, tačiau taip pat daugybę žmonių paliko nuošalyje.

  Manome, kad ekonomikos augimas neatsiejamas nuo socialinės įtraukties, o bendrą gerovę galima pasiekti tik turint lygesnes galimybes ir rezultatus. 

  Savo paslaugomis, didėjančia įtaka ir platesniu požiūriu į įmonių socialinę atsakomybę esame įsipareigoję remti visapusišką augimą, kad visi galėtų prisidėti prie ekonominės sėkmės ir gauti naudos iš jos tiek šiandien, tiek rytoj.

  Vaivorykštės spalvos Barselonos gatvėse

  Koks vadovo požiūris į verslo vaidmenį COVID-19 metu?

  Šiuo precedento neturinčiu pokyčių laikotarpiu verslo tikslas niekada nebuvo toks svarbus. Tik sutelkę dėmesį į tikslą ir atsižvelgdami į savo darbuotojų, klientų, partnerių, bendruomenių ir planetos poreikius, galime sukurti tikrą, ilgalaikę vertę.

  Skaitykite daugiau

  Šeši būdai, kaip pagerinti neįgaliųjų įtraukimą į jūsų organizaciją

  Nors pasaulinės įmonės ir įvairovės bei įtraukties (D&I) specialistai padarė realią pažangą siekdami kuo įvairesnių darbo vietų, vis dar reikia nemažai nuveikti, kad neįgaliųjų įtraukimas taptų svarbiu punktu įmonės vadovų darbotvarkėje.

  Skaitykite daugiau

  Kūrybingų vadovų darbo kompiuteriu stalas

  Pasitikėjimo kapitalo rinkomis stiprinimas

  Stipriname pasitikėjimą kapitalo rinkomis skatindami skaidrumą, palaikydami finansinį stabilumą ir puoselėdami tvarų ekonomikos augimą.

  Kokybiškos audito paslaugos yra pagrindinis sklandžiai veikiančių kapitalo rinkų elementas. Tačiau ir kitos mūsų paslaugos padeda organizacijoms tobulinti savo veiklą ir kurti stipresnę ekonomiką. Mes atsakingai vertiname savo vaidmenį kapitalo rinkoms, todėl nuolat giliname savo žinias apie gyvybiškai svarbų verslo vaidmenį visuomenėje ir apie politinę aplinką, kurioje dirbame. Šias žinias panaudojame diskutuodami su įstatymų leidėjais, priežiūros institucijomis ir investuotojais.
   

  Kas iš jūsų praeities galėtų pakeisti jūsų ateitį

  Mūsų alumnai

   
  Net milijonas EY alumnų ir toliau įkvepia mus kurti veiksmingesnį pasaulį.

  Prisijunkite prie EY alumnų tinklo

  Vyras, dirbantis su nešiojamu kompiuteriu

  Karjeros galimybės

  #DarboRinkosAteitis prasideda dabar. Kartu su 300 000 darbuotojų 150-yje šalių, jūsų augimo ir tobulėjimo galimybės EY organizacijoje yra beribės.

  Bendradarbiaukime

  Ankstesnis

  Namų puslapis

  Kitas

  What we do