Asta Streimikiene
Aš tikiu pagarba ir komandiniu darbu paremta organizacijos kultūra. Turint šiuos du esminius komponentus, galima pasiekti bet kurio kalno viršūnę.

Asta Štreimikienė

EY Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos partnerė Lietuvoje

Stiprinu pasitikėjimą verslo atskaitomybės procesu. Skatinu klientų verslo augimą. Dviejų vaikų mama. Aistringa tenisininkė ir šio sporto gerbėja.

Biuras Vilnius, LT

Asta yra Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikos vadovė Lietuvoje, sukaupusi daugiau kaip 20 metų patirtį.
Asta konsultuoja Lietuvos ir tarptautines bendroves – nuo pramonės, statybų, komunalinių paslaugų, telekomunikacijų, prekybos iki finansų fondų ir vyriausybinių organizacijų.

Asta taip pat padeda įmonėms įgyvendinti pirminius viešus akcijų siūlymus (IPO) ir tarpvalstybinius sandorius, užtikrina glaudų bendradarbiavimą su patarėjais investavimo klausimais. Ne vienus metus Asta vadovauja daugiakultūrėms ir įvairiakalbėms komandoms.

Asta mokėsi Vilniaus universitete (VU) ir įgijo finansų srities išsilavinimą. Ji yra sertifikuota auditorė Lietuvoje, taip pat licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants, Jungtinė Karalystė) patyrusi narė.

Kaip Asta prisideda prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo?

„Mano ir mano komandos bendras darbas tiesiogiai prisideda prie skaidrumo visuomenėje stiprinimo ir didinimo. Užtikrindami tinkamą finansinę bei socialinę bendrovių ir organizacijų atskaitomybę ir šviesdami verslo ir visuomenės atstovus, mes padedame jiems kurti pasitikėjimą vieni kitais. O tai, savo ruožtu, prisideda prie mūsų ekonomikos ir bendruomenių augimo bei klestėjimo.“

Susisiekite