Jonas Akelis
Svarbiausia, kad siekdami ekonomikos gerovės, nuolat diegtume inovacijas, geriausias praktikas bei didintume investuotojų pasitikėjimą.

Jonas Akelis

EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) Šiaurės subregiono (Lenkija ir Baltijos šalys) vadovas, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) grupės, atsakingos už viešąją politiką, vadovas

Audito ir efektyvumo entuziastas. Tvirtai tiki, kad komandinis darbas, idėjų ir patirties mainai yra itin svarbūs. Be galo myli Baltijos jūrą.

Biuras Vilnius, LT

Jonas yra EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) vadovas Lenkijoje ir Baltijos šalyse.

Prieš tapdamas EY vykdančiuoju partneriu 2009 m., Jonas vadovavo Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų praktikai Baltijos šalyse, buvo atsakingas už profesinės praktikos bei kokybės ir rizikos valdymo klausimus.
Jonas yra atestuotas Lietuvos auditorius ir licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Association of Chartered Certified Accountants, Jungtinė Karalystė) patyręs narys.

Jonas yra sukaupęs daug patirties audituodamas ir konsultuodamas tiek Lietuvos, tiek tarptautines privačias ir valstybines organizacijas bei NVO audito, reorganizavimo ir privatizavimo, sandorių, veiklos gerinimo ir įvertinimo klausimais. Jis turi patirties įvairiuose sektoriuose – finansinių paslaugų, energetikos ir komunalinių paslaugų, žiniasklaidos ir pramogų, transporto, pramonės ir kituose.
Jonas nuo 2009 m. yra asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos narys. Jonas yra baigęs Vilniaus universitetą (VU), kur įgijo buhalterinės apskaitos ir audito magistro laipsnį. 

Kaip Jonas prisideda prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo?

„Nepaisant visų naujovių ir iššūkių, mūsų ateitis visada bus ateinančios kartos rankose. Mūsų asmeninė ir verslo atsakomybė yra nuolat keistis žiniomis ir patirtimi su jaunąja karta, įtraukti ją į sudėtingas užduotis ir taip skatinti tobulėjimą. Man labai patinka leisti laiką su jaunimu, dalintis savo žiniomis, o taip pat iš jo mokytis pačiam.“

Susisiekite