Linas Dicpetris
Padedu klientams, kolegoms ir bendruomenėms keistis ir įgyvendinti jų pastebėtas galimybes. Tai darydamas įgyvendinu ir savąsias.

Linas Dičpetris

EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos regiono (CESA) viešojo administravimo sektoriaus vadovas, EY konsultacinių paslaugų padalinio vadovas Baltijos šalyse

Dirba su skirtingų sektorių bendrovėmis, padeda įgyvendinti jų strateginius ir skaitmeninius pokyčius, daug dėmesio skiria valstybiniam, viešųjų paslaugų sektoriui. Domisi aviacija ir mėgsta sportą.

Biuras Vilnius, LT

EY partneris nuo 1992 metų, sukaupęs didelę patirtį audito ir pokyčių valdymo srityse. Konsultuoja strateginiais klausimais valstybinį ir privatų sektorių – padeda tobulinti organizacines struktūras, verslo procesus, e. paslaugas, gerinti pagrindinius veiklos rodiklius ir atskaitomybę, informacines sistemas, bendrą kontrolės aplinką, rizikos valdymo sistemas, įmonių socialinės atsakomybės sistemas.

Šiuo metu Linas yra Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos regiono (CESA) viešojo administravimo sektoriaus vadovas ir EY konsultacinių paslaugų padalinio vadovas Baltijos šalyse.

Eidamas ankstesnes pareigas buvo atsakingas už žmogiškuosius išteklius ir mokymo procesų įgyvendinimą.

Linas yra įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį Vilniaus universitete, dalyvavo mainų programoje ir studijavo Šefildo universiteto vadybos mokykloje (Jungtinė Karalystė).

Kaip Linas prisideda prie veiksmingesnio pasaulio kurimo?

„Domiuosi ir dirbu su viešuoju bei privačiu sektoriumi. Motyvacijos savo darbui semiuosi padėdamas vyriausybėms gerinti jų funkcijas ir taip prisidėdamas prie kiekvieno piliečio gyvenimo gerovės. Konsultuodamas įvairių šalių vyriausybes padedu pertvarkyti ir gerinti sveikatos priežiūros, transporto, žemės ūkio, verslo konkurencingumo, investicijų patrauklumo, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, viešųjų finansų valdymo, vidaus audito ir kitas funkcijas.“

Susisiekite