Mūsu Globālais Rīcības kodekss

Mūsu Globālais Rīcības kodekss ir skaidrs standarts mūsu uzņēmējdarbībai. Tas nodrošina ētisko un uzvedības sistēmu, uz kuru mēs katru dienu balstām savus lēmumus. Kodekss ir nostiprināts mūsu vērtībās un uzskatos, un tas ir pamatā visam, ko mēs darām.

Mūsu Globālais Rīcības kodekss (pdf) piedāvā virkni pamatprincipu, kas ir sagrupēti piecās kategorijās un aptver mūsu darbības plašumu. Tie ir:

  1. Darbs mijiedarbībā ar otru
  2. Darbs ar klientiem un citiem
  3. Rīcība ar profesionālo godīgumu
  4. Mūsu objektivitātes un neatkarības saglabāšana
  5. Intelektuālā kapitāla cieņa

Īstenojot mūsu Kodeksa solījumus, mēs aizsargājam EY reputāciju un spēlējam galveno lomu, veidojot labāku darba pasauli mūsu cilvēkiem, klientiem un kopienām.