Klientu pieredze

Runājot par klientu apkalpošanu nākotnē, var apgalvot, ka atbilde slēpjas uz klientu orientētā pieejā – jo īpaši mūsdienu pasaulē. Runa nav par tehnoloģiju ieviešanu klienta pieredzes uzlabošanai, bet gan par uzņēmējdarbības vadīšanu kā digitālās jomas līderim.

Related topics Konsultāciju pakalpojumi

Ko EY var darīt jūsu labā

Viens no svarīgākajiem mūsdienu uzņēmējdarbības jautājumiem ir par to, kā iet kopsolī ar laiku, nezinot, ko no jums sagaida klients. Mūsu ieteikums ir līdzsvarot to, kas darbojas šodien, ar to, ko vajadzētu mainīt rīt.

Mēs esam pārliecināti, ka nākotnes klientu apmierinātības atslēga ir uz klientu orientētā pieejā. Mūsdienu digitālajā pasaulē šis faktors ir ieguvis vēl lielāku nozīmi. Runa nav par tehnoloģiju ieviešanu klienta pieredzes uzlabošanai, bet gan par uzņēmējdarbības vadīšanu kā digitālās jomas līderim. Tas nozīmē radīt tādu uzņēmuma iekšējo kultūru, kas nemitīgi cenšas uzlabot klienta pieredzi. Mēs palīdzam jums vadīt klienta pieredzes pārveidi, kā arī rūpīgi veidot un prioritizēt klientu pieredzi.

Apvienojot padziļinātu analītisku informāciju par klientu ar izcilām procesu veidošanas spējām, mēs sniedzam jums atbalstu, lai klientiem sniegtu tādu pieredzi, kas atšķir jūs no citiem tirgus dalībniekiem.

EY klienti bieži mums jautā, kā viņi var sniegt saviem klientiem un darbiniekiem visaptverošu digitālo pieredzi, kas saista viņus ar jauno paaudzi un nodrošina konkurences priekšrocības.

Mēs izmantojam EY kompetenci inovāciju, analītikas, riska un kiberdrošības jomās, lai palīdzētu jums izveidot nepieciešamās spējas, nevis vienkārši tehnoloģiju. Mēs palīdzam jums pilnveidot digitālā līdera prasmes, kas nepieciešamas nepārtrauktai inovāciju ieviešanai un klientu pieredzes īstenošanai. Mēs palīdzam jums stratēģiski izmantot sociālos medijus, mobilu, mūsdienīgu analītiku, mākoņdatošanu un citas jaunās tehnoloģijas.

Izmantojot klienta pieredzes pieeju, mēs palīdzam klientam izveidot:

  • Izstrādes un ideju laboratoriju — jaunu ideju ģenerēšanai un pārvaldībai, kas orientētas uz jūsu vīzijas sasniegšanu
  • „Mašīntelpu”, kas ir atbildīga par darbības modeļa definēšanu un ideju laboratorijas ierosināto funkcionējošo prototipu izstrādi
  • Startēšanas centru - iniciatīvu virzīšanai attiecīgajā līmenī, piemēram, cilvēku, procesu, politikas, tehnoloģiju ieviešanas līmenī
  • Transformācijas biroju — programmas stratēģijas noteikšanai, ieviešanai, vadītāju un ieinteresēto pušu iesaistei visos procesa posmos

Mūsu klienta pieredzes uzlabošanas piedāvājums palīdz klientiem:

  • Nevis „darīt digitāli”, bet gan „būt digitāliem”
  • Virzīt pieredzes pārveidi
  • Radīt jaunus vērtības avotus, piešķirot prioritāti ieguldījumiem klienta pieredzes uzlabošanā
  • Industrializēt inovāciju visa uzņēmuma līmenī
  • Izveidot kultūru, kas pastāvīgi atkārto un pilnveido pieredzi
  • Attīstīties operatīvi un elastīgi

Sazinies ar mums

Patīk tas, ko esat redzējis? Sazinieties, lai uzzinātu vairāk.