Linas Dicpetris
Palīdzēt klientiem, kolēģiem un kopienām panākt pārmaiņas un īstenot savu potenciālu. Es īstenoju savējo šī procesa laikā.

Linas Dicpetris

EY Baltijas Konsultāciju pakalpojumu partneris, EY Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas (CESA) Valsts un Publiskā sektora vadītājs

Sadarbojas ar klientiem no dažādām nozarēm pie viņu stratēģiskās un digitālās transformācijas, īpaši koncentrējoties uz valsts un publisko pakalpojumu sektoru. Aizraujas ar fitnesu un aviāciju.

Birojs Vilnius, LT

Linas savu karjeru sāka kā darbinieks, līdz izauga līdz partnera amatam.
Starptautiskā profesionālu pakalpojumu organizācijā kopš 1992. gada.
Plašu pieredzi ir guvis finanšu revīzijās un vadības konsultācijās, tostarp, asistējot valsts un privātā sektora klientiem jautājumos, kas saistīti ar stratēģiju izstrādi, organizatorisko struktūru novērtēšanu un uzlabošanu, uzņēmējdarbības procesiem, e-pakalpojumiem, galvenajiem darbības rādītājiem un ziņojumiem, informācijas sistēmām, vispārēju kontroles vidi, riska pārvaldības sistēmām, uzņēmumu sociālo atbildību.

Pašlaik Linas ir EY CESA Valsts un Publiskā sektora pakalpojumu nodaļas vadītājs, EY Baltijas Konsultāciju pakalpojumu partneris. 

Linas ir absolvējis Viļņas Universitāti un ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Piedalījās pieredzes apmaiņas programmā Šefīldas Universitātes Vadības skolā (Apvienotā Karaliste).

Kā Linas veicina labākas biznesa pasaules izveidi

Linas ir ļoti iesaistīts publiskā pakalpojumu sektora un valsts sektorā. Linas palīdz valdībām vairākās valstīs transformēt un uzlabot to veselības aprūpi, transportu, lauksaimniecību, uzņēmējdarbības konkurenci, investīciju, vides aizsardzības, sociālās drošības un aizsardzības, publisko finanšu pārvaldību, iekšējās revīzijas un citas funkcijas.
"Mani darbā motivē tas, ka, palīdzot valdībām uzlabot to funkcijas, es palīdzu uzlabot arī ikviena pilsoņa dzīvi. "

  Sazināties