EY biroji

Mums ir vairāk nekā 700 biroju vairāk nekā 150 valstīs. Tas ļauj mūsu vietējiem speciālistiem izmantot EY pasaules praksē uzkrātās zināšanas un gūto pieredzi. 

EY organizāciju veido EY globālā tīkla vadības un reģionālās struktūras. EY vadībā darbojas EY organizācijas augstākā līmeņa vadītāji, korporatīvās pārvaldības institūciju un trīs ģeogrāfisko zonu pārstāvji, kuri kopā pārrauga mūsu globālo stratēģiju, zīmola attīstību, biznesa plānošanu, ieguldījumus un prioritātes.

EY ir pārstāvēts 28 reģionos un mēs izdalām šādas trīs ģeogrāfiskajās zonās:  Amerika; Klusā okeāna zona un Āzijas un Eiropas; Tuvo Austrumu, Indijas un Āfrikas (EMEIA) zona.

Šāda organizatoriskā struktūra dod iespēju mums ātri pieņemt lēmumus, īstenot savu stratēģiju un sniegt klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus visā pasaulē.

EY biroju atrašanās vietas