Klientu iesaiste

Mūsdienu pasaulē, konkurences priekšrocības vairs nebalstās tikai uz produkta vai cenas faktoriem, bet gan uz savstarpēju uzticēšanos. Lai gūtu panākumus, jums ir jāveido mārketings, kura pamatā ir cieša uzticēšanās un lojalitāte.

Related topics Konsultāciju pakalpojumi

Ko EY var darīt jūsu labā

Mārketings

Digitalizācija un jaunākās tehnoloģijas pārveido klientu pieredzi un vēlmes. Turklāt tas notiek arvien straujāk. Mārketings atrodas tieši šo pārmaiņu centrā. Organizācijai ir jābūt elastīgai, lai apvienotu, pārveidotu un optimizētu savu piedāvājumu, kā arī mārketinga pieeju produktiem un pakalpojumiem. Lai izveidotu tādu mārketingu, kas dotu jums efektīvu piekļuvi klientam jebkurā tā dzīves cikla posmā, jums ir jāuzlabo vai jāpārveido klienta pieredzi mijiedarbībā katrā informācijas kanālā un katrā ierīcē.

Mēs palīdzēsim jūsu organizācijai maksimāli palielināt peļņu no ieguldījumiem mārketinga kampaņās un reklāmā. Izmantojot mūsu kontaktus visā pasaulē un izpratni par jūsu nozares problēmām, mūsu daudzpusīgās komandas sadarbosies ar jums, lai rastu inovatīvas atbildes, kas savukārt jūs virzīs tālāk uz caurskatāmību, autentiskumu un integritāti un ļaus jums izcelties starp konkurentiem.

Pārdošana

Ja jūsu organizācija saskaras ar grūtībām nodrošināt noturīgus pārdošanas rezultātus, ziniet, ka jūs neesat vieni. Pārdošanas rezultātus ietekmē tādi faktori kā stagnējoši vai sarūkoši tirgi, izsmeltas izmaksu efektivitātes iespējas, kā arī vāji strādājošas pārdošanas nodaļas. Tirgū pieaug pieprasījums pēc uzticības pilnām attiecībām un izcila servisa. Mūsu mērķis ir atbalstīt jūsu pārdošanas organizācijas virzību uz uzticīgu un lojālu attiecību veidošanu ar klientiem.

EY palīdz jūsu uzņēmumam uzlabot pārdošanas organizācijas produktivitāti, tajā skaitā ārējo pārdošanu, iekšējo pārdošanu un pārdošanu caur vairākiem pārdošanas kanāliem. Mēs palīdzam jūsu organizācijai saskaņot pārdošanas un uzņēmējdarbības stratēģijas un maksimāli palielināt piedāvājuma priekšrocības.

Apkalpošana

Inovatīvas klientu apkalpošanas stratēģijas pamatā ir kas vairāk nekā atsevišķs produkts, tā cena vai funkcija. Šīs stratēģijas pamatā ir uzticēšanās pilnas attiecības — tas, ko jūsu konkurentiem būs grūti nokopēt un nozagt.

Virzība uz šādu – uz klientu orientētu uzņēmējdarbības modeli nozīmē izturēties pret katru klientu kā pret personību ar viņa unikālajām prasībām, vajadzībām, sapņiem un mērķiem.

Lai uzlabotu apkalpošanas produktivitāti, jūsu organizācijai pielāgotajā apkalpošanas stratēģijā būs iekļauta iespējami labākā izmaksu struktūra, kas apvienos digitalizāciju, inovāciju, pareizu resursu izvēli un konsolidāciju. Ja stratēģija tiek ieviesta pilnā apmērā, tā palielina gan peļņu no pārdošanas un pakalpojumiem, gan klientu un darbinieku apmierinātību.

EY e-jaunumu izsūtne

Sekojiet mūsu redaktora izvēles e-jaunumu izsūtnei

Pieteikties