Riska transformācija

EY risku transformācijas konsultāciju pakalpojumi palīdz uzņēmumu vadībai un vadošajam personālam izveidot operatīvas un par riskiem labi informētas organizācijas, kas spēj pieņemt kvalitatīvus lēmumus stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Related topics Konsultāciju pakalpojumi

Ko EY var darīt jūsu labā

Organizācijas aug un rada vērtību, pieņemot virkni stratēģisku uzņēmējdarbības lēmumu, kas prasa uzņemties riskus. Šo risku identificēšana, pārvaldība un pareiza reaģēšana uz tiem ļauj organizācijām augt un turpināt sekmīgu darbību.

Vēsturiski organizācijas ir pievērsušās riskiem, kurus var pārvaldīt ar kontroles mehānismu palīdzību. Taču visbiežāk šie mehānismi nepiedāvā nekādu pievienoto vērtību. Tādēļ organizācijām vajadzētu plašāk raudzīties uz riskiem un apsvērt trīs riska kategorijas: peļņas gūšanas nenoteiktības risku, ārējo faktoru radītu risku un vērtības samazinājuma risku tirgus izmaiņu gadījumā.

Risku stratēģijas izveide

Mūsu risku transformācijas konsultāciju pakalpojumu komanda palīdz uzņēmumu vadībai un vadošajam personālam izveidot operatīvas un par riskiem labi informētas organizācijas, kas spēj pieņemt kvalitatīvus lēmumus stratēģisko mērķu sasniegšanai. Mēs palīdzam jums definēt jūsu uzņēmējdarbības bāzes stratēģiju, pamatojoties uz finanšu un darbības mērķiem un klasificēt riskus, kurus jums var nākties uzņemties. Tas kopumā palīdz saskaņot jūsu riskus ar jūsu mērķi un uzņēmējdarbības stratēģiju.

Jūsu funkciju un procesu pārveide

Parasti organizācijām ir vairākas struktūras, kuru uzdevums ir nodarboties ar risku pārvaldības dažādiem aspektiem. Nereti šīs funkcijas ir piešķirtas vairākām atsevišķām nodaļām, kā rezultātā risku pārvaldības pasākumi lielā mērā dublējas, rodas neskaidrības informācijas apritē un, visbeidzot palēninās lēmumu pieņemšana.

Lai novērstu vai pārvarētu šos izaicinājumus, jums ir jāveido sinerģijas, jāpilnveido elastība risku procesos un funkcijās, jādefinē un jāpiešķir skaidra atbildība un jānosaka atbildīgie.

Jūsu risinājumu ieviešana

Risinājumu ieviešanai un pārvaldībai pāri t.s. „aizsardzības līnijām”, kuras novelk procesu atbildīgie, kontroles funkciju īstenotāji un auditori, ir nepieciešama integrēta riska izpratne.

Atkarībā no organizācijas risku brieduma pakāpes mūsu risku transformācijas konsultāciju pakalpojumu komanda palīdzēs prioritizēt un īstenot digitalizācijas iespējas attiecībā uz visiem risku veidiem un visās ar risku saistītu darbību jomās. Mēs plānveidīgi īstenosim daudzveidīgus risinājumus, piemēram, izveidojam integrētu vadības, risku pārvaldības un atbilstības (GRC) platformu vai veicam atsevišķus uzlabojumus tādās jomās kā risku modeļu izstrāde un pārbaude, kontroles mehānismu optimizēšana, kā arī ieviešam pasākumus atbilstības, līgumu un ar programmām saistīto risku pārvaldībai.

Risku transformācijas konsultāciju pakalpojumi palīdzēs jums šādos jautājumos:

 • Valdes konsultācijas
  Mēs palīdzēsim jums efektīvas korporatīvās pārvaldības veidošanā
 • Nākamās paaudzes uzņēmumu risku pārvaldība
  Mēs palīdzēsim jums saglabāt elastību, samazināt darbības rezultātu mainīgumu un saglabāt stabilitāti, pievienojot nozīmīgu aspektu – uzmanības vēršanu uz nepieciešamību iekļaut un integrēt stratēģijas un darbības rezultātu riskiem esošajos uzņēmuma risku pārvaldības procesos.
 • Risku pārvaldības funkcijas optimizēšana
  Mēs palīdzēsim jums optimizēt risku pārvaldības pasākumus, novērtējot risku segumu, kuru nodrošina dažādas risku pārvaldības funkcijas; sakārtot risku pārvaldības lomu vadības līmenī; saskaņot uzņēmumam pieņemamu riska līmeni un ieinteresēto personu nākotnes ieceres. Mēs palīdzēsim jums novērtēt arī digitalizācijas ietekmi uz risku pārvaldības funkcijām kopumā.
 • Digitālā riska pārvaldība
  Mēs palīdzēsim jums izprast, novērtēt un pārvaldīt riskus uzņēmuma digitālās transformācijas laikā. Minētais attiecas uz riskiem visā transformācijas procesa laikā un ir saistīts ar tādu jaunu tehnoloģiju ieviešanu kā inteliģentā (viedā) automatizācija, mākslīgais intelekts, lietu internets (IoT) un blokķēdes.
 • Uzlabota risku analītika un prognozēšana
  Mēs palīdzēsim jums integrēt uzlabotu nozares analītiku „what-if” prognozējošo simulāciju iespējās, kas ļaus jums nekavējoties pamanīt novirzes procesos, neefektīvas darbības, finanšu līdzekļu noplūdes un iespējamos brīdinājuma signālus.
 • Vadības, risku pārvaldības un atbilstības (GRC) tehnoloģijas ieviešana
  Mēs palīdzēsim jums izmantot jaunas iespējas digitālajā pasaulē, laužot tradicionālo sistēmu izolāciju un GRC sinerģiju, lai palūkotos uz tām viedā un integrētā veidā.
 • Lietojumprogrammu drošība
  Mēs palīdzēsim jums novērtēt, izveidot un īstenot pielāgojamu un ilgtspējīgu lietojumprogrammu drošību, ievērojot jūsu risku pārvaldības un atbilstības prasības, kas vienlaikus būs pielāgota uzņēmējdarbības procesiem un palīdzēs palielināt efektivitāti un samazināt risku.
 • Kontroles mehānismu pārveide
  Mēs palīdzēsim jums samazināt ar kontroles mehānismu uzturēšanu saistītās izmaksas, izmantojot mūsu transformācijas pieeju, kas ļaus samazināt izmaksas no 20 % līdz 40 %, paātrināt procesu izpildi un pielāgot risku pārvaldības pasākumus stratēģiskajiem mērķiem.
 • Trešo personu risku pārvaldība
  Mēs palīdzēsim jums izprast trešo personu risku pārvaldības komplekso raksturu un sniegsim jums pārliecību par līgumu izpildi. Mēs pārvaldām šos riskus ar unikālas, datu mākonī izvietotas platformas palīdzību, kas spēj digitalizēt risku kvalitatīvo un kvantitatīvo novērtējumu.
 • Programmu riska pārvaldība
  Mēs palīdzēsim jums sasniegt vēlamos rezultātus, īstenojot uzņēmuma vissvarīgākās un sarežģītākās programmas un iniciatīvas. Mēs palīdzēsim jums identificēt un pārvaldīt programmu riskus un attiecīgi reaģēt uz tiem, lai uzlabotu programmu izpildi, stiprinātu uzticamību un paaugstinātu iespēju sasniegt sekmīgu rezultātu.
 • Atbilstība normatīvo aktu prasībām
  Mēs palīdzēsim jums ceļā uz atbilstības prasību ievērošanu, sākot ar stingras pārvaldības struktūras iedibināšanu, pastāvīgas riska pārraudzības izveidi, risku pārraudzības automatizēšanu ar robotikā balstītas platformas palīdzību, regulāru risku novērtējumu un normatīvo aktu jauninājumu nodrošināšanu riska uzraudzībai.
 • Risku pārvaldība kā pakalpojums
  Mūsu progresīvās metodes, pieredzējušie riska profesionāļi un pieejamība visā pasaulē palīdzēs jums uzlabot risku pārvaldības un atbilstības ievērošanas pasākumus. Mūsu pakalpojumu piedāvājumi ir veidoti tā, lai ar prognozētajām izmaksām sasniegtu jūsu stratēģiskos mērķus.

Sazināties ar mums

Kā mēs varam palīdzēt jūsu biznesam? Uzrakstiet mums ziņu, lai uzzinātu.