Juridiskais paziņojums

  1. Par EY
  2. "ey.com" vietne
  3. Juridiska atruna

 

 

1. Par EY

EY ir pasaules līderis revīzijas, nodokļu, darījumu un konsultāciju pakalpojumu jomā. Mūsu sniegtās atziņas un kvalitatīvie pakalpojumi palīdz veidot uzticēšanos kapitāla tirgiem un pasaules ekonomikai. Mēs attīstām izcilus vadītājus, kuri apvienojas, lai izpildītu mūsu solījumus visām ieinteresētajām personām. To darot, mums ir būtiska loma labākas darba pasaules veidošanā mūsu cilvēkiem, klientiem un kopienām.

“EY” šajā juridiskajā paziņojumā attiecas uz Ernst & Young Global Limited (“EYG”) dalībfirmu globālo organizāciju, no kurām katra ir atsevišķa juridiska persona. EYG, Lielbritānijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nesniedz pakalpojumus klientiem.

EY tīkls ir sadalīts trīs zonās: Amerikas, EMEIA un Āzijas un Klusā okeāna reģionā.

Amerikas
EYG dalībfirmas, kas darbojas Ziemeļamerikā, Centrālajā un Dienvidamerikā, kā arī Ernst & Young (Israel) Ltd. (“Americas Area Firms”) ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskas personas, kas ir tieši vai netieši - Ernst & Young Americas LLC biedri.

Ernst & Young Americas LLC ir Delaveras sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas koordinē Amerikas apgabala firmu darbību. Tas nesniedz profesionālus pakalpojumus klientiem un nepiedalās klientu piesaistē. Lai arī Ernst & Young Americas LLC pārrauga EYG politikas īstenošanu Amerikas apgabala uzņēmumos un veicina to sadarbību, tā nekontrolē un nepārvalda nevienu Amerikas apgabala firmu vai tai nav nekādu īpašumtiesību uz to. Ernst & Young Americas LLC nav nevienas Amerikas apgabala firmas aģents, kā arī tai nav pilnvaru pārstāvēt vai saistīt to. Neviens Amerikas apgabala uzņēmums nav Ernst & Young Americas LLC aģents, un neviens no tiem nekādā veidā nedrīkst pārstāvēt vai saistīt Ernst & Young Americas LLC.

EMEIA
EYG dalībfirmas, kas darbojas Eiropā, Tuvajos Austrumos, Indijā un Āfrikā (“EMEIA firmas”), ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskas personas un daļēji, tieši vai netieši, ir Ernst & Young EMEIA Limited biedri.

Ernst & Young EMEIA Limited ir angļu sabiedrība ar ierobežotu atbildību un ir galvenā EMEIA pārvaldības struktūra EMEIA firmām. Ernst & Young EMEIA Limited neveic tirdzniecību vai citas darbības ar mērķi gūt peļņu, un tās konstitūcija aizliedz sniegt profesionālus pakalpojumus. Attiecīgi tas nepiedalās klientu iesaistīšanā. Turklāt, lai arī tas atvieglo šo firmu koordināciju un sadarbību starp tām, Ernst & Young EMEIA Limited nekontrolē un nepārvalda nevienu EMEIA firmu vai tai nav nekādu īpašumtiesību. Ernst & Young EMEIA Limited nedarbojas kā aģents jebkurai EMEIA firmai vai tai nav pilnvaru pārstāvēt vai saistīt nevienu EMEIA firmu, un neviena EMEIA firma nedarbojas kā aģents Ernst & Young EMEIA Limited pārstāvim vai tai nav pilnvaru pārstāvēt vai saistīt.

EY Europe SCRL ir Beļģijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, EYG locekle un dažu EMEIA firmu mātesuzņēmums Eiropā. Ernst & Young Europe LLP ir angļu sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ir EYG un Ernst & Young EMEIA Limited biedrs un dažu citu EMEIA firmu mātesuzņēmums Eiropā.Ne EY Europe SCRL, ne Ernst & Young Europe LLP nesniedz profesionālus pakalpojumus un nepiedalās klientu piesaistē. Lai gan katra vienība ir noteiktu EMEIA firmu mātesuzņēmums, ne EY Europe SCRL, ne Ernst & Young Europe LLP nedarbojas kā EMEIA firmas vai Ernst & Young EMEIA Limited pārstāvis ar pilnvarām pārstāvēt.

Āzijas un Klusā okeāna valstis
EYG dalībfirmas, kas darbojas Āzijas un Klusā okeāna reģionā (“Āzijas un Klusā okeāna firmas”), ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskas vienības un tieši vai netieši ir vai būs Ernst & Young Asia-Pacific Limited biedri.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited ir Honkongas sabiedrība, kurai ir ierobežota garantija, un tā ir galvenā Āzijas un Klusā okeāna valstu pārvaldes struktūra Āzijas un Klusā okeāna firmām. Ernst & Young Asia-Pacific Limited neveic tirdzniecību vai citas darbības ar mērķi gūt peļņu, un tās konstitūcija aizliedz sniegt profesionālus pakalpojumus. Attiecīgi tā nepiedalās klientu darba uzdevumos. Turklāt, lai arī tas atvieglo šo firmu koordināciju un sadarbību starp tām, Ernst & Young Asia-Pacific Limited nekontrolē un nepārvalda nevienu Āzijas un Klusā okeāna firmu. Ernst & Young Asia-Pacific Limited nav aģents jebkurai Āzijas un Klusā okeāna firmai vai tai nav pilnvaru pārstāvēt vai saistīt to, un neviena Āzijas un Klusā okeāna firma nedarbojas kā pārstāvis vai nav pilnvarota pārstāvēt vai saistīt Ernst & Young Asia- Pacific Limited.

 

 

2. Vietne “ey.com”

Tīmekļa vietne “ey.com” (šī “vietne”) sastāv no globāla satura, kas attiecas uz EY starptautisko biznesu un operācijām, un atsevišķu valstu satura, kas attiecas uz vietējās uzņēmējdarbības un dalībuzņēmuma darbībām.

Vietnes globālais saturs pieder EYGM Limited ( "EYGM" ) un to pārvalda. EYGM Limited ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Bahamu salās, un ir EYG dalībfirma. EYGM ir centrālā koordinējošā vienība, kas nesniedz pakalpojumus klientiem.

Attiecīgajam (-iem) vietējam (-iem) dalībniekam (-iem) pieder vietējais saturs un tas darbojas atsevišķu valstu lapās.

 

 

3. Juridiska atruna

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus. Informācija šajā vietnē ir paredzēta, lai sniegtu lietotājiem vispārīgu informāciju par jautājumiem, kas viņus varētu interesēt. Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai piedāvātu aktuālu un precīzu informāciju, var rasties kļūdas. Turklāt šajā vietnē var būt atsauces uz noteiktiem likumiem un noteikumiem. Likumi un noteikumi laika gaitā mainīsies, un tie būtu jāinterpretē tikai, ņemot vērā īpašos apstākļus.

EY NEUZŅEMAS NEKĀDAS SAISTĪBAS VAI ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM ŠAJĀ VIETNĒ PUBLICĒTAJĀ SATURĀ PIEĻAUTAJĀM KĻŪDĀM VAI NOKLUSĒTO INFORMĀCIJU.

Viss vietnē pieejamais saturs un visi tajā sniegtie pakalpojumi tiek piedāvāti, “kādi tie ir”, bez pilnības, precizitātes un savlaicīguma garantijām un bez apliecinājumiem, garantijām vai jebkura cita veida tiešiem vai netiešiem līguma noteikumiem. EY neapliecina vai negarantē, ka šī vietne un šajā vietnē sniegtie dažādie pakalpojumi un/vai jebkura informācija, programmatūra vai cits no šīs vietnes lejupielādēts materiāls būs precīzs, aktuāls, nepārtraukts, bez kļūdām, bez izlaidumiem vai bez vīrusiem vai citiem kaitīgiem elementiem.

PILNĀ APMĒRĀ, KAS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, EY ATSAKĀS NO VISAS ATBILDĪBAS JŪSU UN VISU CITU PERSONU PRIEKŠĀ ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS VIETNES SATURU UN VISIEM TAJĀ SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMU TEORIJU, LĪGUMU, GARANTIJU, STINGRU ATBILDĪBU VAI NOLAIDĪBU VAI CITĀDI, UN ATTIECĪBĀ UZ TIEŠU, NETIEŠU, IZRIETOŠU, ĪPAŠU, SODĀMU VAI LĪDZĪGU KAITĒJUMU, PAT JA EY TIKA NORĀDĪTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJU, PAR TO ZINĀJA VAI EY BŪTU BIJIS PAR TO JĀZINA.

Šajā vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma par juridisku, nodokļu, grāmatvedības vai citu profesionālu padomu vai pakalpojumu. Jums ir jākonsultējas ar EY vai citu profesionālu konsultantu, kurš pārzina jūsu konkrēto faktisko situāciju, lai saņemtu padomu par konkrētajiem nodokļu vai citiem jautājumiem pirms lēmuma pieņemšanas. Nevienai EYG dalībfirmai nevajadzētu sūtīt konfidenciālu informāciju, kamēr neesat saņēmis no firmas piekrišanu veikt jūsu pieprasītos pakalpojumus.

RSS plūsmas, aplāde un e-pasta atjauninājumi - lietošanas noteikumi
RSS plūsmas, aplāde un e-pasta atjauninājumi ir bezmaksas pakalpojumi, ko atsevišķas EY dalībfirmas piedāvā privātpersonām privātām, nekomerciālām vajadzībām. EY RSS plūsma ir līdzeklis, ar kuru EY piedāvā rakstu virsrakstus, aprakstus un saites XML formātā personām, kuras izmanto RSS lasītājus vai apkopotājus. Aplāde ir audio programma, kuru var abonēt indivīdi. EY nodrošina aplādes apraides pieejamību indivīdiem personīgai lietošanai. RSS, aplādes un e-pasta atjauninājumu apkopotāji var iekļaut EY savos plūsmas direktorijos to personu labā, kuras izmanto apkopotāju. Jebkāda cita izmantošana ir aizliegta, ieskaitot mūsu plūsmu vai aplāžu kopēšanu, reproducēšanu, atkārtotu publicēšanu, augšupielādi, ievietošanu, nosūtīšanu vai izplatīšanu jebkādā veidā, izmantojot jebkurus līdzekļus.

EY patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt mūsu plūsmas, aplādes un e-pasta atjauninājumus. Viss saturs, attēli un logotipi, kas parādās EY RSS plūsmā, Podcast epizodēs un e-pasta atjauninājumos, pieder EYGN Limited (“EYGN”), un visas tiesības ir aizsargātas. EYGN ir EYG dalībfirma. EYGM ir centrālā koordinējošā vienība, kas nesniedz pakalpojumus klientiem.

Saite
Varat izveidot saiti uz šo vietni, ja šāda saite neietver:

  • neatļautu mūsu logotipa izmantošanu;
  • visas nepatiesas (faktiskas vai netiešas) pretenzijas par EY vai vietējās (-u) dalībfirmas (-u) apstiprinājumu vai citām attiecībām ar to;
  • jebkuras mūsu vietnes lapas ierāmēšanu vai kadrēšanu; vai
  • citi mūsu preču zīmju, autortiesību un / vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi.

EY neuzņemas nekādu atbildību par tādu vietņu saturu, precizitāti vai drošību, kuras ir saistītas (izmantojot hipersaiti vai kā citādi) šai vietnei.

Dažas saites šajā vietnē ved uz serveriem, kurus uztur personas vai organizācijas, kuras EY nekontrolē. EY neuzņemas nekādas garantijas attiecībā uz šādos serveros esošās informācijas precizitāti vai jebkuru citu aspektu. Saiti uz trešās puses vietni nevajadzētu uzskatīt par apstiprinājumu, ko apstiprina vai nu EY, vai šī trešā puse attiecībā uz tās produktiem un pakalpojumiem.

Paziņojums par autortiesībām
Ja vien nav norādīts citādi, viss materiāls vietnes globālajā daļā ir aizsargāts ar autortiesībām © 2016 EYGM Limited, un atsevišķu valstu vietnēs vietējiem materiāliem ir autortiesības © 2016 attiecīgajai (-ām) dalībfirmai (-ām). Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs vietnes materiālu daļu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tekstu, grafiku un html kodu, nedrīkst reproducēt vai pārsūtīt jebkādā formā vai jebkādā veidā bez EYGM rakstiskas atļaujas vai attiecībā uz vietējā satura saturu atsevišķā valstī. vietne, rakstiska atļauja no attiecīgā (-iem) dalībnieka (-iem).

“EY” un stilizētais EY simbols ir reģistrēti vai gaida reģistrāciju ASV Patentu un preču zīmju birojā vai citos preču zīmju birojos visā pasaulē.

Revīzijas firmu pārvaldības kodekss
EY atzinīgi vērtē Lielbritānijas Revīzijas firmu pārvaldības kodeksa publicēšanu. Kodeksu ir izdevusi Apvienotās Karalistes Finanšu pārskatu padome un Anglijas un Velsas Zvērinātu grāmatvežu institūts, un tas dod mums iespēju stiprināt sabiedrības uzticēšanos mūsu organizācijas un mūsu sniegto pakalpojumu kvalitātei.