Lina Gvazdauskaite
Pašreizējie un nākotnes procesi biznesa vidē rada īpašas iespējas kopīgām Baltijas valstu attīstības funkcijām, nepārtrauktai inovācijai un ikdienas iekšējo procesu optimizācijai.

Lina Gvazdauskaite

EY Baltijas Pakalpojumu nodrošināšanas partnere

Ar entuziasmu nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu izpildi.

Birojs Vilnius, LT

Lina ir EY pakalpojumu nodrošināšanas vadītāja Baltijas valstīs: Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Pirms stāšanās pakalpojumu nodrošināšanas vadītājas amatā 2011. gadā, Lina strādāja vienā no klientu apkalpošanas komandām, sniedzot revīzijas, konsultatīvos un nodokļu piemērošanas pakalpojumus EY klientiem. Daudzus gadus viņa ieņēma finanšu direktores amatu un bija atbildīga par finanšu un grāmatvedības nodaļām EY Baltijas valstīs.

Linai ir PRINCE2 projektu vadības sertifikāts kopš 2011. gada.
Linas pieredze ir saistīta ar iekšējo pārvaldības procesu optimizēšanu un pārveidi; klientu attiecību pārvaldības un finanšu informācijas sistēmu ieviešanu; iepirkumu un piegādātāju pārvaldību; pārmaiņu vadību; finanšu un grāmatvedības vadību utt.

Linai ir bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, kas iegūts Kauņas Tehnoloģiju Universitātē, un Viļņas Universitātes maģistra grāds pakalpojumu ekonomikā.

Kā Lina veicina labākas biznesa pasaules izveidi

"EY ir globāls profesionālo pakalpojumu sniedzējs. Un mums, kā pakalpojumu sniedzējiem, ir sava uzticama atbalsta komanda, ar kuras palīdzību mēs kopīgi palīdzam klientiem nodrošināt labāko rezultātu. Mūsu komandas nepārtraukti strādā pie iekšējo funkciju uzlabošanas, jo tas ir nebeidzams process. Pašlaik mūsu galvenā prioritāte ir ilgtspējības optimizācija, piemēram, digitālu darba modeļu ieviešana, ekoloģijas aizsardzība un negatīvās ietekmes uz ekoloģiju seku mazināšana."

Sazināties