Paziņojums par konfidencialitāti

2020. gada 14. februāris

Ievads

Šajā privātuma paziņojumā ir paskaidrots, kā EY vāc un izmanto personas datus, un aprakstītas jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem.

Šajā paziņojumā “EY”, “mūsu”, “mēs” vai “mūs” attiecas uz Ernst & Young Global Limited dalībfirmu globālo organizāciju, kas katra ir atsevišķa juridiska persona vai attiecas uz vienu vai vairākām no šīm dalībfirmām. Jūsu personas datu pārziņi ir viens vai vairāki no EY uzņēmumiem, kas šeit uzskaitīti (pdf) (skatīt EY dalībfirmu un saistīto uzņēmumu sarakstu).

Dažas EY dalībfirmas valstīs, kas nav Eiropas Savienība (ES), ir iecēlušas pārstāvi ES, kas rīkojas viņu vārdā, ja un kad viņi veic datu apstrādes darbības, uz kurām attiecas ES vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR). Papildu informācija un kontaktinformācija atbilstošiem pārstāvjiem ir atrodama šeit .

EY apstrādā personas datus dažādiem mērķiem. Mēs apkopojam šos personas datus tieši no jums, piemēram, ja jūs iesaistāt mūs nodokļu deklarācijas sagatavošanā, ja apmeklējat vietni ey.com (mūsu vietne), ja iesniedzat savu kontaktinformāciju, lai saņemtu mārketinga paziņojumus no mums, ja iesniedzat ar notikumiem saistītus datus, lai apmeklētu EY pasākumus vai iesniegtu darba pieteikumu EY karjeras vietnē. Kā alternatīvu mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar profesionālu pakalpojumu sniegšanu jūsu darba devējam vai pakalpojumu sniedzējam, piemēram, veicot jūsu bankas vai uzņēmuma algas revīziju uzņēmumā, kurā strādājat. Visbeidzot, mēs iegūstam jūsu personiskos datus no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, LinkedIn. Šis paziņojums par privātumu ir paredzēts, lai aptvertu visus iepriekš minētos scenārijus.

Noklikšķiniet uz saitēm mūsu rādītājā, lai atvērtu sīkāku informāciju par dažādiem mērķiem, kuriem mēs apstrādājam personas datus:

 • Vietnes ey.com apmeklētāji
 • EY Entrepreneur Of The Year™
 • Klienti
 • Personas, kuru personas datus mēs iegūstam saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem
 • Maksātnespējas pakalpojumi
 • Kontakti mūsu klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmās
 • EY sanāksmju, konferenču, pasākumu un mācību sesiju dalībnieki
 • Personas, kas izmanto mūsu lietojumprogrammas
 • Personas, kas apmeklē mūsu sociālo mediju vietnes, sociālo mediju spraudņus un rīkus
 • Personas, kuras sazinās ar EY pa e-pastu
 • Darba pretendenti
 • Absolventi (Alumni)
 • Piegādātāji
 • EY / ētika
 • EY biroju apmeklētāji

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties sazināties ar EY biedru firmas datu aizsardzības inspektoru, lūdzu, sazinieties ar EY datu aizsardzības komandu kura jūsu jautājumu izskatīs attiecīgā persona vai komandas organizācija.

 • Kādi dati ir ietverti?

  Šajā privātuma paziņojumā “personas dati” ir jebkura veida informācija, kas attiecas uz personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati vai tiešsaistes identifikators. Personas dati attiecas arī uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi indivīda fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

  Tajā ietilpst arī īpašas personas datu kategorijas (īpašo kategoriju dati), no kuriem mēs varam noteikt vai secināt indivīdu

  • Rasu vai etniskā izcelsme
  • Politiskie uzskati
  • Reliģiskā vai filozofiskā pārliecība
  • Dalība arodbiedrībā
  • Ģenētiskie dati
  • Biometriskie dati
  • Fiziskā vai garīgā veselība, vai stāvoklis
  • Seksuālā dzīve vai seksuālā orientācija

  Kā arī personas dati, kas attiecas uz sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem

 • Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem

  Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

  • Lai piekļūtu EY glabātajiem personas datiem par jums
  • Lai jūsu personas dati tiktu laboti, piemēram, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi
  • Jebkurā laikā atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas
  • Ierobežot vai iebilst pret personas datu apstrādi vai pieprasīt dzēst personas datus (noteiktos apstākļos un ievērojot piemērojamos tiesību aktus)
  • Saņemt EY sniegto personas datu kopiju strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā (pazīstams kā “datu pārnesamība”) (noteiktos apstākļos un ievērojot piemērojamos tiesību aktus)
  • Ja esat sniedzis personas datus labprātīgi vai kā citādi piekritis to izmantošanai, tiesības atsaukt savu piekrišanu
  • Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei (skatīt sadaļu “Sūdzības”)

  Ja jums ir jautājums vai vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, runājiet ar personu, ar kuru parasti sazināties EY, vai sazinieties ar EY datu aizsardzības komandu .

 • Sūdzības

  Ja jums ir bažas par iespējamu privātuma likuma vai jebkura cita EY noteikumu pārkāpumu, varat sazināties ar personu, ar kuru parasti sazinaties, vai ar EY globālo privātuma vadītāju , Ģenerālpadomes biroju, 6 More London Place, Londona , SE1 2DA, Lielbritānija. EY privātuma vadītājs izmeklēs jūsu sūdzību un sniegs informāciju par to, kā tā tiks apstrādāta.

  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības iestādei vai nodot lietu kompetentas jurisdikcijas tiesā vai kā noteikts visos piemērojamajos sadarbošanās līgumos ar EY.

 • Purposes for which we process personal data

  • Vietnes ey.com apmeklētāji

   Personas dati, ko mēs apkopojam par jums, kad apmeklējat mūsu vietni, ietilpst vairākās kategorijās.

   Informācija, kuru jūs sniedzat brīvprātīgi

   Mēs apkopojam personas datus, kurus jūs brīvprātīgi sniedzat caur mūsu vietni, piemēram, aizpildot tiešsaistes formas, lai sazinātos ar mums, abonējot informatīvo EY izsūtni, izmantojot kādu no mūsu tiešsaistes etalona rīkiem, abonējot, lai saņemtu mārketinga paziņojumus no mums, piedaloties aptaujās vai reģistrējoties pasākumos, kurus mēs rīkojam. Informācija, ko mēs apkopojam par jums, ietver:

   • Vārds
   • Amats, amata funkcijas, loma
   • Uzņēmums vai organizācija
   • Uzņēmuma dati
   • Kontaktinformācija, ieskaitot galveno e-pastu, e-pasta adresi un tālruņu numurus
   • Demogrāfiskā informācija, piemēram, nozare, valsts, pasta indekss, intereses, preferences
   • Cita informācija, kas attiecas uz klientu aptaujām vai līdzīgiem pētījumiem
   • Informācija par notikumiem, kas fiksēti, izmantojot ar notikumiem saistītas formas, piemēram, uztura ierobežojumi, informācija par viesnīcām un lidojumiem un dzimums
   • Informācija, kas attiecas uz mūsu pakalpojumu sniegšanu jums
   • Visi citi personas dati, kurus jūs brīvprātīgi izvēlaties sniegt mums

   Mēs apzināti neievācam sensitīvu kategoriju datus, ja vien jūs mums nesniedzat šādus datus. Lai arī vietnē var būt brīvi teksta lodziņi, kuros var ievadīt jebkādu informāciju, mēs negrasāmies apstrādāt slepenu informāciju. Jums nav jāsniedz un nevajadzētu atklāt slepenu personisko informāciju brīvajos teksta lodziņos. Ja jūs izvēlaties sniegt jebkādu sensitīvu personisko informāciju šādā veidā, jūs apliecināt, ka piekrītat šīs slepenās informācijas ievākšanai un apstrādei.

   Ja reģistrējaties mūsu vietnē, jūsu personīgie dati tiks saglabāti mūsu CRM sistēmā. Reģistrētāju dati tiek dzēsti pēc tam, kad persona nav aktīvi iesaistījusies EY 18 mēnešus vai ātrāk, ja to pieprasa likums.
   Ja esat atteicies no EY publikāciju saņemšanas, jūsu galvenā kontaktinformācija paliks mūsu atteikšanās sarakstā.

   Informācija, kuru mēs apkopojam automātiski

   Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs automātiski apkopojam noteiktus personas datus no jūsu ierīces. Konkrēti, dati, kurus mēs savācam, automātiski ietver informāciju, piemēram, jūsu IP adresi, ierīces tipu, unikālo ierīces identifikācijas numuru, pārlūka tipu, plašo ģeogrāfisko atrašanās vietu (piemēram, valsts vai pilsētas līmeņa atrašanās vietu) un citu tehnisko informāciju. Mēs arī apkopojam informāciju par to, kā jūsu ierīce ir mijiedarbojusies ar mūsu vietni, tostarp lapas, kurām piekļūstāt, un saites, uz kurām ir noklikšķināts. Šīs informācijas apkopošana ļauj mums labāk izprast apmeklētājus, kuri apmeklē mūsu vietni, no kurienes viņi nāk un kāds mūsu vietnes saturs viņus interesē. Mēs izmantojam šo informāciju iekšējās analīzes mērķiem un lai uzlabotu vietnes kvalitāti un atbilstību mūsu apmeklētājiem. Informācija tiks vākta, izmantojot sīkdatnes un līdzīgu izsekošanas tehnoloģiju, kā sīkāk paskaidrots EY sīkdatņu politikā .

   Mūsu vietne izmanto arī dažādus sociālo mediju spraudņus.

   Iemesls jūsu personas datu apstrādei kā mūsu vietnes apmeklētājam:

   • Pārvaldīt un administrēt mūsu vietni, tostarp apstiprināt un autentificēt jūsu identitāti, kā arī novērst neatļautu piekļuvi mūsu vietnes ierobežotām vietām
   • Lai personalizētu un bagātinātu pārlūkošanas pieredzi, parādot saturu, kas ir atbilstošs jūsu interesēm
   • Lai analizētu mūsu vietnes apmeklētāju datus
   • Lai noteiktu uzņēmumu, organizāciju, iestādi vai aģentūru, kurā strādājat vai ar kuru jūs citādi esat saistīts
   • Attīstīt mūsu biznesu un pakalpojumus
   • Lai nodrošinātu jūs ar mārketinga komunikācijām, EY domu līderības materiāliem un tiešsaistes etalonuzdevumiem
   • Veikt etalonu un datu analīzi (piemēram, attiecībā uz mūsu vietnes izmantošanu un mūsu vietnes apmeklētāju demogrāfisko analīzi)
   • Lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietnes iespējas un funkcijas
   • Uzraudzīt un ieviest piemērojamo lietošanas noteikumu ievērošanu
   • Veikt kvalitātes un riska pārvaldības pārskatus
   • Dot iespēju labāk pārvaldīt EY pasākumus, ieskaitot World Entrepreneur of the Year
   • Lai komandas, kas pārvalda pasākumus, efektīvāk koordinētu savas e-pasta kampaņas un paziņojumus par notikumiem
   • Lai ļautu reģistrēties pasākumiem un tīmekļa semināriem
   • Atļaut satura lejupielādi un potenciālo klientu noteikšanu
   • Jebkurš cits mērķis, par kuru jūs sniedzāt informāciju EY

   Mūsu vietnes apmeklētāju personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

   • Mūsu likumīgās intereses par efektīvu informācijas un pakalpojumu piegādi jums un mūsu uzņēmumu efektīvu un likumīgu darbību
   • Mūsu likumīgās intereses attīstīt un uzlabot mūsu vietni, kā arī jūsu lietotāja pieredze
   • Apmeklētāja skaidra piekrišana
  • EY Entrepreneur Of The Year™

   EY caur mūsu vietni pieņem nominācijas EY Entrepreneur Of The Year ™. No kandidāta tiek pieprasīti personas dati, ieskaitot finanšu datus, un viņš vai viņa paraksta nominācijas veidlapu. Nomināciju pieteikumu formas tiek piegādātas programmas sponsoriem un neatkarīgām nacionālām un reģionālām tiesnešu komisijām, lai izvēlētos balvu saņēmējus.

   EY Entrepreneur Of The Year™ globālajā sistēmā ir atsevišķs paziņojums par konfidencialitāti. Mēs aicinām personas, kas piedalās mūsu programmā EY Entrepreneur Of The Year™, atsaukties uz šajā sistēmā pieejamo privātuma paziņojumu.

  • Klienti

   Kad jūs iesaistāt mūs profesionālu pakalpojumu sniegšanā, mēs vācam un izmantojam personas datus, ja saistībā ar šiem pakalpojumiem mums ir pamatots biznesa iemesls. Lai iegūtu pārskatu par mūsu pakalpojumiem, klikšķiniet šeit .
   Sniedzot klientiem profesionālus pakalpojumus, EY apstrādā arī tādu personu personas datus, kuras nav tieši mūsu klienti (piemēram, darbinieki, klienti vai mūsu klientu piegādātāji). Papildinformāciju skatiet sadaļā “Personas, kuru personas datus mēs iegūstam saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem”.
   Lielāko daļu personas datu, ko mēs apkopojam un izmantojam, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mūsu klienti sniedz brīvprātīgi (vai arī mēs tos savācam no trešo personu avotiem). Tāpēc, ja esat EY klients, jums būs skaidrs, kādus personas datus mēs apkopojam un izmantojam. Šī informācija var ietvert:

   • Pamatinformācija, piemēram, jūsu vārds, uzņēmums, kurā strādājat, amats un attiecības ar personu
   • Kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numuri
   • Finanšu informācija, piemēram, informācija, kas saistīta ar maksājumiem
   • Jebkādi citi personas dati, kas attiecas uz jums vai citām trešajām personām, kurus jūs mums sniedzat, lai saņemtu mūsu pakalpojumus

   Mēs izmantojam šo informāciju:

   • Lai sniegtu jums pakalpojumus
   • Lai pārvaldītu mūsu attiecības un uzturētu līgumattiecības
   • Grāmatvedības un nodokļu vajadzībām
   • Mārketinga un biznesa attīstībai
   • Lai ievērotu mūsu juridiskos un normatīvos pienākumus
   • Lai nodibinātu, izmantotu vai aizstāvētu likumīgās tiesības
   • Vēstures un statistikas vajadzībām

   Ņemot vērā mūsu sniegto pakalpojumu daudzveidību, mēs apstrādājam dažāda veida personas datus. Lūdzu, skatiet zemāk (nepilnīgus) personas datu kategoriju piemērus četrām galvenajām pakalpojumu līnijām:

   • Revīzijas pakalpojumi

    Sniedzot garantijas pakalpojumus, EY apstrādā informāciju, kas satur personas datus, piemēram, algas failus, valdes ierakstus un citus dokumentus, kas attiecināmi uz revīzijas klienta un jebkura grupas uzņēmuma darbībām. Apstrādāto personas datu kategoriju piemēri:

    • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņu numuri un e-pasta adrese
    • Sīkāka informācija par nodarbinātību, piemēram, nodarbinātības numurs, nodarbinātības departaments, loma un nodarbinātības laiks
    • Dati par veselību un prombūtni, piemēram, medicīniskā izziņa un informācija par slimības atvaļinājumu, prombūtnes atvaļinājumu vai bērna kopšanas atvaļinājumu
    • Dalība arodbiedrībās
    • Personas kods
    • Informācija par finanšu stāvokli, piemēram, informācija par bankas kontu, sīkāka informācija par algu un citām priekšrocībām, dati par apdrošināšanu un uzņēmuma automašīnas numura zīmi
    • Informācija par apdrošināšanu un fondētajām pensijām
     Vai
    • Citas personas datu kategorijas, kas vajadzīgas revīzijas veikšanai saskaņā ar labiem revidentu un revīzijas standartiem
   • Nodokļu pakalpojumi

    Personas datu kategorijas, kuras apstrādā EY nodokļu klientu iesaistīšanas komandas, piemēri:

    • Personas informācija par atsevišķu klientu un viņa ģimenes locekļiem, ieskaitot vārdus, adreses un demogrāfiskos datus, kontaktinformāciju, dzimšanas datumus un nodokļu identifikatorus, ieskaitot sociālās apdrošināšanas numurus un e-pasta adreses
    • Personīgā informācija par atsevišķa klienta pārstāvjiem, ieskaitot vārdus, kontaktinformāciju un e-pasta adreses
    • Nodokļu deklarācijas faili: atbildība, datumi, kad tika sastādīti un nosūtīti, un komentāri par nodokļu deklarācijām
    • Nodokļu izlīdzināšanas dati: saistības, rašanās datumi, norēķinu summas un samaksātie nodokļi
    • Organizatori, kas tiek izmantoti, lai savāktu individuālo nodokļu maksātāju (un vajadzības gadījumā viņu ģimenes locekļu) valstij raksturīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa informāciju, izglītību, nodarbinātību, medicīnisko, juridisko vēsturi un citus datus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanā
    • Darba dokumenti, ko izmanto, lai rediģētu informāciju no klienta, kas saņemta no organizatoriem, vai citiem līdzekļiem; darba devēju dati par kompensācijām; ienākumu iegūšana, pamatojoties uz norīkojuma un ceļojuma kalendāra datiem
    • Pašreizējā, pagātnes vai nākotnes informācija par personu, ieskaitot apmeklētās vietas un darba dienas aktivitātes, kas notika katrā vietā
    • Dokumenti, piemēram, nodokļu deklarācijas, norīkojuma vēstules, imigrācijas dokumenti, nodokļu iestāžu revīzijas pieprasījumi, kā arī oficiāli un personīgi dokumenti (dzimšanas apliecības, laulības licences, izglītības dokumenti un grādi, kā arī pases kopijas)
    • Finanšu pārskatu uzraudzības funkcijas (FROR) anketas, kurās norādīts nodarbinātības statuss, darba devējs un darba apraksts
    • Informācija par uzņēmumu: korporatīvo klientu personāla kontakti un nodaļu nosaukumi
    • Dati par norīkojumiem: informācija par pašreizējo darba un dzīves kārtību, ieskaitot norīkojuma valsti un pilsētu, darba devēju finansējuma algu un norīkojuma izmaksas
    • Imigrācijas dati: darba atļauju anketas, darba atļaujas statuss, pieteikuma veidlapas kopija, darba atļaujas kopija, vīzas, pases un citu imigrācijas dokumentu kopijas
   • Konsultāciju pakalpojumi

    Sniedzot konsultāciju pakalpojumus, EY apstrādā ļoti daudzveidīgu informāciju, ieskaitot potenciāli visa veida personas datus. Darbības joma ir atkarīga no pakalpojuma un nozares, kurā darbojas EY dalībfirmas klients. Piemēram, kiberdrošības pakalpojumu sniegšana bankai nozīmē dažāda veida personas datu apstrādi, nevis palīdzēšanu klientam farmācijas nozarē izveidot labāku veidu, kā izsekot datus par veselības rezultātiem.

    Personas datu kategoriju piemēri, ko saņem vai apstrādā klientu iesaistīšanas konsultatīvās grupas:

    • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņu numuri un e-pasta adrese
    • Personāldaļa un piegādātāju uzskaite, kurā iekļauta klienta darbinieku vai piegādātāju personas informācija, piemēram, vārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, rase, valdības identifikācijas numuri, darba līgumi un pakalpojumu līgumi
    • Finanšu dati, piemēram, informācija par algām, informācija par pensijām un pensijas pabalstiem, kā arī bankas kontu numuri
    • Informācija par veselību cilvēkiem, kuri saņem īpašas zāles vai ārstēšanu
    • Darbinieku personas dati, kurus var ietekmēt piegādes ķēdes izmaiņas vai ārpakalpojumi
    • Klienta dati, ieskaitot rasi vai dzimumu klienta līdzdalības laikā
   • Darījumu konsultāciju pakalpojumi

    EY Transaction Advisory Services klientu iesaistīšanas komandas apstrādā vairākas personas datu kategorijas. Tajos ietilpst informācija par pircējiem un faktiskie vai potenciālie mērķi, kas galvenokārt veido direktoru un galvenā personāla personisko informāciju, piemēram:

    • Sīkāka informācija par algu
    • Darba līgumi
    • Informācija par pensijām un pensionēšanās pabalstiem
    • Ieraksti nelaimes gadījumu grāmatās
    • Apdrošināšanas atlīdzības
    • Klientu saraksti
    • Patērētāju līgumi
    • Uzņēmumu reģistri

   Turklāt mēs arī apstrādājam identifikāciju un pamatinformāciju kā daļu no mūsu klientu pieņemšanas, finansēšanas, administrēšanas un mārketinga procesiem, ieskaitot revīzijas neatkarību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, konfliktus, reputācijas un finanšu pārbaudes, kā arī lai izpildītu citas juridiskas vai normatīvas prasības attiecībā uz uz kuru mēs esam pakļauti.

   Pārbaudēs varētu ietilpt:

   • Identitātes pārbaude: vārda un adreses pierādījums
   • Korporatīvo un citu juridisko personu faktiskās īpašumtiesības
   • Konfliktu pārbaudes: lai izvairītos no interešu konflikta ar jebkuru citu klientu
   • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšanas pārbaudes
   • Politiski pakļauto personu pārbaudes: personas ar ievērojamu lomu valdībā, tiesu iestādēs, tiesās, centrālajās bankās, vēstniecībās, bruņotajos spēkos un valsts uzņēmumos, ieskaitot viņu ģimenes locekļus un tuvākos līdzstrādniekus
   • Mediju pārbaudes
   • Valdības sankciju saraksta pārbaudes
   • Neatkarības pārbaudes

   Šīs pārbaudes tiek veiktas juridisku, reglamentējošu vai biznesa apsvērumu dēļ, un mūsu saistības laikā tās ir jāatkārto. Šīs pārbaudes ietvaros mums jāapstrādā īpašo kategoriju dati (piemēram, lai pārbaudītu, vai jūs esat politiski pakļauta persona, vai lai savāktu informāciju par kriminālsodiem, ja tas ir nepieciešams likumos par naudas atmazgāšanu). Ir svarīgi, lai jūs mums sniegtu visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, jo tas ietekmē mūsu spēju sniegt jums pakalpojumus.

   Juridiskais pamats mūsu klientu personas datu apstrādei ir:

   Līguma izpilde

   • Atbilstība juridiskām vai reglamentējošām saistībām
   • Mūsu likumīgās intereses ir sniegt jums vienlaidus, konsekventus, augstas kvalitātes pakalpojumus un nodrošināt ātru visu maksu, izmaksu un parādu samaksu par mūsu pakalpojumiem
   • Mūsu likumīgās intereses izprast jebkuru interešu konfliktu vai izaicinājumu attiecībā uz neatkarības likumdošanu
   • Mūsu likumīgās intereses aizsargāties, lai netīši rīkotos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieguvumu vai palīdzētu citās nelikumīgās vai krāpnieciskās darbībās (piemēram, terorismā)
  • Personas, kuru personas datus mēs iegūstam saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem

   Kā daļu no profesionālajiem pakalpojumiem, ko EY sniedz klientiem, EY apstrādā to personu datus, ar kurām mums nav tiešu (līgumisku vai citu) attiecību. Piemēram, ja mēs veicam obligāto revīziju, mūsu darba uzdevuma komandai būs jāpārbauda mūsu klienta dokumentus, kurās varētu būt iekļauti dati par algu datiem par klienta darbiniekiem, dati par piegādātāju, finanšu administrēšanu, dati par prasītājiem un tiesvedībām. Kā piemēru var minēt gadījumu: ja klienta vārdā mēs veicam mērķtiecīgas izpētes pārskatu par mērķa iegādi, EY iegūst personas datus par mērķa darbiniekiem, vadību un klientiem.

   Mēs pieprasām no klientiem apstiprinājumu, ka viņiem ir pilnvaras sniegt mums personas datus saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un ka visi viņu sniegtie personas dati ir apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

   Ņemot vērā mūsu sniegto pakalpojumu dažādību, mēs apstrādājam dažāda veida personas datus, piemēram:

   • Personas dati (piemēram, vārds, vecums, dzimšanas dati, dzimums, ģimenes stāvoklis un valsts)
   • Kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numuri, e-pasta adrese un pasta adrese)
   • Finanšu informācija (piemēram, alga, ienākumi, ieguldījumi, pabalsti un nodokļu statuss)
   • Sīkāka informācija par nodarbinātību (piemēram, loma, rangs, pieredze, darbības dati un nodarbinātības dati)

   Dažiem pakalpojumiem mēs apstrādājam arī īpašo kategoriju datus. Piemēram, dažās valstīs nodokļu deklarēšanas pakalpojumu sniegšana ir saistīta ar sīkas informācijas apstrādi par maksājumiem, ko mūsu klients, viņa / viņas dzīvesbiedrs un apgādājamie ir veikuši attiecībā uz dalību arodbiedrībā, politiskajai partijai, ārstēšanai vai reliģiskai labdarības organizācijai. Šādi dati tiek ievākti ar nodomu un tiks izmantoti tikai nepieciešamības gadījumā saistībā ar tāda pakalpojuma sniegšanu, par kuru dati tika apkopoti, piemēram, lai noteiktu pareizu mūsu klienta ienākumu aplikšanu ar nodokli un pieprasītu pareizu nodokļu atskaitījumu attiecībā uz šādiem maksājumiem.

   To personu datu apstrādes juridiskais pamats, kuru personas datus mēs iegūstam, sniedzot pakalpojumus mūsu klientiem, ir:

   • Atbilstība juridiskām vai reglamentējošām saistībām
   • Mūsu likumīgās intereses ir pārliecināties, ka mūsu klientiem visā pasaulē tiek nodrošināti vienlaidus, konsekventi un augstas kvalitātes pakalpojumi
  • Maksātnespējas pakalpojumi

   Tiklīdz uzņēmums ir kļuvis maksātnespējīgs, vienu vai vairākus EY maksātnespējas darbiniekus (ti, administratorus un likvidatorus) var iecelt, lai viņi pārvaldītu uzņēmuma lietas, uzņēmējdarbību un īpašumu. Līdzīgi, ja parādnieks ir pakļauts maksātnespējai vai pārstrukturēšanas režīmam, vienu vai vairākus EY maksātnespējas administratorus var iecelt, lai pārvaldītu parādnieka lietas, uzņēmējdarbību un īpašumu.

   Šajā sadaļā:

   • Biroja īpašnieks norāda uz EY maksātnespējas procesa administratoriem.
   • Uzņēmums attiecas uz maksātnespējīgo iestādi, kurai ir ieceltas amatpersonas.
   • Parādnieks attiecas uz personu, kas ir pakļauta maksātnespējas vai pārstrukturēšanas režīmam.
   • “Jūs” attiecas uz datu subjektiem, uz kuriem attiecas uzņēmuma vai parādnieka maksātnespējas procedūra.

   Sniedzot maksātnespējas pakalpojumus, EY apstrādā jūsu personas datus likumīgo interešu labā, lai palīdzētu biroja darbiniekiem izpildīt viņu juridiskās un normatīvās saistības attiecībā uz maksātnespējas procedūrām. Skaidrības labad uzņēmums vai parādnieks joprojām ir jūsu personas datu apstrādātājs, kas apstrādāts mērķiem, kas nav saistīti ar biroja īpašnieku juridiskajām un normatīvajām saistībām.

   Lielākā daļa personas datu, kurus mēs apstrādājam, tiek iegūti tieši no jums, bet mēs netieši iegūstam arī personas datus par jums.

   Biroja darbinieki un EY apstrādā jūsu personas datus šādiem (nepilnīgiem) mērķiem:

   • Saziņa ar uzņēmumu vai parādnieka kreditoriem un individuālajiem kreditoriem: specifiska informācija, kas nepieciešama, lai veiktu likumā noteiktos pienākumus (šī informācija jāizmanto, lai novērtētu, piemēram, tiesības uz jebkādām dividendēm)
   • Atsauču vai ziņojumu sniegšana valdības departamentiem, pārvaldes iestādēm un attiecīgām struktūrām saistībā ar valsts amata ieņemšanu vai atbildi uz pieprasījumiem
   • Normatīvās deklarācijas nodrošināšana
   • Lietas administrēšanas mērķi, ieskaitot aktīvu realizāciju, prasību saskaņošanu un sadales izmaksu
   • Apstrāde darbinieku personīgiem mērķiem saskaņā ar likumu un paša uzņēmuma politiku
   • Algu administrēšana, rēķinu palielināšana, kredīta kontrole un citi ar uzņēmuma finansēm saistīti dati
   • Saprātīga un likumīga informācijas sniegšana ieinteresētajām personām
   • Noziegumu vai krāpšanas novēršana un atklāšana
   • Likumīgu tiesību nodibināšana, īstenošana vai aizstāvēšana, juridisku konsultāciju sniegšana, tiesvedības uzsākšana vai aizstāvēšana
   • Uzņēmuma vai parādnieka juridisko saistību ievērošana
   • Kvalitātes un riska pārvaldības mērķi

   Iepriekšminētajiem nolūkiem apstrādāto personas datu tipos ietilpst (bet ne tikai) vārds, adrese, identifikācijas informācija, informācija par algu, kā arī visa informācija par jūsu darījumiem ar uzņēmumu vai parādnieku, kas nepieciešama likumā noteiktās maksātnespējas procedūras laikā.

   Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem: Ja jums ir jautājums vai vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu pusei, kas atbildīga par jūsu personas datiem (uzņēmumam, parādniekam vai turētājam), izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta paziņojumos par maksātnespēju.

  • Kontakti mūsu klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmās

   Mēs apstrādājam personas datus par kontaktiem (bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem klientiem un personām, kuras ir nodarbinātas vai saistītas ar šādiem klientiem, un citiem biznesa kontaktiem, piemēram, absolventiem, konsultantiem, regulatoriem un žurnālistiem) mūsu CRM sistēmās. Šīs CRM sistēmas atbalsta EY mārketinga operācijas. Kontaktiem mūsu CRM sistēmās tiks nosūtīti EY domu izpētes materiāli, e-pasta vēstuļu izsūtnes, mārketinga materiāli, mācību iespējas, aptaujas un ielūgumi uz pasākumiem.

   Mūsu CRM sistēmās mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

   • Vārds, amats, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs
   • Darba devēja vai organizācijas nosaukums, ar kuru indivīds ir saistīts
   • Mārketinga izvēles
   • Uzaicinājumu apstiprinājumi par pasākuma apmeklējumu

   Mēs apzināti neapkopojam sensitīvu kategoriju datus, ja vien jūs nesniedzat mums šādus datus (piemēram, īpašas uztura prasības, kas atklāj jūsu reliģisko piederību vai jebkādas pārtikas alerģijas, vai citi dati par jūsu veselību, kas nepieciešami, lai vajadzības gadījumā sniegtu atbalstu dalībniekiem, piemēram, ja būs nepieciešams ratiņkrēsls).

   Dati par biznesa kontaktiem, kuri pēdējos 18 mēnešos nav aktīvi iesaistījušies EY, tiks izdzēsti no mūsu CRM sistēmām. Ja esat atteicies no EY publikāciju saņemšanas, jūsu galvenā kontaktinformācija paliks mūsu atteikšanās sarakstā.

   Dalībnieku personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

   • Biznesa kontakta tieša piekrišana
   • Mūsu likumīgās intereses pārvaldīt attiecības ar mūsu biznesa kontaktiem un sniegt informāciju par EY, mūsu pakalpojumiem un mūsu organizētajiem pasākumiem
  • EY sanāksmju, konferenču, pasākumu un mācību sesiju dalībnieki

   Mēs apstrādājam personas datus par EY sapulču, konferenču, pasākumu un mācību sesiju (notikumu) dalībniekiem. Mēs izmantojam dažādas lietojumprogrammas, lai pārvaldītu notikumu reģistrācijas procesus. Šajās lietojumprogrammās būs savi privātuma paziņojumi, kas izskaidro, kāpēc un kā šīs lietojumprogrammas vāc un apstrādā personas datus. Mēs aicinām dalībniekus atsaukties uz paziņojumiem par privātumu, kas pieejami šajās lietojumprogrammās.

   Pasākumu pārvaldības procesu ietvaros mēs apstrādājam šādus personas datus (bet tikai tiktāl, cik vajadzīgs konkrētam notikumam):

   • Vārds, vecums vai dzimšanas datums
   • Informācija par klientu personālu (mājas, biroja un biznesa informācija)
   • Kredītkartes vai debetkartes numurs
   • Informācija par klientiem (mājas, biroja un biznesa informācija)
   • E-pasta adrese
   • Dzimums
   • Mājas vai cita fiziskā adrese
   • Darba devēju vārdi (EY vai uzņēmums)
   • Nodarbošanās (amata nosaukums)
   • Pases numurs
   • Personīgais tīmekļa URL (ja jums ir personīga vietne, kuru vēlaties kopīgot)
   • Tālruņa vai faksa numuri
   • Ar notikumiem saistīti dati, piemēram: uztura ierobežojumi vai īpašas prasības, reģistrācijas statuss, dalībnieka statuss / tips, mediju interviju apmeklējums, iepriekšējā pasākuma pieredze, ierašanās laiks / atiešanas laiks, viesnīcas reģistrēšanās / izrakstīšanās laiks, informācija par lidojumu (aviokompānija, ierašanās un aizbraukšanas datumi)

   Mēs apzināti neapkopojam sensitīvu kategoriju datus, ja vien jūs nesniedzat mums šādus datus (piemēram, īpašas uztura prasības, kas atklāj jūsu reliģisko piederību vai jebkādas pārtikas alerģijas, vai citi dati par jūsu veselību, kas nepieciešami, lai vajadzības gadījumā sniegtu atbalstu dalībniekiem, piemēram, ja būs nepieciešams ratiņkrēsls).

   EY pasākumos, kas tiek organizēti ārējās norises vietās, dalībniekiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu, lai aizsargātu mūsu cilvēkus, aktīvus un informāciju un novērstu to, ka nepilnvarotās personām varētu piekļūt ārpus EY notiekošiem pasākumiem.

   EY ir atļauts fotografēt un veikt audio vai video ierakstus EY pasākumu publiskās vietās. Šādus plašsaziņas līdzekļus mēs izmantojam savos mārketinga materiālos. Tiks ierakstīti dalībnieku attēli un balsis. Ieraksti tiks rediģēti, kopēti, eksponēti, publicēti vai izplatīti.

   Dalībnieku personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

   • Skaidra dalībnieka piekrišana
   • Mūsu leģitīmā interese organizēt pasākumus un vadīt šādu pasākumu reģistrācijas procesu.
   • Mūsu leģitīmās intereses ir aizsargāt savus cilvēkus, īpašumus un informāciju un novērst to, ka nepilnvarotām personām ir piekļuve EY notikumiem ārpus uzņēmuma.
   • Mūsu leģitīmās intereses ir sniegt informāciju par EY, mūsu pakalpojumiem un mūsu organizētajiem pasākumiem
  • Personas, kas izmanto mūsu lietojumprogrammas

   Mēs ārējiem lietotājiem nodrošinām piekļuvi dažādām mūsu pārvaldītām lietojumprogrammām (piemēram, EY klientu portālam - EY Client Portal). Gadījumos, kad šādas lietojumprogrammas apstrādā personas datus, kas pārsniedz pamata kontaktinformāciju, ko izmanto lietojumprogrammu autentifikācijai, šādās lietojumprogrammās būs savi privātuma paziņojumi, kas izskaidro, kāpēc un kā šīs lietojumprogrammas vāc un apstrādā personas datus. Mēs aicinām personas, kas izmanto mūsu lietojumprogrammas, atsaukties uz privātuma paziņojumiem, kas pieejami šajās lietojumprogrammās.

  • Personas, kas apmeklē mūsu sociālo mediju vietnes, sociālo mediju spraudņus un rīkus

   • Sociālo mediju vietnes

    EY izmanto dažādas sociālo mediju platformas, piemēram, personāla atlases vai mārketinga nolūkos. Mēs izmantojam sociālos medijus, lai nodrošinātu jums ērtu piekļuvi būtiskai informācijai par darba iespējām EY un mūsu organizētajos pasākumos, kā arī lai reklamētu mūsu pakalpojumus un zīmolu.

    Lai gan EY būs atbildīga par saturu, ko tā publicē, izmantojot sociālo mediju platformas, EY nebūs atbildīga par sociālo mediju platformu pārvaldību (piemēram, lietotāju statistikas izveidi vai sīkdatņu ievietošanu). Izmantojot šīs sociālo mediju platformas, jums ir pienākums ievērot juridiskos un privātuma noteikumus, ko nosaka sociālo mediju platformu nodrošinātāji. Šādi pakalpojumu sniedzēji savāc personas datus par jums, ieskaitot statistiskos un analītiskos datus par to, kā jūs izmantojat sociālo mediju platformas, piemēram, pārskatu par jūsu apmeklētajām lapām, “patīk” nesenajiem apmeklējumiem, jūsu publicētajiem ierakstiem vai interesantiem. Ja jums nepieciešama piekļuve šādiem datiem vai vēlaties atsaukties uz citām savām tiesībām (piemēram, tiesībām iebilst pret jūsu datu apstrādi), jums jāsazinās ar sociālo mediju platformas nodrošinātāju. Daži sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošina EY ar apkopotiem datiem, kas attiecas uz mūsu lapām, piemēram, “patīk” skaits, ko izraisa mūsu saturs, vai ziņu skaits, mūsu vietņu apmeklētāji, lejupielādētie fotoattēli vai saites, uz kurām ir noklikšķināts.

   • Sociālo mediju spraudņi (piemēram, pogas Patīk un Kopīgot)

    Savā vietnē mēs ieviešam tā saucamos sociālo mediju spraudņus. Apmeklējot lapu, kurā tiek parādīta viena vai vairākas šādas pogas, jūsu pārlūkprogramma izveidos tiešu savienojumu ar attiecīgo sociālā tīkla serveri un no turienes ielādēs pogu. Tajā pašā laikā sociālo mediju nodrošinātājs uzzinās, ka attiecīgā vietne mūsu vietnē ir apmeklēta. Mums nav ietekmes uz datiem, kurus sociālo mediju sniedzēji vāc, pamatojoties uz pogām. Ja vēlaties to novērst, pirms apmeklējat mūsu vietni, lūdzu, atsakieties no saviem sociālo mediju kontiem. Arī sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji iestata sīkdatnes, ja vien jūs savā pārlūkprogrammas iestatījumos neesat atspējojis sīkdatņu pieņemšanu un glabāšanu.

    Facebook spraudņi

    Mūsu vietnē ir sociālā tīkla Facebook spraudņi. Facebook spraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa vai līdzīgas pogas mūsu vietnēs. Lai iegūtu pārskatu par Facebook spraudņiem, noklikšķiniet šeit .

    Apmeklējot mūsu vietni, izmantojot spraudni, tiek izveidots tiešs savienojums starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Tas ļauj Facebook no jūsu IP adreses saņemt informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni. Ja noklikšķinot uz Facebook “patīk poga”, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, mūsu vietnes saturu varat saistīt ar savu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook saistīt mūsu vietnes apmeklējumus ar jūsu lietotāja kontu. Ja jūs vēl neesat pieteicies savā Facebook kontā, noklikšķinot uz pogas Facebook, jums parādīsies Facebook pieteikšanās lapa, kurā varēsit ievadīt pieteikšanās akreditācijas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav zināšanu par Facebook pārsūtīto datu saturu vai par to, kā Facebook izmanto šos datus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet Facebook privātuma politiku .

    Twitter spraudnis

    Twitter pakalpojuma funkcijas ir integrētas mūsu vietnē. Kad jūs izmantojat Twitter un funkciju “retweet”, jūsu apmeklētās vietnes tiek savienotas ar jūsu Twitter kontu un tiek darītas zināmas citiem lietotājiem. Ja jūs vēl neesat pieteicies savā Twitter kontā, noklikšķinot uz pogas Twitter, jums parādīsies Twitter pieteikšanās lapa, kurā varēsit ievadīt savus pieteikšanās akreditācijas datus. To darot, dati tiks pārsūtīti arī uz Twitter. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to, kā tos izmantos Twitter. Papildinformāciju skatiet Twitter privātuma politikā .

    Instagram spraudnis

    Mūsu vietnē ir Instagram pakalpojuma funkcijas.

    Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat noklikšķināt uz pogas Instagram, lai saistītu mūsu lapu saturu ar savu Instagram profilu. Tas nozīmē, ka Instagram var saistīt mūsu lapu apmeklējumus ar jūsu lietotāja kontu. Ja jūs vēl neesat pieteicies savā Instagram kontā, noklikšķinot uz pogas Instagram, jums parādīsies Instagram pieteikšanās lapa, kurā varēsit ievadīt savus pieteikšanās akreditācijas datus. Mēs nesaņemam informāciju par Instagram nosūtīto datu saturu vai to izmantošanu.

    Papildinformāciju skatiet Instagram konfidencialitātes politikā .

    YouTube spraudņi

    Mūsu vietnē tiek izmantoti spraudņi no YouTube, kuru pārvalda Google.

    Ja apmeklējat kādu no mūsu lapām, kurā ir YouTube spraudnis, tas ir savienojums ar YouTube serveriem. Šeit YouTube serveris tiek informēts par apmeklētajām lapām.

    Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, YouTube ļauj pārlūka darbību tieši saistīt ar personīgo profilu. To var novērst, atsakoties no sava YouTube konta. Ja jūs vēl neesat pieteicies, noklikšķinot uz pogas YouTube, jums parādīsies YouTube pieteikšanās lapa, kurā varēsit ievadīt pieteikšanās akreditācijas datus.

    Papildinformāciju skatiet Google konfidencialitātes politikā .

   • Sociālo mediju rīki

    LinkedIn Lead Gen Forms

    EY izmanto LinkedIn Lead Gen Forms EY sponsorētam saturam, kā arī sponsorē LinkedIn InMails personāla atlases un mārketinga kampaņas. Tiklīdz LinkedIn dalībnieki noklikšķina uz EY reklāmas, viņi redzēs veidlapas formu, kas ir iepriekš aizpildīta ar informāciju no viņu LinkedIn profila, piemēram, viņu vārdu, kontaktinformāciju, uzņēmuma nosaukumu, darba stāžu, amata nosaukumu un atrašanās vietu. Tiklīdz LinkedIn dalībnieks iesniegs galveno veidlapas formu, viņi tiks savienoti ar EY.

    Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai skatītu LinkedIn privātuma politiku .

    Google Maps

    Mūsu vietne izmanto Google Maps karšu pakalpojumu, izmantojot lietojumprogrammu saskarni (API).

    Lai izmantotu Google Maps, ir jāsaglabā sava IP adrese. Šī informācija parasti tiek tulkota un glabāta Google serverī Amerikas Savienotajās Valstīs. Mums nav ietekmes uz šo datu pārsūtīšanu.

    Papildinformāciju skatiet Google konfidencialitātes politikā .

    Mūsu sociālo mediju lapu apmeklētāju personas datu apstrādes juridiskais pamats, kā arī sociālo mediju spraudņu un rīku izmantošana ir:

    • Mūsu leģitīmās intereses ir EY pakalpojumu un zīmola veicināšanas pasākumi
    • Mūsu leģitīmās intereses piesaistīt, identificēt un iegūt talantus
    • Mūsu leģitīmās intereses ir uzlabot jūsu vietnes lietošanas pieredzi un optimizēt mūsu pakalpojumus
  • Personas, kuras sazinās ar EY pa e-pastu

   EY izmanto dažādus rīkus, lai uzturētu mūsu IT infrastruktūras drošību, ieskaitot mūsu e-pasta iespējas. Šādu rīku piemēri:

   • Sistēmas, kas skenē ienākošos e-pastus EY adresātiem, lai iegūtu aizdomīgus pielikumus un vietrāžus URL, lai novērstu ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumus
   • Rīki, kas nodrošina draudu atklāšanu, ļaunprātīgu uzbrukumu noteikšanai
   • Rīki, kas bloķē noteiktu saturu vai vietnes

   Ja ar e-pasta starpniecību sazinoties ar EY adresātu, jūsu e-pastus skenē rīki, ko EY darbina, lai uzturētu savas IT infrastruktūras drošību, kā rezultātā saturu var lasīt pilnvarotas EY personas, kas nav paredzētie adresāti.

   Juridiskais pamats tādu personu personas datu apstrādei, kuri atbilst EY, izmantojot e-pastu:

   • Mūsu likumīgās intereses aizsargāt mūsu IT infrastruktūru pret nesankcionētu piekļuvi vai datu noplūdi
   • Mūsu likumīgās intereses analizēt e-pasta trafiku
  • Darba pretendenti

   Mēs apkopojam informāciju no kandidātiem un par tiem saistībā ar pieejamajām nodarbinātības iespējām EY. Apkopotā informācija, tās izmantošanas veids un savākšanas laiks atšķiras atkarībā no valsts, kurā jūs piesakāties. Parasti dati, ko mēs apkopojam par mūsu darba pretendentiem, ietver CV vai CV identifikācijas dokumentus, akadēmiskos ierakstus, darba vēsturi, nodarbinātības informāciju un atsauces.

   Mēs izmantojam jūsu personiskos datus, lai jūsu prasmes, pieredzi un izglītību saskaņotu ar EY piedāvātajām atbilstošām lomām. Šī informācija tiek nodota attiecīgajiem darbā pieņemšanas vadītājiem un personālam, kas iesaistīts darbā pieņemšanas procesā, lai izlemtu, vai uzaicinātu jūs uz interviju. EY ievāks papildu informāciju, ja jūs uzaicinās uz intervijas (vai līdzvērtīgu) posmu arī turpmāk. Šādā informācijā ietilpst interviju piezīmes, novērtējuma rezultāti, atsauksmes un sīkāka informācija par piedāvājumu.

   Saistībā ar mūsu darbā pieņemšanas darbībām, ieskaitot pieteikumus un pievienošanoos, mēs vācam arī īpašo kategoriju datus no kandidātiem, ja mums ir pienākums to darīt. Šī informācija attiecas uz viņu turpmāko darba vidi EY vai turpmāko nodarbinātības pabalstu nodrošināšanu, vai ar personas piekrišanu, ja šādas informācijas vākšana ir atļauta ar likumu. Piemēram, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs apkoposim informāciju par personas invaliditāti, lai analizētu mūsu darbaspēka daudzveidību. Pēc pievienošanās EY indivīda sniegtā informācija par invaliditāti tiks izmantota arī, lai nodrošinātu piemērotu darba vidi. Mums būs jāveic arī kriminālizmeklēšana dažiem kandidātiem, lai novērtētu viņu tiesības strādāt EY vai EY klientu darba uzdevumos. Dažās valstīs mēs lūgsim arī kandidātus sniegt informāciju par viņu rasi un etnisko piederību un seksuālo orientāciju dažādības uzraudzības nolūkos, lai gan šīs informācijas sniegšana būs pilnīgi brīvprātīga. Tomēr, ja kandidāts brīvprātīgi nesniedz šādu informāciju, likums mums var prasīt pašiem veikt šādu kritēriju novērtējumu.

   Mūsu darbā pieņemšanas rīkos un vietnēs ir savi paziņojumi par konfidencialitāti, kas izskaidro, kāpēc un kā personas lieto datus un kā tos apstrādā. Mēs aicinām personas, kas izmanto mūsu darbā pieņemšanas rīkus un vietnes, atsaukties uz paziņojumiem par privātumu, kas pieejami šajos rīkos un vietnēs.

   Atkarībā no valsts, kurā piesakāties, EY apkopo personas datus par kandidātiem (“jūs”) no šādiem avotiem:

   • Tieši no jums - piemēram, informācija, kuru esat sniedzis, piesakoties uz amatu tieši caur EY karjeras vietni (lai iegūtu papildinformāciju par jūsu personas datu apstrādi, izmantojot mūsu globālo personāla atlases vadības sistēmu, lūdzu, izlasiet šajā paziņojumā pieejamo datu privātuma paziņojumu).
   • No personāla atlases aģentūrām - piemēram, kad personāla atlases aģentūra sazinās ar mums, lai jūs ieteiktu kā potenciālo kandidātu;
   • Izmantojot pieejamus avotus tiešsaistē - piemēram, kur jums ir profesionāls profils, kas ievietots tiešsaistē (piemēram, pašreizējā darba devēja vietnē vai profesionālā tīkla vietnē, piemēram, LinkedIn)
   • Ar atsauci - piemēram, izmantojot bijušā darbinieka vai darba devēja vai citu līdzīgu atsauci
   • Fona skrīninga pārbaužu rezultāti

   Mūsu darba pretendentu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

   • Precīza kandidāta piekrišana
   • Mūsu leģitīmās intereses piesaistīt, identificēt un iegūt talantus
   • Mūsu leģitīmās interese ir apstrādāt un pārvaldīt EY pieteikumus vakancēm, ieskaitot kandidātu pārbaudi un atlasi
   • Mūsu leģitīmās interese ir pieņemt darbā kandidātus, sniedzot piedāvājumu veiksmīgiem kandidātiem un veicot pārbaudes pirms nodarbinātības
   • Mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt savas karjeras vietnes (ieskaitot statistisko analīžu veikšanu)
   • Atbilstība juridiskām vai reglamentējošām saistībām (veicot iepriekšējās pārbaudes, lai garantētu, ka kandidāts, ir tiesīgs strādāt)
  • Absolventi (Alumni)

   EY cer uzturēt mūžīgas, abpusēji izdevīgas attiecības ar EY absolventiem (bijušajiem biedru uzņēmumime, darbiniekiem un darbuzņēmējiem). Ja mēs uzaicināsim jūs uz mūsu absolventu kopienu, jūsu vārds, kontaktinformācija, loma, pēdējais EY birojs, rangs, pakalpojumu līnija un valsts tiks izmantoti, lai izveidotu ierakstu par jums vienā no mūsu absolventu datu bāzēm, ja vien jūs neesat norādījis, ka neesat ieinteresēts piedalīties EY absolventu programmā (AY Alumni). Jums ir iespēja izveidot detalizētāku profilu un izlemt, cik lielā mērā papildu informācijas vēlaties dalīties ar EY un plašāku absolventu kopienu.

   Mūsu absolventu datu bāzēs ir savi konfidencialitātes paziņojumi, kas izskaidro, kāpēc un kā personas lieto datus un tos apstrādā. Mēs aicinām personas, kas izmanto mūsu absolventu datu bāzes, atsaukties uz paziņojumiem par privātumu, kas pieejami šajās lietojumprogrammās.

   Mūsu absolventu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

   • Absolventa skaidra piekrišana
   • Mūsu likumīgā interese ir uzturēt ciešas attiecības ar mūsu absolventiem, sūtīt publikācijas par EY un mūsu pakalpojumiem, aicināt absolventus uz pasākumiem un palīdzēt absolventiem uzturēt kontaktus ar citiem absolventiem
  • Piegādātāji

   Mēs apstrādājam personas datus par mūsu piegādātājiem (ieskaitot apakšuzņēmējus un personas, kas saistītas ar mūsu piegādātājiem un darbuzņēmējiem), lai pārvaldītu mūsu attiecības un līgumus, un saņemtu pakalpojumus no mūsu piegādātājiem.

   Personas datu informācija, kuru mēs apstrādājam, parasti ir ierobežota ar kontaktinformāciju (vārds, darba devēja vārds, tālrunis, e-pasts un cita kontaktinformācija) un finanšu informāciju (informācija, kas saistīta ar maksājumiem).

   Turklāt mēs arī izmantojam datus par mūsu piegādātājiem, lai pārbaudītu, vai piegādātāja darba izpildē mums var rasties interešu konflikts vai revīzijas neatkarības ierobežojums. Pirms pieņemam jaunu piegādātāju, mēs arī veicam revīzijas neatkarību un citas fona pārbaudes, kas noteiktas likumos vai noteikumos, piemēram, nelabvēlīgus plašsaziņas līdzekļus, kukuļošanu un korupciju un citas finanšu noziegumu pārbaudes.

   Mūsu darba pretendentu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

   • Līguma izpilde
   • Atbilstība juridiskām vai reglamentējošām saistībām
   • Mūsu likumīgās intereses pārvaldīt maksājumus, honorārus un nodevas, kā arī iekasēt un atgūt naudu, kas ir parādā EY
   • Mūsu likumīgās intereses izprast jebkuru interešu konfliktu vai izaicinājumu attiecībā uz neatkarības likumdošanu
   • Mūsu likumīgās intereses aizsargāties, lai netīši rīkotos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieguvumu vai palīdzētu citās nelikumīgās vai krāpnieciskās darbībās (piemēram, terorismā)
  • EY / ētika

   EY/Ethics nodrošina EY cilvēkiem, klientiem un citām personām ārpus EY iespēju konfidenciāli un vai nu anonīmi, vai uz atklāta pamata ziņot par darbību, kas saistīta ar neētisku vai nelikumīgu rīcību, kas ir pretrunā ar profesijas standartiem vai kā citādi neatbilst mūsu EY Globālajam uzvedības kodeksam. Ziņojumus var sagatavot tiešsaistē vai izmantojot uzticības tālruni.

   EY/Ethics satur savu paziņojumu par privātumu un piekrišanas formu, kurā aprakstīta prakse, ko EY ievēro attiecībā uz EY/Ethics. Mēs aicinām personas, kas izmanto EY/Ethics, atsaukties uz šo EY/Ethics paziņojuma un piekrišanas formu.

  • EY biroju apmeklētāji

   Kad jūs apmeklējat EY biroju, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu jums noteiktas iespējas (piemēram, piekļuvi mūsu ēkām un konferenču telpām vai Wi-Fi), lai kontrolētu piekļuvi mūsu ēkām un aizsargātu mūsu birojus, personālu , preces un konfidenciālo informācija (piemēram, izmantojot videonovērošanu).

   Personīgie dati, ko mēs apkopojam, parasti ir ierobežoti ar jūsu vārdu, kontaktinformāciju, atrašanās vietu un laiku, kad ievadāt un pametat mūsu biroju.

   Apmeklētāju ieraksti un piekļuves emblēmas
   Mēs pieprasām, lai mūsu biroju apmeklētāji pierakstītos reģistratūrā, un šo apmeklētāju uzskaiti mēs glabājam īsu laiku. Mūsu biroju apmeklētājiem tiek izsniegta pagaidu piekļuves emblēma, lai piekļūtu mūsu biroju resursiem. Mūsu apmeklētāju ieraksti tiks izmantoti, lai pārbaudītu, vai piekļuves emblēmas ir atgrieztas, izpētītu drošības incidentu un ārkārtas situācijas (piemēram, ja ir nepieciešams evakuēt biroju).

   Wi-Fi
   Mēs uzraugām un reģistrējam trafiku mūsu Wi-Fi tīklos. Tas ļauj mums redzēt ierobežotu informāciju par lietotāja tīkla uzvedību, bet tajā būs arī iespēja redzēt vismaz avota un mērķa adreses, kuras lietotājs savieno no un uz.

   Videonovērošana
   EY izmanto videonovērošanu, ja to atļauj likums. Videonovērošanas attēli tiek droši glabāti un pieejami tikai pēc nepieciešamības (piemēram, lai izpētītu negadījumu). Mums ir atļauts atklāt CCTV attēlus tiesībaizsardzības iestādēm. Mēs arī dalīsimies ar videonovērošanas attēliem ar saviem apdrošinātājiem, lai apstrādātu apdrošināšanas prasību incidenta rezultātā. Videonovērošanas ieraksti parasti tiek izdzēsti vai pēc neilga laika automātiski pārrakstīti, ja vien netiek identificēta problēma, kas prasa turpmāku izmeklēšanu.

   EY biroju apmeklētāju personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

   • Mūsu likumīgās intereses aizsargāt mūsu birojus, personālu, preces un konfidenciālu informāciju
   • Mūsu likumīgās intereses novērst un atklāt noziegumus, kā arī nodibināt, īstenot un aizstāvēt tiesiskas prasības
 • Transfers of personal data

  EY dalībfirmas darbojas vairāk nekā 150 valstīs visā pasaulē. Daži EY infrastruktūras aspekti ir centralizēti, ieskaitot informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kas tiek sniegti dalībfirmām. Turklāt, ja saziņa ar EY klientiem aptver vairāk nekā vienu jurisdikciju, noteiktai informācijai būs jāpiekļūst visiem EY organizācijas darbiniekiem, kuri strādā pie šī jautājuma. Tādēļ jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz valsti, kurā jūs atrodaties, un tiks glabāti ārpus tās. Tas ietver valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un valstis, kurās ir likumi, kuriem nav obligāti noteikts nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni personas datu apstrādei saskaņā ar ES vai citu jurisdikciju likumiem.

  Mēs veicam atbilstošus drošības un tiesiskos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu EY organizācijā nodoto personas datu drošību un integritāti. EY ir ieviesusi saistošus korporatīvos noteikumus (binding corporate rules - BCR), kas saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas privātuma likumiem ļauj visā Eiropas mērogā pārsūtīt personas datus, kuru izcelsme ir EEZ. BCR pieprasa, lai visas EY vienības visā pasaulē izmantotu vienādus personas datu aizsardzības standartus.
  Jūs varat piekļūt mūsu BCR šeit .

  Ernst & Young LLP, ASV, un ar to saistītās ASV organizācijas ievēro ES - ASV un Šveices - ASV privātuma vairoga ietvarus (Privacy Shield Frameworks), ko publicējis ASV Tirdzniecības departaments. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Ernst & Young LLP privātuma vairoga datu konfidencialitātes paziņojumu.

  Jūsu personas datus apstrādās arī EY atbalsta sniedzēji, kas atbalsta mūsu iekšējos papildprocesus. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz sadaļas “Atbalsta sniedzēji”.

 • Service providers

  Mēs pārsūtām vai atklājam apkopotos personas datus ārējiem atbalsta sniedzējiem (un viņu meitasuzņēmumiem un filiālēm), kurus mēs esam iesaistījuši mūsu iekšējo palīgprocesu atbalstam. Piemēram, mēs iesaistām atbalsta sniedzējus, lai sniegtu (a) vispārēju biroja atbalstu, ieskaitot drukāšanu, dokumentu izgatavošanu un pārvaldību, arhivēšanu un tulkošanas pakalpojumus; b) grāmatvedības, finanšu un rēķinu sagatavošanas atbalsts; c) IT funkcijas, ieskaitot sistēmu pārvaldību un drošību, datu glabāšanu, biznesa lietojumprogrammas un sistēmu atkārtošanu uzņēmējdarbības nepārtrauktības / ārkārtas atkopšanas nolūkos; un d) konfliktu pārbaude, riska pārvaldība un kvalitātes pārbaude.

  Mūsu politika ir izmantot tikai trešo personu atbalsta sniedzējus, kuriem ir pienākums uzturēt atbilstošu datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes līmeni un kuri atbilst visām piemērojamām juridiskajām prasībām personas datu pārsūtīšanai ārpus tās jurisdikcijas, kurā tie sākotnēji tika ievākti. Dati, kas ievākti EEZ vai attiecas uz datu subjektiem EEZ, EY prasa atbilstošu pārsūtīšanas mehānismu, kas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus.

 • Other disclosures

  EY atklāj jūsu personas datus:

  • Ja tas ir piemērots mērķiem, kas aprakstīti sadaļā “Mērķi, kādos mēs apstrādājam personas datus”, arī pašā EY organizācijā
  • Ja nepieciešams, saskaņā ar piemērojamajiem likumiem
  • Saistībā ar mūsu organizācijas reorganizāciju vai apvienošanu ar citu organizāciju
  • Ja mēs uzskatām, ka šāda izpaušana ir piemērota, lai ieviestu vai piemērotu darba nosacījumus un citus līgumus, vai kā citādi aizsargātu un aizstāvētu EY tiesības, īpašumu vai drošību
  • Lai izpildītu tiesas procesu, tiesas rīkojumu vai citas juridiskas saistības vai normatīvu vai valdības izmeklēšanu
   Or
  • Ar jūsu piekrišanu

  Mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību faktam, ka dažās jurisdikcijās EY ir juridisks pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem un citām darbībām attiecīgajām pārvaldes iestādēm saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, teroristu finansēšanas, iekšējās informācijas apkarošanas vai saistītiem tiesību aktiem. EY arī ziņo par aizdomām par noziedzīgām darbībām policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm. Likums ne vienmēr atļauj jums par to informēt jūs, pirms informācijas atklāšanas, vai vispār neaklājot.

  Trešo personu personas datu saņēmēji ir:

  • Profesionāli konsultanti, piemēram, advokātu biroji, nodokļu konsultanti vai auditori
  • Apdrošinātāji
  • Revīzijas regulatori
  • Nodokļu, muitas un akcīzes iestādes
  • Normatīvās un citas profesionālās organizācijas
  • Biržas un biržas iestādes
  • Uzņēmumu direktoru un kapitāla daļu publiskie reģistri
  • Identitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzēji
  • Kredītu pārskatu sniegšanas aģentūras
  • Tiesas, policija un tiesībaizsardzības aģentūras
  • Valdības departamenti un aģentūras
  • Pakalpojumu sniedzējiem
  • Atbalsta sniedzēji
 • Security

  EY aizsargā tās uzņēmējdarbības laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti un drošību. Piekļuve šādai informācijai ir ierobežota, un ir ieviestas politikas un procedūras, kas paredzētas, lai aizsargātu informāciju no nozaudēšanas, nepareizas izmantošanas un nepareizas izpaušanas. Papildu informācija par mūsu pieeju datu aizsardzībai un informācijas drošībai ir pieejama brošūrā Jūsu datu aizsardzība (pdf).

 • Keeping your personal data up-to-date

  Mēs saglabājam turēto personas datu precizitāti un pilnīgumu. Ir svarīgi, lai jūs informētu mūs par visiem jūsu kontaktinformācijas vai citu personas datu atjauninājumiem, lai mums būtu visjaunākā informācija par jums. Lūdzu, sazinieties ar personu, ar kuru parasti sazināties EY. Varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības komandu.

 • Retention

  Mūsu politika ir saglabāt personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kas aprakstīti sadaļā “Mērķi, kādos mēs apstrādājam personas datus”. Ņemiet vērā, ka saglabāšanas periodi dažādās jurisdikcijās atšķiras un tiek noteikti saskaņā ar vietējām normatīvajām un profesionālajām saglabāšanas prasībām.

  Lai izpildītu mūsu profesionālās un juridiskās prasības, nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās tiesības, kā arī arhivēšanas un vēstures nolūkos, mums informācija jāsaglabā ievērojamu laika posmu.

 • Changes to this Privacy Notice

  Mēs laiku pa laikam atjaunināsim šo privātuma paziņojumu, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu praksē un pakalpojumos. Kad mēs publicēsim izmaiņas šajā privātuma paziņojumā, mēs pārskatīsim datumu “pēdējoreiz atjaunināts” šī privātuma paziņojuma augšpusē. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas personas datu vākšanā, izmantošanā un koplietošanā, mēs jūs informēsim, pamanāmā veidā ievietojot paziņojumu par izmaiņām tīmekļa vietnē. Mēs iesakām laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu, lai informētu sevi par visām izmaiņām šajā privātuma paziņojumā.