Generator e-Sprawozdań Finansowych

Obszar: Tax okEY

Nie masz jeszcze e-Sprawozdania Finansowego? Stwórz e-sprawozdanie finansowe w 3 prostych krokach. Pakiet Standard już od 5000 PLN.

Czym jest Generator e-Sprawozdań Finansowych?

Nasze narzędzie to generator e-sprawozdania finansowego w formacie .xml. Konwerter do sprawozdań finansowych jest odpowiedzią na wymogi legislacyjne stawiane przez Ministerstwo Finansów. Został on zaprojektowany przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości we współpracy z zespołem deweloperów.

Nasza oferta

Standard

 • Samodzielne przygotowanie sprawozdania finansowego w formacie .XML
 • Dostęp do odczytu elektronicznych sprawozdań finansowych wraz z możliwością prezentacji danych w postaci pliku .PDF, MS Word lub Ms Excel
 • Wizualizacja danych sprawozdawczych w aplikacji
 • Podgląd podpisów złożonych na e-sprawozdaniu
 • Możliwość pracy na kilku wersjach elektronicznego sprawozdania jednocześnie wraz z zachowaniem pełnej historii jego edycji
 • Walidacja techniczna poprawności danych pod kątem struktury logicznej .XML

Premium

W ramach oferty Premium  oferujemy Pakiet Standard powiększony o następujące funkcjonalności:

 • Formularz ułatwiający weryfikację wewnętrznej spójności wprowadzonych danych liczbowych
 • Aplikację EYeSign ułatwiającą składanie podpisów elektronicznych
 • Możliwość konfiguracji programu do sprawozdań finansowych w oparciu o indywidualne potrzeby
 • Instalację na serwerach Klienta

Usługa EY

W ramach oferty Usługa EY, oferujemy kompleksową usługę przygotowania e-sprawozdania finansowego w formacie pliku XML wraz ze wsparciem doświadczonych konsultantów na etapie wysyłki e-sprawozdania do właściwego rejestru.

Jak działa Generator e-Sprawozdań Finansowych?

Program do konwertowania sprawozdań tworzy kompleksowe e-sprawozdanie finansowe (zawiera ono wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informację o podatku dochodowym zgodną z obligatoryjnym formatem regulatora).

Aby utworzyć e-sprawozdanie finansowe w aplikacji wystarczy uzupełnić formularz wsadowy – biorąc pod uwagę Państwa preferencje proponujemy formularz w dwóch odsłonach: w formie jednego lub 4 plików wsadowych (w podziale na główne części e-sprawozdania).

Program obsługuje schematy dla następujących typów jednostek:

 • Jednostka inna
 • Skonsolidowana jednostka inna
 • Jednostka mała wg załącznika nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości
 • Zakład ubezpieczeń
 • Skonsolidowany zakład ubezpieczeń.

W ramach indywidualnej wyceny istnieje również możliwość przygotowania e-sprawozdania finansowego w formacie .XML dla pozostałych struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Co nas wyróżnia?

 • Bieżąca aktualizacja narzędzia zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów (m. in. aktualizacja struktur logicznych publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów, treści merytorycznych aby zapewnić zgodność z Ustawą o rachunkowości)
 • Import danych poprzez pliki wsadowe w formacie MS Excel lub bezpośrednio w narzędziu
 • Możliwość instalacji narzędzia na serwerze lub dostęp poprzez przeglądarkę internetową
 • Przygotowanie e-sprawozdania finansowego w formacie .XML, a także dodatkowo dostępne formaty dla użytkownika PDF, MS Excel oraz MS Word przydatne do archiwizacji
 • Repozytorium dokumentów – możliwość wersjonowania i archiwizacji przygotowanych sprawozdań finansowych wraz z dokumentacją uzupełniającą
 • Podgląd podpisów elektronicznych już złożonych na e-sprawozdaniu
 • Możliwość odczytu elektronicznych sprawozdań finansowych
 • Walidacja techniczna zaczytywanych plików .XML
 • Intuicyjny interfejs odzwierciedlający proces przygotowywania sprawozdania finansowego

Jakie są wymogi dotyczące formatu składanych e‐sprawozdań finansowych?

Od 1 października 2018 roku zgodnie z art. 45 Ustawy o Rachunkowości spółki mają obowiązek przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych w odpowiednim formacie i rozszerzeniu, tj. według struktur logicznych (.xml) opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.