Ordinul privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-transport

Contact local

EY Romania

10 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Indirect Tax
Jurisdicții Romania

Luând în considerare publicarea Ordonanței de Urgență nr. 41/2022 prin care se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, Președintele ANAF a emis Ordinul nr. 802/2022.  

Acest ordin stabilește bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-transport, după cum urmează:

 • Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
 • Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
 • Băuturi, lichide alcoolice şi oţet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
 • Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517;
 • Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;
 • Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
 • Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
 • Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.

În principiu, categoriile de bunuri menționate mai sus au fost considerate a fi cu risc fiscal ridicat şi în scopul facturării electronice (cu excepția categoriei “fontă, fier şi oţel”).

De reținut!

Produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize si sunt monitorizate prin utilizarea aplicației EMCS nu fac obiectul raportării in sistemul RO-e transport.

Pentru mai multe detalii privind sistemul Ro e-transport, vă rugăm consultați Tax alert-ul privind Ordonanța de urgență nr. 41/2022.

Mai multe informații privind facturarea electronică și sistemul RO e-factura sunt disponibile aici.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare cu privire la cele menționate mai sus.

 

Prepared by:

 • Bogdan Papavă - Manager, Indirect Taxes
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Knowledge Management Department

For additional information, please contact:

 • Alex Milcev – Tax & Law Leader Romania & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partner, Leader of Indirect Taxes Department
 

 

Pregătit de:

 • Bogdan Papavă - Manager, Taxe Indirecte
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte