Photographic portrait of Gordana Acanski
Iskrenost je važna.

Gordana Ačanski

Partner, rukovodilac odeljenja poreskih usluga kompanije EY za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru

Poreski savetnik kojem se veruje sa preko 15 godina iskustva. Majka blizanaca. Uživa da pomažu rastu i razvoju biljaka, ljudi i organizacija. Veruje da poslovanje treba vrednovati na osnovu toga kako utiče na ljude.

Kancelarija Beograd, RS

Gordana je Partner i rukovodilac odeljenja poreskih usluga kompanije EY za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Gordana se pridružila EY pre više od 15 godina, nakon stečenog iskustva u oblasti međunarodne trgovine.

Gordana savetuje klijente iz svih glavnih industrija o širokom spektru poreskih tema, uključujući oporezivanje kompanija, transferne cene, poreske olakšice, poresko planiranje i strukturiranje, oporezivanje transakcija, pregled finansijskih modela sa poreskog aspekta, indirektni porezi i carine, itd.

Gordana je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu.

Kako Gordana stvara bolje poslovno okruženje

„Gordana vodi timove koji pomažu klijentima da posluju na uspešan i odgovoran način. Gordana doprinosu razvoju poreskog zakonodavstva i poreske prakse, kroz učešće u inicijativama za izmene poreskih zakona i podzakonskih akata, njihova pojašnjenja i pravilno sprovođenje u praksi. "

Kontaktirajte Gordanu