Photographic portrait of Maja Sahbaz

Maja Šahbaz Marojević

Partner, odeljenje za pružanje podrške pri poslovnim transakcijama za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu&Hercegovinu

Entuzijasta za projekte u oblasti nekretnina, infrastrukture i građevinarstva, sa regionalnim iskustvom. Zadovoljstvo joj je da kompleksne misli preinači u jednostavnu i razumljivu strukturu. Veruje da pre svega treba činiti dobra dela.

Kancelarija Beograd, RS

Maja je Partner u odeljenju za pružanje podrške pri poslovnim transakcijama kompanije EY, sa sedištem u Beogradu. Maja ima značajno iskustvo u oblasti nekretnina - u proteklih 15 godina radila je na velikom broju projekata mešovite, stambene, kancelarijske i maloprodajne namene u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, kao i ostatku regiona.

Radeći kao generalni menadžer, a potom i generalni direktor međunarodne kompanije u oblasti nekretnina u Srbiji, Maja je nadgledala i učestvovala u radu na brojnim transakcijama nekretnina i investicijama na kojima je kompanija sarađivala sa lokalnim i inostranim klijentima. Od kada se 2013. godine pridružila kompaniji EY kao menadžer, Maja je vodila ili bila uključena u mnoge projekte iz oblasti nekretnina kao i brojne transakcije sa na Balkanu i u CSE.

Maja poseduje MBA sa Univerziteta Cardiff Metropolitan, sa fokusom na finansije.Maja je diplomirani filolog japanskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.U martu 2015. godine Maja je primljena u članstvo Kraljevske institucije za ovlašćene procenitelje (MRICS).

Kako Maja stvara bolje poslovno okruženje

U saradnji sa klijentima težim tome da im pružim sveobuhvatnu uslugu, uz razumevanje njihovog „zašto“ i „zato“, kao i krajnjeg cilja.
Kada radim sa kolegama, želim da oni vide širu sliku i kako svaka aktivnost koju preduzmu utiče na pozicioniranje naše kompanije u okviru poslovne, društvene i lokalne zajednice.

Kontaktirajte Maju