Photographic portrait of Nikola Ribar
Ako želite da preplivate jezero, morate biti spremni da se pokvasite.

Nikola Ribar

Partner u odeljenju Revizije i povezanih usluga, CESA

Lider Digitalne transformacije i inovacije revizije u Srbiji. Revizor. Pouzdani savetnik. Strastveni govornik i ljubitelj diskusije. Navijač „Crvene zvezde“, otac dvoje dece.

Kancelarija Beograd, RS

Nikola je Partner u odeljenju Revizije i povezanih usluga, koji se pre svega bavi pružanjem usluga revizije klijentima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Pridružio se kompaniji EY 2009. godine. Tokom svoje karijere Nikola je uspešno sarađivao kako sa klijentima iz bankarskog, finansijskog i sektora osiguranja, tako i sa klijentima iz drugih grana industrije kao što su maloprodaja i veleprodaja, telekomunikacije, energetika, automobilska industrija, nekretnine i drugo.

Nikola ima iskustva u pružanju savetodavnih usluga pre svega u vezi računovodstva troškova, primene MSFI i unapređenja procesa kao i pružanju saveta vezanih za ocenu obezvređenja finansijskih sredstava i računovodstva hedžinga u skladu sa MRS 39 i IFRS 9.

Strastven je prema svemu digitalnom. Kao lider Digitalne transformacije revizije i implementacije analitike, zadužen je uvođenje i implementaciju inovacija u okviru poslovanja za sve tri zemlje: Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Nikola je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.
Član je Udruženja ovlašćenih računovođa (ACCA), Komore ovlašćenih revizora Srbije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Kako Nikola stvara bolje poslovno okruženje

Kao poslovni savetnik i revizor koji direktno sarađuje sa klijentom trudim se da prevashodno slušam i razumem. Nije najvažnije moje mišljenje, već šta je ono što muči druge. Kao revizor držim svoju reč i vrlo sam fokusiran na etiku i integritet. Verujem da najteži izazovi dolaze iz nerešenih a važnih pitanja.

Kontaktirajte Nikolu