Diana Krisjane
Me loome usaldus- ja kindlustunnet. Toetame uuendusi ja muudatusi, et liikuda parema tulemuse suunas.

Diana Krisjane

EY Baltikumi auditiosakonna partner

Lätis sertifitseeritud kogenud audiitor. Armastab uusi lähenemisi ja enese proovilepanekut. Usub ütlemisse: et olla kindel, tuleb järele proovida.

Kontor Riga, LV

Diana on Eesti, Läti ja Leedu EY auditiosakondade vastutav partner.

Diana on Lätis sertifitseeritud avaliku sektori audiitor, sertifitseeritud siseaudiitor ja raamatupidajate kutseliidu ACCA vanemliige.

Dianal on rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamise standardite sertifikaat (Cert IPSAS). Tal on kutselise juhatuse liikme haridus ning ta kuulub Balti Ärijuhtimise Instituuti (Baltic Institute of Corporate Governance).


Dianal on pikaajaline kogemus auditite, ümberkorraldamise, tehingute, avaliku sektori raamatupidamise, strateegiate, tulemuslikkuse parandamise ja mõõtmise ning siseaudititega nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes tootmise, kommunaal- ja sideteenuste, meedia ja meelelahutuse, transpordi, valitsuse ja avalike teenuste ning muude valdkondade era- ja avaliku sektori ettevõtetes.

Loome paremini toimivat maailma.

"Mulle meeldib, et EY pakub pidevalt õppimisvõimalusi, et saan pidevalt uusi teadmisi ja oskusi. Me jagame pidevalt teadmisi oma kaastöötajate ja klientidega, aga ka laiema üldsusega. Nii loome paremini toimivat maailma."

Võta ühendust