ey-katarina-jarza

Katarina Jarža

Viša menadžerica u Odjelu poslovnog savjetovanja u EY-u Hrvatska
Ured Zagreb, HR
Katarina je Senior Manager u Odjelu poslovnog savjetovanja u EY-u Hrvatska te ima više od 15 godina profesionalnog iskustva. Odgovorna je za potporu javnom sektoru u provedbi programa i projekata koji se financiraju iz EU fondova, s naglaskom na tehničku pomoć korisnicima, kao i tijelima u sustavu upravljanja EU fondovima.

Katarina također vodi brojne treninge i radionice za korisnike EU fondova i zaposlenike korisnika/klijenta, kao i interne radionice za suradnike i nove zaposlenike. Certificirana je stručnjakinja za javnu nabavu te je nositeljica certifikata Prince2 Practitioner.

 

Kontaktirajte Katarinu