ey-zvonimir-madunic
Kvaliteta financijskog izvještavanja je važan element stvaranja vrijednosti za dioničare, kao i za osiguravanje povjerenja regulatora i ostalih dionika u poslovanje društava od javnog interesa.

Zvonimir Madunić

Partner u Odjelu revizije i voditelj usluga za klijente iz financijskog sektora u EY-u Hrvatska

Više od 20 godina iskustva u reviziji. Stručnjak u financijskom sektoru. Voli sunce i more. Suprug i otac dvoje djece.

Areas of focus Usluge revizije
Ured Zagreb, HR

Zvonimir je partner u Odjelu revizije i voditelj usluga za klijente iz financijskog sektora u EY-u Hrvatska. U EY-u je od 1999. godine te je specijaliziran u sektoru financijskih usluga, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) kao i u bankarskom te osiguravateljskom regulatornom okruženju.

Ima iskustvo u području revizije i drugih savjetodavnih usluga s klijentima iz sektora financijskih usluga, nekretnina, proizvodnje i trgovine (veleprodaje i maloprodaje) te savjetovanju pri poslovnim transakcijama.

Sa svojim širokim znanjem u financijskom sektoru, financijskim instrumentima i MSFI, lokalni stručnjak je u navedenim područjima. Zvonimir je i član Odbora za standarde financijskog izvještavanja, stručnog tijela koje imenuje Vlada RH, a koje je ovlašteno za analizu i praćenje razvoja računovodstvene teorije i prakse te usvajanje i objavu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

Redoviti je predavač na brojnim internim, al i eksternim MSFI seminarima, uključujući na događanjima organiziranima od strane Hrvatske revizorske komore, kao i onima specijaliziranima za sektor financijskih usluga.

Zvonimir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je ovlašteni revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori, član Udruge ovlaštenih i certificiranih revizora (Fellow member - FCCA) te ovlašteni revizor pri Savezu računovođa, revizora i financijskih djelatnika federacije BiH. Također je i predsjednik Odbora za revizijske standarde i profesionalnu etiku Hrvatske revizorske komore.

Kako Zvonimir gradi bolje poslovno okruženje 

“S dubokim znanjem o sektoru financijskih usluga, financijskim instrumentima i regulatornim okruženjem, pomažemo klijentima da ostvare rast, postanu responzivni i fokusirani na svoje korisnike.’’  

Kontaktirajte Zvonimira