EY/Ethics Hotline

EY/Ethics Hotline ir metode, kā ziņot par rīcību, kas var būt neētiska, nelikumīga, pārkāpjot profesionālos standartus vai kā citādi pretrunā ar EY Global Code of Conduct. Hot Line var izmantot trauksmes celšanai un trauksmes cēlējiem.

Pirms sazināties ar EY/Ethics, mēs iesakām apsvērt, vai jūs varat tieši paust savas bažas kādam no EY.

Ja jums nejūtaties ērti to darīt vai nezināt, ar ko sazināties, varat sagatavot ziņojumu EY, izmantojot EY/Ethics Hotliene (tiešsaistē vai pa tālruni), kurā ir arī informācija par to, kādā veidā EY atbildēs uz jūsu ziņojumu.

Jūsu tīmekļa ziņojums sākotnēji tiks novirzīts uz EthicsPoint, neatkarīgu trešo personu, kas nodrošina EY/Ethics Hotline resursus. Pēc tam EthicsPoint to tūlīt pārsūtīs attiecīgajam kvalitātes & riska pārvaldības personālam vai EY iekšējam juridiskajam konsultantam pārskatīšanai un izmeklēšanai. Zvanot uz EY/Ethics var atbildēt EthicsPoint vai EY uzticības tālruņa personāls, atkarībā no kontakta valsts.