Diana Krisjane
Mēs nodrošinām uzticamību un pārliecību. Mēs atbalstām izmaiņas labākai nākotnei un veicam tās paši.

Diāna Krišjāne

EY Baltijas valstu Revīzijas nodaļas partnere

Latvijas sertificēta revidente. Mīl profesionālus izaicinājumus. Ar entuziasmu skatās uz jauniem veidiem un pieeju jautājumu risināšanā. Patiesi tic teicienam: "Tu neuzzināsi, kamēr nepamēģināsi."

Diāna ir partnere un ir atbildīga par EY Revīzijas pakalpojumiem Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Diāna ir Latvijā sertificēta Zvērināta revidente, sertificēta iekšējā auditore (CIA), FCCA un ACCA biedre (Apvienotā Karaliste). Diānai ir Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu (IPSAS) sertifikāts. Viņa ir ieguvusi profesionālo valdes locekļu izglītību un ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta biedre.

Diānai ir ievērojama pieredze tādās jomās, kā revīzija, reorganizācija, darījumi, publiskās pārvaldes grāmatvedība, stratēģija, rezultātu uzlabošana un izvērtēšana, iekšējās revīzijas, strādājot ar vietējiem, starptautiskiem publiskā un privātā sektora uzņēmumiem ražošanas, komunālo pakalpojumu, komunikāciju, mediju un izklaides, transporta, valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu, un citās nozarēs.

Kā Diāna veicina labākas biznesa pasaules izveidi

"EY man visvairāk patīk iespējas nepārtraukti mācīties. Man patīk apgūt jaunas lietas jaunos veidos. Savās komandās un ar klientiem regulāri savstarpēji dalāmies ar zināšanām. Turklāt mēs aktīvi dalāmies ar savām zināšanām arī ar sabiedrību kopumā. Tādējādi veidojam labāku darba pasauli."

Sazināties