7 min za čitanje 27.02.2024.
EY Preduzetnički barometar 2023

EY Preduzetnički barometar 2023

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

7 min za čitanje 27.02.2024.

Prikaži resurse

  • EY Preduzetnički barometar 2023 (pdf)

Osmu godinu za redom kompanija EY objavljuje rezultate studije: „EY Preduzetnički barometar“.

Studija EY Preduzetnički barometar je nastala kao rezultat aktivnosti tima koji stoji iza pripreme i realizacije međunarodnog programa koji se ove godine u Srbiji odvija dvanaesti put izbor za EY Preduzetnika godine™ i u sebi sažima činjenice, utiske, potrebe i planove anketiranih preduzetnika, čiji broj svake godine prelazi stotinu. U formiranju ovogodišnje studije učestvovalo je 106 preduzetnika iz cele Srbije, odgovarali su na 35 pitanja sa mogućnostima jednog ili više odgovora. Neka pitanja iz prethodnih godina su zamenjena novim, neka su proširena i sve zajedno daje uvid u poslovna kretanja na preduzetničkoj sceni Srbije u 2023. godini.

Pre osam godina je EY Preduzetnički barometar izronio iz mnoštva podataka kojima se raspolagalo u tom trenutku, a u okviru programa Y Preduzetnik godine. Značajni odgovori na precizno postavljena pitanja, statistike, grafici i pojašnjenja su nastupajući zajedno uočeni kao mogući alat za praćenje preduzetničke sfere, pa je tim kompanije EY prigrlio novu formu rezultata svoga rada. Od tada se svake godine pitanja prilagođavaju, menjaju, dodaju i oduzimaju, u zavisnosti od toga koje su najaktuelnije poslovne teme koje intrigiraju. Kao da nema dovoljno promena na tržištu koja zavise od mnogo faktora, poslednjih nekoliko godina su na tacnu dodale i pandemiju, transportne probleme, ratna dejstva, inflaciju i održivost poslovanja kao standardne paradokse svakodnevnog poslovanja za sve kompanije koje drže do sebe i svog renomea.

Demografija sa kojom se ove godine susrećemo ne ide u prilog ženskom polu, jer je ove godine 4.5 puta više muškaraca preduzetnika nego njihovih koleginica – 82% prema 18%. Budući da je Srbija duboko patrijarhalna zemlja, ovi podaci ne čude ali su prošlogodišnja istraživanja imala znatno više anketiranih preduzetnica – odnos je bio 3:1 kao i 2020. godine, na primer. Pošto je broj žena u Srbiji veći nego broj muškaraca – 3.4 miliona prema 3.2 miliona po rezultatima poslednjeg popisa jasno je da smo daleko od ravnopravnosti u ovom segmentu. Dalje, podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je na kraju četvrtog kvartala 2023. godine broj preduzetnika i lica zaposlenih kod njih 416.922, što je 17.6% od ukupnog broja zaposlenih. U isto vreme je taj broj za 11.934 odnosno 2.9% veći nego prethodne godine u istom periodu, što uz podatak da su ovogodišnji učesnici ankete u visokom procentu (46.23%) označili uslove za preduzetničko poslovanje u Srbiji kao nepovoljne, pokazuje da postoje nove snage spremne da okušaju sreću u samostalnom poslovanju uprkos trenutnim parametrima.

Interesantno je istaći da su najzastupljenije industrije iste kao prethodnih godina: proizvodnja (29.25%), IT hardver i softver (15.09%) i maloprodaja i veleprodaja sa 9.43% anketiranih. Procenti osnivača kompanija razvrstanih po nivou formalnog obrazovanja su u sledeći - sa visokim obrazovanjem (najmanje tri godine) ih je 71.7% (prošle godine je taj procenat bio 72%) sa višom školom 17% a sa srednjom školom 11%. Za poslednje dve kategorije od prošle godine je došlo do permutacije – tada je viša škola bila zastupljena sa 12% i srednja škola sa 16%. Svesni da je formalno obrazovanje prva stepenica ka uspehu, mnogi od anketiranih vlasnika preduzeća su ga obogatili iskustvom, što se nije pojavilo kao pitanje u okviru studije, već je često pominjano tokom priprema. Strast, pregalaštvo i posvećenost ideji koja ih je i navela na ovakav poslovni poduhvat potvrđuje podatak da gotovo polovina ispitanika (49.06%) na poslu provodi od 8 do 10 sati dnevno i da su u najvećem broju i da je njihov prvi preduzetnički poduhvat i dalje aktivan i uspešan (70.75%). Kompanije učesnice su različitih veličina i organizacione strukture, a starost je u rasponu od 4 koliko ima najmlađa do čak 70 godina poslovanja, koliko ima najstariji ubrojani biznis.

Poredeći rezultate od prethodnih godina u kojima su rađena slična istraživanja, sa malo modifikovanim pitanjima, nameće se zaključak da se osobine tipičnog predstavnika preduzetnika u Srbiji ne menjaju ni toliko brzo ni značajno – danas je to, skoro u dlaku isto kao ranijih godina - fakultetski obrazovan muškarac, koji je na čelu porodične kompanije čiji članovi u priličnom procentu od 57.55% doprinose radu preduzeća i koji sam provodi između 8 i 10 sati dnevno na poslu. Pošto se poslovanje njegove kompanije oslanja na uvoz i izvoz (66.04%) najveće turbulencije donose promene u cenama transporta, goriva i pojave novih kriznih područja u svetu. Najveći izazovi u 2023. godini bili su troškovi inflacije (60.38%) i ostvarivanje planiranog prihoda (isto 60.38%), a mogući pesimizam kada je u pitanju poslovanje u bliskog budućnosti izaziva činjenica da su troškovi poslovanja sve viši, dok su cene sopstvenih proizvoda i/ili usluga dostigle svoj maksimum. I dalje je pronalazak adekvatnih i kvalitetnih kadrova veliki problem (58.49% preduzetnika se ovako izjasnilo), a rešenje se vidi u odgovarajućem obrazovanju mladih za budućnost (83%).

Iako smo uvek unazad pričali sa preduzetnicima u vezi sa inovativnim pristupom tehnološkim iskoracima, 2023. godinu jeste obeležila aktivna diskusija o primeni veštačke inteligencije (AI). Kada smo upitali preduzetnike o potencijalu upotrebe veštačke inteligencije u njihovom poslovanju,76%ispitanika se složilo da je primena prevashodno za poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa, dok gotovo polovina 47% želi da smanje operativne troškove. Takođe, 43% preduzetnika kaže da aktivno promenjuje veštačku inteligenciju kako bi smanjili učestalost grešaka u procesima. Ova tema obrađena je istraživanjem u okviru studije na tržištu Sjedinjenih Američkih Država  među 2.000 ispitanika u anketi iz avgusta 2023., koje je pokazalo da više od 83% već koristi veštačku inteligenciju u okviru poslovanja, a skoro dve trećine (65%) želi da je više koristi, ali zabrinutost oko tehnologije obeshrabruje neke ispitanike. Istraživanje je takođe pokazalo da u vezi sa upotrebom AI, 56% preduzetnika želi da poboljša efikasnost, dok u Srbiji 75% ispitanika ima isti stav. Možda mnogo važnije, bilo nam je da otkrijemo na kojim poljima su primenili upotrebu veštačke inteligencije, pa tako nailazimo na podatak da je polovina preduzetnika (47%) prvenstveno koristila veštačku inteligenciju kako bi stvarali nove ideje ili za sopstveni razvoj. Pored ove primene 45% preduzetnika kaže da koriste veštačku inteligenciju pri analitici podataka, dok 41% koristi AI za potrebe marketinga, odnosno kreiranje sadržaja, SEO optimizacija, brendiranje itd. Tema primene veštačke inteligencije takođe je obrađena u okviru studije u SAD, od strane QuickBook Inteligence Instituta na 2.000 ispitanika, koja ukazuju 36% preduzetnika koristi AI za analitiku podataka, dok je to 45% u Srbiji. Takođe, dok 36% preduzetnika u SAD koristi AI za svoj razvoj i učenje, u Srbiji se sa ovim slaže 47% ispitanika.

Istraživanje EY Preduzetnički barometar koje ukazuje na stavove preduzetnika u 2023. godini pokazuju da je jedan od najsnažnijih uticaja na njihovo poslovanje imala baš inflacija. Na pitanje šta najviše utiče na pad finansijske stabilnosti preduzetničkog poslovanja velika većina preduzetnika, tačnije 92% istaklo je da inflacija ima najsnažniji negativan uticaj trenutno. Ovakva statistika prednjači u poređenju sa  drugim uticajima na preduzetničko poslovanje pa se tako 83% preduzetnika složilo da turbulencije na nivou svetske ekonomije negativno utiče na njihovo poslovanje. A negativan uticaj inflacije po statistici prate troškovi rada za koje se 91%ispitanika složilo da je uticalo na poslovanje njihovih kompanija u 2023. godini. Dok samo 22% preduzetnika u SAD brine ostvarivanje planiranog poslovnog prihoda, u Srbiji 60% preduzetnika ima istu brigu.

Upitani šta smatraju da je najveći izazov postavljen pred poslovanje kompanija koje vode, preduzetnici podjednako visoko rangiraju troškove inflacije kao i izazov ostvarivanja poslovnog prihoda, sa čim se slaže 60% ispitanika. Sa druge strane, čini se da su neka goruća pitanja iz prethodnih godina kao što su lanci snabdevanja problemi prošlosti koji i dalje pogađaju samo četvrtinu ispitanih preduzetnika. Nakon prethodno navedene statistike, potpuno je logično da kao jedan od ključnih razloga koje preduzetnici navode za rast troškova poslovanja jeste na drugom mestu inflacija, što potvrđuje 54% ispitanika. Veći udar na preduzetničko poslovanje imaju samo visina zarada zaposlenih, gde se 83% preduzetnika slaže da im ovaj trošak predstavlja veliko opterećenje.

Sektor mikro, malih i srednjih preduzeća je onaj budni deo privrede koji prati sve promene i prilagođava im se tako da može da ponese sa sobom sve zaposlene i njihove porodice. Pošto u Srbiji zapošljava skoro petinu radno angažovanog stanovništva, važno je približiti njihov značaj široj javnosti i ukoliko je moguće uticati na donosioce odluka da ovaj sektor što više ojača.

Rezime

Kompanija EY kroz svoje program EY Preduzetnik godine i saradnju sa velikim brojem samostalnih privrednih subjekata, uz analize koje predstavlja kroz studiju EY Preduzetnički barometar, podržava sve ono što kompanije čini jakima – znanje, fokusiranost, produktivnu konkurentnost i oslanjanje na tradiciju uz konstantno unapređenje poslovanja, stremljenje modernim tehnologijama i društvenu odgovornost.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization