EY Serbia

Multidisciplinarna revizorsko-konsultantska kompanija

EY je globalna, revizorsko-konsultantska kompanija sa snažnim fokusom na stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Postavljamo bolja pitanja koja otključavaju nove pristupe najtežim izazovima poslovanja.

Kako kompanija EY pomaže pri stvaranju boljeg poslovnog okruženja

Uticaj koji svojim poslovanjem stvaramo nije ograničen na klijente sa kojima radimo putem naših integrisanih servisnih linija – Revizija i povezane usluge, Poslovno savetovanje, Poresko savetovanje i strateško savetovanje i savetovanje pri poslovnim transakcijama. Takođe, svojim radom težimo da stvaramo bolje poslovno okruženje sve naše saradnike putem objavljivanja naših uvida, istraživanja i mišljenja o pitanjima koja su najvažnija za preduzeća, preduzetnike, investitore, Vlade i regulatore. Na taj način možemo pomoći da se iskoriste sve mogućnosti koje promene donose za stvaranje boljih kompanija i pokretanje inkluzivnijeg ekonomskog rasta.

Kontaktirajte EY