Strateško savetovanje i savetovanje pri poslovnim transakcijama

Bilo da želite da proširite svoje poslovanje na novo tržište, iskoristite narednu poslovnu priliku za spajanje ili akviziciju, ili da ostvarite rast Vaše kompanije kroz poboljšanje upravljanja kapitalom – EY Vam može pomoći da se adekvatno pripremite.

Mi pomažemo kompanijama u postizanju sveobuhvatnog rasta, fokusiranjem na njihovu osnovnu strategiju i njihove transakcione strategije, od početka do sprovođenja, kako bismo potpomogli brzom stvaranju vrednosti. U današnjem turbulentnom, sve više digitalnom i nestabilnom poslovnom okruženju, pomažemo u ustaljivanju međunarodnih protoka kapitala, pomažemo pozicioniranju novih proizvoda i inovacija na tržištu i omogućavamo restruktuiranje kompanija zarad bolje budućnosti. Poslovanjem i povezanošću na globalnom nivou, mi ćemo vam pomoći u navigaciji kroz kompleksne situacije na tržištu i omogućiti vam da izgradite bolje poslovno okruženje. 

Direktno u Vaš inbox

Budite u toku sa najnovijim informativnim glasnikom koji izdaje kompanija EY. 

Prijavite se

Kontaktirajte nas

Dopada Vam se ono što ste videli? Kontaktirajte nas kako biste saznali više.