Gunnar Albemark, EY

Gunnar Albemark

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Ledare för strategi- och CDD-engagemang. Entusiastisk skidåkare. Stolt pappa.

Gunnar är en erfaren partner på EY-Parthenon-kontoret hos Ernst & Young AB. Han arbetar på Stockholmskontoret och har de nordiska länderna som arbetsfält. Ledarskap inom Private Equity i Norden.

I sitt arbete fokuserar Gunnar på affärsstrategier, driftutveckling, sammanslagningar och förvärv, kommersiell due diligence samt omstruktureringar/rekonstruktioner. 

Han arbetar med privata riskkapitalföretag, deras portföljföretag, och andra utvalda företagskunder och löser problem som kan uppstå inom handel och kommersiell verksamhet. Gunnar har bred sektorerfarenhet med fokus på TMT/teknik, företagstjänster och ämnen som rör infrastruktur.

Gunnar har en Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har också studerat ekonomi vid Harvard University och via CFA Institute.

Så bidrar Gunnar till a better working world

Gunnars huvuduppgifter är att stötta verksamheter och ägare i arbetet med att bygga bättre företag, att hjälpa dem växa och blomstra, och i förlängningen anställa fler personer och skapa nya värden för samhället i stort. Gunnar har hjälpt företag internationalisera sina verksamheter och även arbetat med rekonstruktioner i mer utmanande situationer.

Kontakta Gunnar