Private Equity

Upptäck nya kraftfulla sätt att skapa oväntade vägar för att generera värde, vilket hjälper dig att skapa ekonomiska fördelar för både investerare och samhälle.

Private equity-företag, portföljföretag och investeringsfonder står inför komplexa utmaningar. De är under press att investera i länder med geopolitisk osäkerhet där det finns ökad konkurrens, högre värderingar och stigande förväntningar från intressenter. Framgångsrika affärsuppgörelser är beroende av förmågan att kunna arbeta fortare, att skapa snabb och strategisk tillväxt samt ett större värde under hela transaktionens livscykel.

Vårt globala nätverk hjälper till att upptäcka affärsmöjligheter och kombinerar branschinsikter med beprövade innovativa strategier som har väglett världens snabbast växande företag. Våra kunder upptäcker nya kraftfulla sätt att skapa oväntade vägar för att generera värde, vilket skapar ekonomiska fördelar för både investerare och samhälle. Detta är riskkapitalets positiva effekter.

The NextWave Private Equity Podcast

Listen and subscribe

 

Young man admiring northern lights

Global Private Equity Survey

 

Global Private Equity Survey 2022 visar hur företag tar ett strategiskt steg framåt när de hittar nya vägar för värdeskapande.

Läs mer (EN)

lähikuva laukaus lääkäristä, joka ottaa potilaiden pulssia

Private Equity Pulse
 

Private Equity Pulse är en kvartalsrapport som ger data och insikter om marknadsaktivitet och trender inom private equity.

Läs den senaste rapporten (EN)

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.