Private Equity

Upptäck nya kraftfulla sätt att skapa oväntade vägar för att generera värde, vilket hjälper dig att skapa ekonomiska fördelar för både investerare och samhälle.

Private equity-företag, portföljföretag och investeringsfonder står inför komplexa utmaningar. De är under press att investera i länder med geopolitisk osäkerhet där det finns ökad konkurrens, högre värderingar och stigande förväntningar från intressenter. Framgångsrika affärsuppgörelser är beroende av förmågan att kunna arbeta fortare, att skapa snabb och strategisk tillväxt samt ett större värde under hela transaktionens livscykel.

Vårt globala nätverk hjälper till att upptäcka affärsmöjligheter och kombinerar branschinsikter med beprövade innovativa strategier som har väglett världens snabbast växande företag. Våra kunder upptäcker nya kraftfulla sätt att skapa oväntade vägar för att generera värde, vilket skapar ekonomiska fördelar för både investerare och samhälle. Detta är riskkapitalets positiva effekter.

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.