Sälja och separera

Att strategiskt hantera din portfölj och planera för avyttringar hjälper dig att öka värdet av försäljning av ett helt företag, en carve-out, spin-off eller joint venture. Våra transaktionsrådgivare hjälper dig att bestämma när och hur du ska göra affärer. Vi finns med under hela avyttringslivscykeln, inklusive strategi, separering och stabilisering vid avslutad affär.

Relaterade ämnen Strategy and Transactions

Detta kan EY hjälpa dig med

Vi erbjuder det stöd du behöver för att uppnå dina mål vid en avyttring.

Våra team hjälper till att leverera fullt värde från en avyttring, oavsett om du är ett företag eller en privat equity-fond. Vi hjälper dig att begränsa risker, hantera efterföljande kostnadsstrukturer och du kan istället fokusera på framtida tillväxt.

Vi hjälper företagsledningen att ta fram en modell för affären, presentera den och verksamheten för möjliga köpare, hantera skattefrågor för köpare och säljare, förbereda finansiering och utveckla planer för separationen.

Vi erbjuder djup insikt för att hjälpa dig få svar på:

 • Vad ska jag sälja för att ompositionera mitt företag på marknaden?
 • Hur kan jag sälja tillgångar till optimalt pris?
 • Hur kan jag optimera min avyttringsstrategi för att skaffa kapital för framtida investeringar?
 • Hur kan jag sälja tillgångar som inte är kärntillgångar för att bevara kapital och hjälpa till att förändra min verksamhet digitalt?
 • Portföljstrategi, optimering och hantering

  Vi hjälper kunder att utvärdera sina portföljer, utifrån ett strategisk perspektiv, med hänsyn till underliggande värde och hur de bidrar till de övergripande planerna för verksamheten.

 • Presale diligence

  Vi förbereder finansiell, skatte-, HR- och operativ information baserad på förståelsen av köparnas behov och prioriteringar i kombination med avancerad analys – som gör det enklare att fatta beslut och vidta åtgärder.

  Läs mer

 • Transaktionsanalys

  Vi hjälper dig att låsa upp kraften i big data som snabbt och enkelt hjälper dig med dina strategier kring kapitalallokering.

  Läs mer

 • Utveckling av equity story

  Vi hjälper dig att utveckla en så kallad equity story för eventuella köpare och fastställa värderingen.

 • Skattestrukturering

  Varje transaktion har skattemässiga konsekvenser och vi hjälper dig förstå olika strategier utifrån de affärsmässiga behoven.

  Läs mer

 • Affärsförberedelser och finansiell revision

  Vi hjälper dig i frågor kring finansiell rapportering och revisionsprocessen och att flytta över de reviderade finansiella rapporterna till den finansiella rapporteringen kopplad till affären.

 • Förhandling och verkställande

  Vi förbereder ledningen för hanteringen av budgivare och tar fram faktabaserad information för justeringar av pris, tidsplaner och avtal som gäller under en övergångsperiod.

 • Operationell planering vid separation

  Vi utvecklar en plan för separering för nyckelfunktioner, inklusive ekonomi, HR, redovisning och IT, med hänsyn till myndighetskrav och skatteregler.

  Läs mer

 • Beredskapsbedömning och planering för "day one"

  Vi ger er en bedömning av ekonomiska, skattemässiga och operativa risker och de kritiska övervägandena som måste göras från dag ett, inklusive hur ni arbetar med medarbetare, behåller kunder och leverantörer och ser över IT och infrastruktur.

 • Förbättring av återstående verksamhet

  Vi hjälper dig att hantera den återstående verksamheten så att du kan fokusera på framtida tillväxt, däribland möjligheter att investera i kärnverksamheten, minska hävstångseffekten och förbättra rörelsekapitalet.

EY rankas som ledande inom Divestitures Consulting och är högst rankade i "Breadth of Services" av analytikerföretaget ALM Intelligence från december 2018.

Ta reda på mer om våra rådgivningstjänster kring avyttringar.  Läs mer

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.