Sälja och separera

Att strategiskt hantera din portfölj och planera för avyttringar hjälper dig att öka värdet av försäljning av ett helt företag, en carve-out, spin-off eller joint venture. Våra transaktionsrådgivare hjälper dig att bestämma när och hur du ska göra affärer. Vi finns med under hela avyttringslivscykeln, inklusive strategi, separering och stabilisering vid avslutad affär.

Vad kan EY göra för dig

Vi erbjuder det stöd du behöver för att uppnå dina mål vid en avyttring.

Våra mångsidiga team kan hjälpa dig med en strategisk hantering av företagsportföljen för att leverera fullt värde från en avyttring, oavsett om du är ett företag eller en privat equity-fond. Vi hjälper dig att begränsa störningar och hantera kvarstående kostnadsstrukturer, vilket låter dig fokusera på framtida tillväxt.

Vi hjälper till att göra en strategisk hantering av portföljen möjlig genom avyttringar, inklusive utveckling av värdehistoriken och affärsmodellen, marknadsföra verksamheten för köpare, optimera skattefrågor för köpare och säljare, förbereda finansiering samt utveckla driftplaner för separation.

Vi erbjuder djup insikt för att hjälpa dig få svar på:

 • Vad ska jag sälja för att omplacera mitt företag på marknaden?
 • Hur kan jag sälja tillgångar till optimalt pris?
 • Hur kan jag optimera min företagsportfölj för att skaffa kapital för framtida investeringar?
 • Hur kan jag sälja tillgångar som inte är kärntillgångar för att bevara kapital och hjälpa till att förändra min verksamhet digitalt?
  • Portföljstrategi, optimering och hantering

   Vi hjälper kunder att utvärdera sina portföljer utifrån ett strategisk perspektiv, med hänsyn till underliggande värde och hur de bidrar till de övergripande planerna för verksamheten.

  • Skälighetsbedömning

   En oberoende skälighetsbedömning kan hjälpa styrelsen att minska risker genom att stärka förvaltningsöversikten och sin granskningsprocess för transaktioner, samt skydda aktieägarnas investeringar.

   Läs mer

  • Presale diligence

   Vi förbereder drift-, skatte-, HR- och finansiell information baserat på förståelse för köparnas behov och prioriteringar, i kombination med avancerad analys — att förvandla strategiska, finansiella eller operativa algoritmer och avancerade dataset till information, vilket gör det lättare att fatta beslut och vidta åtgärder.

   Läs mer

  • Transaktionsanalys

   Vi hjälper dig att låsa upp kraften i stora mängder data som snabbt och enkelt hjälper dig med dina strategier kring kapitalallokering.

   Läs mer

  • Utveckling av equity story

   Vi hjälper dig att utveckla en så kallad equity story för eventuella köpare och fastställa värderingen.

  • Skattestrukturering

   Varje transaktion har skattemässiga konsekvenser och vi hjälper dig förstå olika strategier utifrån de affärsmässiga behoven.

   Läs mer

  • Affärsförberedelser och finansiell revision

   Vi hjälper dig i frågor kring finansiell rapportering och revisionsprocessen och att flytta över de reviderade finansiella rapporterna till den finansiella rapporteringen kopplad till affären.

  • Förhandling och verkställande

   Vi förbereder ledningen för hanteringen av budgivare och tar fram faktabaserad information för justeringar av pris, tidsplaner och avtal som gäller under en övergångsperiod.

  • Planering av driftseparation

   Vi utvecklar en plan för separering för nyckelfunktioner, inklusive ekonomi, HR, redovisning och IT, med hänsyn till myndighetskrav och skatteregler.

   Läs mer

  • Beredskapsbedömning och planering för dag ett

   Vi ger er en bedömning av ekonomiska, skattemässiga och operativa risker och de kritiska övervägandena som måste göras från dag ett, inklusive hur ni arbetar med medarbetare, behåller kunder och leverantörer och ser över IT och infrastruktur.

  • Förbättring av återstående verksamhet

   Vi hjälper dig att hantera den återstående verksamheten så att du kan fokusera på framtida tillväxt, däribland möjligheter att investera i kärnverksamheten, minska hävstångseffekten och förbättra rörelsekapitalet.

  EY named market leader in divestitures consulting by ALM Intelligence

   

  Read more

  Kontakta våra konsulter inom avyttring för att stödja din verksamhet

  Prata med en av våra medarbetare om hur vi kan hjälpa dig.