Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

Partner, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions i Sverige

Erfaren ledare med fokus på transaktionsrådgivning, operativa förbättringar och tillväxtstrategi. Starkt fokus på åtgärder för att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare.

Henrik är Partner på Stockholmskontoret och fokuserar på kunder inom TMT och Private Equity. Han leder EY’s Strategy and Transactions verksamhet i Sverige och är också ansvarig för utbyggnaden av EY-Parthenon’s erbjudande inom Transaction Strategy and Execution i Norden.

Innan Henrik började på EY år 2010 för att starta upp den nordiska strategiverksamheten, idag EY-Parthenon, arbetade han på en strategiboutique som kombinerar rådgivning med investeringar i mindre bolag. Han har cirka 20 års erfarenhet från strategisk och operativ utveckling och transaktionsrådgivning.

Branscherfarenhet från TMT inkluderar ett brett spektrum av projekt för olika kunder inklusive OEMs, tjänsteleverantörer samt tech- och softwarebolag. Uppdrag för Private Equity kunder inkluderar kommersiella och operativa due diligence-projekt samt value creation program för portföljbolag. 

Civilingenjörsexamen i Industriellekonomi.

Så bidrar Henrik till a better working world

I dagens snabbt föränderliga marknad, som karaktäriseras av både möjligheter och utmaningar, behöver våra kunder ständigt tänka om, optimera och förbättra sina verksamheter. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt balans i att framgångsrikt konkurrera i sin nuvarande verklighet och samtidigt definiera genomförbara strategier för framtiden.

Kontakta Henrik